Advertentie

Burgerinitiatieven speeltje van hoger opgeleiden

Burgerinitiatieven en andere nieuwe politieke participatievormen worden voornamelijk benut door hoger opgeleiden. Door de gebrekkige representativiteit is het risico groot dat de wensen van meerderheden te veel buiten beschouwing blijven.

26 september 2016

Burgerinitiatieven en andere nieuwe politieke participatievormen worden voornamelijk benut door hoger opgeleiden. Door de gebrekkige representativiteit is het risico groot dat de wensen van meerderheden te veel buiten beschouwing blijven.

Dat stellen Josje den Ridder en Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Democratie Dichterbij, een op basis van het Lokaal Kiezersonderzoek 2016 samengesteld rapport. Dat onderzoek werd gehouden op initiatief van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Weinig burgers

Eén van de conclusies van Den Ridder en Dekker is dat de betrokkenheid van de meeste burgers bij de lokale politiek zich voornamelijk beperkt tot de verkiezingen. ‘Nieuwe participatievormen, zoals burgerpanels, trekken slechts weinig burgers’, aldus de onderzoekers. ‘Hoewel de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen sinds de jaren negentig is gedaald, blijft stemmen de populairste vorm van lokale politieke participatie: 54 procent ging in 2014 naar de stembus. Aan een of meer van 11 andere participatiemogelijkheden in de gemeente nam in de afgelopen vijf jaar slechts 19 procent deel.’

Lager opgeleiden

Zoals uit eerder onderzoek al bleek, zijn hoger opgeleiden politiek veel actiever dan lager opgeleiden. Mensen die een wetenschappelijke studie hebben gevolgd blijken zelfs ruim dubbel zo actief als mensen die alleen vmbo-opleiding hebben genoten. Van de hoger opgeleiden neemt 17 procent bijvoorbeeld wel eens een deel aan een actiegroep of een burgerinitiatief. Bij lager opgeleiden blijft die zogeheten activistische houding beperkt tot 7 procent.

Tekenen petitie

Als mensen andere lokale politieke activiteiten worden voorgelegd met de vraag welke ze daarvan de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt, geeft slechts 19 procent aan iets te hebben gedaan. De meest ondernomen lokale politieke activiteiten zijn het tekenen van een petitie (gedaan door 6 procent), het contact leggen met een gemeenteraadslid of ambtenaar (5 procent) of het bezoeken van een inspraakavond (4 procent).

Een meerderheid van de kiezers wil wel een grotere invloed van burgers via directere democratie – gekozen burgemeester, lokale referenda – en vaker meepraten over beleid. Maar een meerderheid vindt dat ook als burgers meepraten de gemeenteraad uiteindelijk moet beslissen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ReindeR Rustema / webmaster petities.nl
Als petities ook een antwoord krijgen worden ze aantrekkelijker om te ondertekenen. Petities beantwoorden gebeurt te weinig, gek genoeg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Waar ik dan benieuwd naar ben is of al dat meepraten ook resultaten op heeft geleverd. Of is het zo dat de lager opgeleiden meer zijn van het niet lullen, maar poetsten en zien dat al dat lullen weinig (voor hen) oplevert. Lager opgeleiden zijn veelal niet minder slim, zij bekijken zaken alleen anders. Wellicht zit daar die kloof waardoor de afstand naar de politiek steeds groter wordt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Met andere woorden:

minder burgers die zich (kunnen) laten horenGeen wonder dat de politiek hier lyrisch over is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B.C.
We hebben in Nederland de W-opgeleiden, H-opgeleiden, M-opgeleiden, L-opgeleiden. Nu vraag ik mij toch af, waar zijn al die M-opgeleiden namelijk de grootste groep onder onze bevolking. Zijn dat mensen die niet kunnen praten of duiden? Vreemd dat die groep voo het gemak maar even worden vergeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet
Wat te denken van de partijen autocratie? Met hetzelfde recht kunnen we stellen dat het parlement ook een speeltje van de hoger opgeleiden is met bijna uitsluitend politieke carrière makers. Deze mensen conformeren zich naar de partij cultuur en niet naar de eisen en wensen van de samenleving. Anders wordt je onmiddellijk gewipt. Beter zou zijn een doorsnede van de bevolking aan te wijzen die 4 jaar lang de bevolking vertegenwoordigen, net als een jury.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
The0 / Open Data Adviseur
Misschien moeten we het ook niet alleen zoeken in de participatievormen die alleen begrepen/gehanteerd worden door een bepaalde elite! Daarnaast zou er iets moeten zijn waain we, net als dat we dat op straat ook doen: informeel informatie uitwisselen met de buurman. De kunst is het dan om dat informele karakter te gebruiken om burgers te interessseren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Goh een politicus of ambtenaar moet gewoon regelmatig een praatje maken op straat. Dan haal je gewoon al heel veel op.Voor de rest is het gewoon net zoals bij een hoop andere dingen, ik ben blij dat anderen het doen en vind het niet erg om er vanaf de zijlijn over te zeuren :)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie