Advertentie

Van Aartsen: geen demonstraties meer in Schilderswijk

De burgemeester van Den Haag, Van Aartsen, wil dat er voorlopig geen demonstraties in de Schilderswijk plaatsvinden. De situatie is daar momenteel te gespannen.

14 augustus 2014

Burgemeester Jozias van Aartsen staat voorlopig geen demonstraties meer toe in de Haagse Schilderswijk. Dat zei hij donderdagavond tijdens een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad. Volgens de burgemeester steunt het Openbaar Ministerie zijn besluit.

Eerdere demonstraties in de wijk liepen uit de hand. De burgemeester wil met zijn besluit ,,de grote meerderheid niet in de steek laten. Zij zijn het slachtoffer. Dat wil ik ze niet nog eens aandoen.'' Hoe lang het verbod duurt, specificeerde Van Aartsen niet.
 

Van Aartsen betoogde dat er jaarlijks 1500 demonstraties zijn in zijn stad, die alleen bij bedreiging van volksgezondheid, verkeer of openbare orde kunnen worden tegengehouden. Ook kunnen er beperkingen worden opgelegd. Die beperkingen werden na de eerste demonstratie ten faveure van IS (het voormalige ISIS) eind juli al aangescherpt. Bij die demonstratie werden antisemitische leuzen geroepen.
 

,,Over de demonstratie van afgelopen zondag was tevoren enige zorg. Wie zich verdiept in de antecedenten van de organisatoren en hun aanhang, zal begrijpen waarom. Besloten werd de route aan te passen'', legde Van Aartsen uit. Desondanks werd de demonstratie van de organisatie Pro Patria verstoord, toen een groep tegendemonstranten met stenen en vuurwerk gooide.
 

Pro Patria wilde op 20 september een 'mars van de vrijheid' houden in de probleemwijk. Dat lijkt nu niet mogelijk, hoezeer dat Van Aartsen naar eigen zeggen ook spijt. ,,De vrijheid van meningsuiting en in het verlengde daarvan de vrijheid van demonstratie vormen het sluitstuk van een proces van 200 jaar waarin onze democratische samenleving vorm heeft gekregen. Ik zie het als mijn taak om, tot mijn laatste snik, het ideaal van die samenleving te verdedigen tegen de ideologische pyromanen die haar in gevaar brengen'', zei Van Aartsen.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mr R.M. Dalmijn
De Burgemeester acteerde zoals wij van hem gewend zijn ; Geweldig. Hij voelt de Schildersbuurt bewoners van alle denominaties goed aan en waardeert hun wensen. Prima besluit rond optochten, demonstraties, provocaties en mengvormen. Overigens was het inspirerend te zien hoe betrokken de Schilderwijkers bij hun buurt betrokken zijn.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een algemeen demonstratieverbod kan natuurlijk niet, wel een verbod van demonstraties die de openbare orde in gevaar brengen. Kortom, m.i. slaat Van Aartsen de plank mis.
True
Een demonstratieverbod voor onbepaalde tijd, iets zegt me dat de VVD dat helemaal niet zo erg vindt. Burgers moeten belasting betalen en hun bek houden, wat dat betreft zijn liberalen geen haar beter dan socialisten.
Meekijkend argusoog
De moeite van burgemeester Van Aartsen is wellicht dat hij, net als veel generatiegenoten, geen feeling wenst te hebben met de veranderde tijdgeest, waardoor hij de mensen met open ogen slechts als Aartsvijanden kan zien en benaderen.De tijd dat men voor het leven burgemeester was en onaantastbaar op zijn post kon blijven zitten, is nu eenmaal voorbij.

Met het aftreden van Beatrix is de mentaliteit van veel schijn deftig, uiterlijk vertoon en weinig gezonde inhoud (gelukkig) uit de mode geraakt. Deze tijd vraagt om realisten en om waarheid- en menslievende bestuurders. En dan geen linkse apenliefde, maar mensenliefde gebaseerd op verstand, waarheid en recht.Het beste zou zijn wanneer we een rechtse Oranje-vorst zouden hebben die, net als zijn voorouders, voor de oude waarden opkomt en zijn volk verdedigt. "God, heb medelijden met mij en met dit arme volk", waren de laatste woorden van Willem van Oranje.

De man tegen wie Van Aartsen aangifte heeft gedaan, komt er misschien nog wel het dichtst van allemaal bij.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Stijve hark: Wat je ook over Van Aartsen mag denken ik vond dat het hem aan te zien was dat het hem pijn deed dat hij dit grondrecht moest beteugelen. Hij had helaas geen andere keus. Een stelletje asociale reljongeren/nietsnutten loopt alleen maar te demonstreren om te provoceren en vervolgens gooit de PVV olie op het vuur door een tegendemonstratie aan te wakkeren. De verstandige inwoners van de Schilderwijk hebben daar terecht schoon genoeg van en vandaar dat Van Aartsen niet anders kon dan dit tijdelijke plaatselijke demonstratieverbod instellen.

@ JeTe: De laatste woorden van Willem van Oranje waren waarschijnlijk "raah, reutel, gorgel....".
Kaas !
Na een halve eeuw linkse demonstraties tegen alles en nog wat gaat het recht op demonstreren op de schroothoop, er gaan tegenwoordig namelijk rechtse rakkers de straat op en dat willen de boven ons gestelden niet, kan onrust veroorzaken bij de oh zo gevoelige immigranten (-) ooit binnengehaald door de "liberalen".

Schaam je, VVD!Meekijkend argusoog
Broadcaster,

Ook het leven van Willem van Oranje was één groot "Heb medelijden met dit arme volk".Van Aartsen lijdt inderdaad zichtbaar pijn, maar dan aan zijn gekwetste burgemeesterstrots. Als hij onmiddellijk zou hebben ingegrepen bij de huiveringwekkende ISIS-demonstraties, dan zou de PVV nooit met een tegenactie zijn gekomen. Wat Wilders doet is geen provocatie, maar strijd voeren.

C.F. de Graaf / directeur/eigenaar Consultancy De Graaf
Helaas zie ik weer hele domme reacties. Van Aartsen reageert wat laat, maar geeft wéel een heel duidelijk signaal af. En dat is te prijzen voor de burgervader die elementaire waarden van de democratie, zoals vrijheid ban meningsuiting en recht op demonstratie, hoog in het vaandel heeft staan. Hij kiest nu voor de zwijgende meerderheid. Geef hem geen ongelijk!
Roffa
Burgemeester Van Aartsen zegt dat hij protesten met pijn in het hart verbiedt, maar dat hij de bewoners moet beschermen. Wat een nobele man toch. Alle demonstraties worden tot nader order afgelast in dit gebied. Maar alleen natuurlijk de officiële. Uit filmpjes op internet blijkt dat de hele Schilderswijk inmiddels tot één groot protest verworden. Tegen onze rechtstaat en onze democratie. Tegen onze zo geliefde rust en orde. Tegen het gezag en verder tegen alles wat ons lief en dierbaar is. Tegen deze demonstraties wordt niet opgetreden. Men laat dit, met af en toe een beetje pappen en nathouden gezellig voortsudderen. De Schilderswijk is in feite reeds bezet gebied (Dar al-Islam) en dat zal door zo’n generaal besluit van de burgemeester echt niet gaan veranderen.Vastgesteld kan worden dat onder VVD-er Van Aartsen (vanaf 2008 burgemeester) de radicalisering en islamisering van de Schilderswijk, en ook andere Haagse wijken als het Laakkwartier, ongehinderd heeft kunnen doorgaan. Zijn voorganger Deetman trad nog krachtdadig op tegen o.a. de Hofstadgroep. Die was echter van het CDA. De VVD heeft wel veel praatjes over law and order, maar feitelijk doet men niets. Ook minister Opstelten is zo'n typical figure, bij wie het onaanvaardbaar voor in de mond ligt, maar bij wie maatregelen uitblijven.Van Aartsen heeft de situatie in de Schilderswijk door laksheid laten escaleren. Niet voor het eerst trouwens. Ook als Minister van Buitenlandse zaken heeft hij dat gedaan in Srebrenica, Met duizenden.doden als gevolg...
Advertentie