Advertentie

Geen thuiswerkvergoeding voor burgemeesters

Burgemeesters en wethouders mogen dan wel onder de cao-rijk vallen, anders dan rijksambtenaren krijgen zij niet de overeengekomen compensatie van 363 euro voor thuiswerken. Wel profiteren ze van de eenmalige uitkering van 225 euro die in die cao is afgesproken.

26 oktober 2020
geld-salaris.jpg

Burgemeesters en wethouders mogen dan wel onder de cao-rijk vallen, anders dan rijksambtenaren krijgen zij niet de overeengekomen compensatie van 363 euro voor thuiswerken. Wel profiteren ze van de eenmalige uitkering van 225 euro die in die cao is afgesproken.

Onlangs is in de cao-rijk bepaald dat met ingang van 1 juli 2020 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 0,7 procent. Die afspraak geldt met terugwerkende kracht ook voor burgemeesters en wethouders, evenals die voor de eenmalige bruto uitkering van 225 euro. Dat blijkt uit de herziene circulaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Onkosten

De thuiswerkvergoeding van 363 euro gaat volgens diezelfde circulaire echter aan ze voorbij. Die tijdelijke regeling is afgesproken voor extra gemaakte kosten vanwege het thuiswerken van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het betreft een onkostenvergoeding en geen eenmalige uitkering. Voor burgemeesters en wethouders geldt dat zij al een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangen. Die geldt voor voorzieningen die voor eigen rekening komen maar die mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van het ambt. Tot de onkostenvergoeding behoren onder meer ook bureaukosten. Die onkostenvergoeding moet dus mede worden gezien als een vergoeding voor thuiswerken. En in dat geval is er op grond van de cao-rijk voor burgemeesters en wethouders ook geen aanspraak op een thuiswerkvergoeding.

 

Eindejaarsuitkering

Wel ligt er voor hen een eindejaarsuitkering te wachten. Met ingang van 1 januari 2020 is er voor rijksambtenaren een zogenaamd individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd, dat bestaat uit verlof en geld. Een dergelijke regeling is voor politieke ambtsdragers niet uitvoerbaar, omdat zij geen verlofregeling kennen en dus ook geen geld voor tijd kunnen inwisselen of andersom. In plaats daarvan krijgen zij in november een eindejaaruitkering op hun rekening bijgeschreven. Voor burgemeesters is dat dit jaar 9,8 procent van de genoten bezoldiging, voor wethouders 8,3 procent.

Voor burgemeesters is het daarna overigens nog niet op. Anders dan wethouders ontvangen zij – ook in de maand november – een eenmalig uitkering van 450 euro.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
Goed voorbeeld doet volgen.

Onze cao onderhandelingen komen eraan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie