bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Statushouders oplossing voor tekort inburgeringsconsulenten

Veel gemeenten willen inburgeringsconsulenten inzetten die de uitdagingen en levenssituatie van hun klanten begrijpen.

BMC
13 december 2022
consulent inburgering

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers binnen hun gemeentegrenzen. Veel gemeenten willen inburgeringsconsulenten inzetten die de uitdagingen en levenssituatie van hun klanten begrijpen. In de praktijk blijken die lastig te vinden, zien BMC’ers Bert Peterse en Wim Roorda. ‘Wij brengen hier verandering in door een groep ervaringsdeskundigen een jaar lang op te leiden en te begeleiden.’

‘De beelden uit Ter Apel liggen nog vers in ons geheugen’, begint Bert Peterse, managing consultant bij BMC. ‘We verwachten een grote groep statushouders die in de nabije toekomst in gemeenten gehuisvest moet worden. Tel daarbij op dat de nieuwe Wet inburgering om een lagere caseload vraagt en de instroom onder de nieuwe wet dit jaar heeft gehaperd, en het is een logische conclusie dat de vraag naar inburgeringsconsulenten zal toenemen.’

Werving is lastig

Het werven van inburgeringsconsulenten met een migratieachtergrond gaat echter moeizaam. Peterse: ‘Hieraan ligt een combinatie van factoren ten grondslag. Niet in de laatste plaats de verwachtingen van gemeenten over competenties en vaardigheden van aankomend consulenten. Begrijpelijke verwachtingen, maar met als resultaat dat de wens om dergelijke consulenten in te zetten niet strookt met de realiteit van de consulenten die daadwerkelijk aan de slag zijn.’

Meerwaarde van ervaringsdeskundigen

BMC wil hierin graag het verschil maken, vertelt ontwikkelmanager Wim Roorda. Onder andere met collega Peterse en de community builders en trainers van OpenEmbassy ontwikkelde hij het opleidingstraject inburgeringsconsulent. ‘We scholen en begeleiden ervaringsdeskundigen op het gebied van inburgering. Dankzij hun ervaring kunnen zij inburgeraars beter motiveren en begeleiden. Wij zien duidelijke meerwaarde van het inzetten van deze groep. Zowel voor de mensen zelf, als voor de gemeente.’

Opleidingstraject inburgeringsconsulent

‘De eerste deelnemers zijn in september gestart met een intensieve training van zes weken’, gaat Roorda verder. ‘Daarna volgt een stageprogramma van acht weken op de werkvloer, liefst in de gemeente waar ze wonen. Het vinden van stageplekken is nog een uitdaging, maar dankzij ons netwerk gaat het zeker lukken. Sommige gemeenten melden zich ook zelf. Zo hebben we een heel prettige samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Zwolle, waar samen drie kandidaten stage lopen.’ Gedurende het programma is er iedere week een terugkomdag. Deelnemers krijgen dan verdiepende trainingen.

Risicospreiding

‘Dit soort individuele programma’s zijn voor gemeenten zelf niet te dragen’, aldus Peterse. ‘Wij leiden de deelnemers als groep op en daardoor kan het wel. Ze zijn tijdens het traject ook bij ons in dienst. Uiteraard verwachten we van gemeenten wel aandacht en begeleiding van de kandidaten op de werkvloer, dit doen we met elkaar. Dat kost tijd, maar dat geldt natuurlijk ook voor het inwerken van reguliere consulenten.’

Potentieel van statushouders benutten

Het uiteindelijke doel is dat deelnemers na een jaar zelfstandig, via BMC, als consulent bij gemeenten aan de slag kunnen. Roorda: ‘Zo hopen we gemeenten te helpen met het tekort aan consulenten. We maken ons graag hard voor deze groep, omdat we in hun potentieel geloven. Bovendien kunnen we het ons in de huidige arbeidsmarktsituatie simpelweg niet veroorloven om de potentie van de groep statushouders die langs de kant staat onbenut te laten.’

Wim Roorda
ontwikkelmanager
wim.roorda@bmc.nl
06 - 51 68 78 91

Bert Peterse
managing consultant
bert.peterse@bmc.nl
06 - 12 29 72 90

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.