bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Eindevaluatie en toolbox met instrumenten voor de praktijk

BMC
06 juli 2022
Proeftuinen

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen' onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Het doel hiervan is het verbeteren van het ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. Het project Proeftuinen OZA is inmiddels afgerond en de leerpunten zijn verwerkt in een eindevaluatie en een toolbox.  

Uitkomsten Proeftuinen OZA

De vijftien initiatieven zijn begeleid in hun zoektocht naar het realiseren van een passende en duurzame ontwikkelplek voor deze kinderen. Hun ervaring vertelt het verhaal van het ontwikkelen van een OZA vanuit deze praktijkplekken. Velen lopen aan tegen knelpunten die al uit andere contexten bekend zijn. Met onze begeleiding hebben we ze vooral geholpen om een volgende stap of stappen te zetten. Met de beschikbaar gemaakte tools proberen we te voorkomen dat toekomstige initiatieven in de valkuilen trappen van de veelal weerbarstige praktijk.

Deze eindevaluatie is bedoeld om inzichtelijk te maken wat binnen de proeftuinen is geleerd en gerealiseerd. We doen dat door de geleerde lessen proeftuinoverstijgend in kaart te brengen, geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hoewel ervaringen en opbrengsten uit de begeleiding van deze vijftien initiatieven niet zonder meer generaliseerbaar zijn, hebben ze een belangrijke illustratieve waarde en bieden ze inzichten voor (vergelijkbare) initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg (willen) aanbieden.

Download de eindevaluatie en de OZA-toolbox op de BMC-website

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.