bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Begroting 2022: Gemeenten leveren bijna € 800 miljoen in

Begroting 2022: Gemeenten leveren bijna € 800 miljoen in

BMC
16 december 2021
Begroting.png

Ondanks de compensatiemaatregelen van het Rijk leveren gemeenten in 2022 gezamenlijk bijna €800 miljoen in. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over de gemeentebegrotingen 2022, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 24 november jl. heeft gepresenteerd.

Dit voorjaar hadden gemeenten er nog een hard hoofd in dat ze tot een sluitende begroting over 2022 zouden komen. Maar doordat het Rijk in de zomer een aantal compensatiemaatregelen afgekondigde en de septembercirculaire meeviel, was het uiteindelijk de verwachting dat gemeenten in 2022 zwarte cijfers zouden kunnen schrijven. Dat blijkt toch tegen te vallen. Op 24 november jl. presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de voorlopige cijfers over de gemeentebegrotingen 2022. Hoewel de gegevens van 14 gemeenten nog niet bekend zijn, levert dit toch een voldoende betrouwbaar beeld op. De gezamenlijke gemeenten denken in 2022 € 787 miljoen in te leveren op hun reserves. Dat is in lijn met voorgaande jaren, toen gemeenten steevast op een tekort van ongeveer een miljard euro per jaar uitkwamen. Maar als we goed naar de cijfers kijken, is het beeld toch gunstiger dan we op het eerste oog zouden denken.

Bijna de helft komt voor rekening van de ‘Eneco-gemeenten’

Vorig jaar hebben 44 gemeenten, met name in de regio Den Haag-Rotterdam, hun aandelen in energiebedrijf Eneco verkocht. Deze 44 gemeenten mochten gezamenlijk ongeveer € 4,1 miljard op hun begroting bijschrijven. Het ligt voor de hand dat een deel van dit geld opnieuw wordt aangewend. Dat zien we ook terug in de CBS-cijfers. Deze gemeenten spreken hun reserves namelijk meer aan dan andere gemeenten. Per saldo komt bijna de helft van de € 787 miljoen (€ 370 miljoen) voor rekening van de Eneco-gemeenten. In de onderstaande grafiek zien we dat rijke gemeenten, dus gemeenten met een hoge solvabiliteit, net wat meer interen op hun reserves dan gemeenten die over minder buffers beschikken.

Amsterdam en Utrecht leveren samen € 270 miljoen in

De twee G4-gemeenten die geen Eneco-aandelen in hun bezit hadden – Amsterdam en Utrecht – leveren in 2022 € 270 miljoen in. Dit betekent dat de vermogensmutatie van bijna € 800 miljoen voor 80% voor rekening komt van de Eneco-gemeenten én de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Het restant komt per saldo voor rekening van de overige 300 gemeenten. En daarmee is het begrotingsbeeld voor die gemeenten aanmerkelijk gunstiger dan in de jaren hiervoor.

Lees de gehele analyse van de CBS-cijfers op bmc.nl >

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
In verhouding met de stand van de financiële positie behoort hier voor de Gemeenten een substantiële compensatie van het Rijk tegenover te staan.