bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Focus op goede zorg in turbulente tijden

Grijp terug op het primaire proces, een belangrijk kenmerk van waardegedreven werken.

BMC
18 mei 2022
Goede zorg

De externe druk op zorgorganisaties om de dienstverlening anders te organiseren is al groot en neemt verder toe: er is druk op tarieven, krapte op de arbeidsmarkt en financiers stellen steeds scherpere eisen. De pandemie doet nog een extra duit in het zakje. Binnen de organisaties is er een hoge werkdruk, verzuim, verantwoordingsdruk en een aanzienlijke hoeveelheid aan ICT- en kwaliteitsprojecten. Deze interne en externe druk stellen eisen aan uw organisatie om te veranderen. Maar waar begin je met zoveel onderwerpen en hoe breng je hierin samenhang aan? Wij zien dat zorgaanbieders het lastig vinden om in deze turbulente context grip te houden op ‘waar u van bent’, aanbieder van goede zorg. In deze context is het volgens ons noodzakelijk om terug te grijpen op het primaire proces, daar draait het immers om. Hier wordt waarde voor de cliënt gecreëerd. Alles wat niet bijdraagt aan het primaire proces is niet of minder van belang.  

Deze focus op het primaire proces is een belangrijk kenmerk van waardegedreven werken. Een waardegedreven organisatie is een organisatie waar alles erop ingericht is dat professional en cliënt in samenspraak komen tot de nodige ondersteuning; de echte ontmoeting en het contact. Professionals willen niets liever dan van betekenis zijn voor de cliënt, aldus auteur en organisatieadviseur Wouter Hart. De interesse van hen in de cliënt leidt ertoe dat een cliënt zich gezien voelt en leidt tot betere en beter passende dienstverlening. Hoe meer de organisatie met beleid, procedures en formats de aandacht opeist van de professionals, hoe minder aandacht de professionals aan de cliënt kan geven. 

Uitgangspunt van waardegedreven werken is dus om de zorg rond de cliënt zo in te richten dat de verschillende professionals waarde toevoegen vanuit de behoefte van de cliënt.  Door hierop te concentreren als organisatie, is het makkelijker om te bepalen welke thema’s uw prioriteit moeten hebben. Door de focus op ‘waar u van bent’, ontstaat er voor professionals ruimte voor maatwerk. Met dit maatwerk bereikt u bovendien meer resultaat met minder inspanning. 

Heeft de professional mandaat en kaders om waarde toe te voegen voor de cliënt?

Sturen op het primaire proces vraagt sturing op mensen en middelen, binnen heldere inhoudelijke en financiële kaders. De professional moet de ruimte hebben om de lead te nemen. Kan een team bijvoorbeeld zelf sturen op de beschikbare zorg- en behandeluren om in te spelen op de cliëntbehoefte? Als die mogelijkheid er is; kan het team creatief omgaan met dal- en/of piekmomenten en de juiste hulp op het juiste moment inzetten. Zo kan een team bijvoorbeeld tijdelijk een extra collega (medewerker wonen) inzetten voor cliënten die hulp nodig hebben bij het eten, zoals momenteel vaak het geval is. Een ander voorbeeld van waardegedreven werken is een zorgaanbieder waar de voedingsassistenten elke maand overzicht krijgen van hun uitgaven en resterend budget, zodat ze soms wat zuiniger zijn om op een feestdag juist te kunnen uitpakken. 

Waardegedreven werken

Lees het hele artikel op de BMC-website

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.