bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Breng Nederland met ons in beweging

Met het huidige beleid gaan we de ambitieuze doelstelling van het kabinet niet halen.

BMC
14 november 2022
Bewegen

In 2040 moet minimaal 75% van de volwassenen in Nederland aan de beweegnorm voldoen. En met het huidige beleid gaan we deze ambitieuze doelstelling van het kabinet niet halen. Het roer moet dus radicaal om. Alleen als we alle beschikbare instrumenten inzetten, kunnen we Nederlanders aanzetten tot meer sporten en bewegen. BMC omarmt deze ambitie niet alleen, we ondersteunen gemeenten ook om deze waar te maken.

Iedereen weet dat het belangrijk is om voldoende te sporten en bewegen. En niet alleen voor je persoonlijke gezondheid. Als we met z’n allen niet méér gaan bewegen, stijgen de zorgkosten in Nederland tot ongekende hoogte. Maar als we willen dat Nederlanders gezonder gaan leven en dat de zorg betaalbaar blijft, dan moeten we een andere koers gaan varen.

Gemeenten kunnen verschillende instrumenten inzetten om de huidige koers te veranderen. Niet alleen binnen het beleid op het gebied van sport en bewegen zelf, maar ook maatregelen omtrent preventie, gezondheidsbevordering en sociale ontmoeting kunnen hierbij een cruciale rol spelen. We spreken immers niet voor niets over voorkomen is beter dan genezen en sport verbroedert. De genoemde beleidsgebieden hebben grote raakvlakken met sporten en bewegen. Sporten is leuk, goed voor de gezondheid én zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten.

Golven in beweging krijgen

Een jaar geleden sprak het toenmalige kabinet in een kamerbrief de ambitie uit dat in 2040 minimaal 75% van de Nederlanders voldoet aan de beweegnorm (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, NNGB). Deze norm schrijft voor dat volwassenen tenminste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Het feit dat vijf ministeries de brief ondertekenden, onderschrijft zowel het belang als de breedte van de opgave. Het ‘Beleidsadvies Bewegen 2021-2040’ beschrijft drie routes die er samen toe moeten leiden dat de ambitie binnen handbereik komt. De routes worden in het beleidsadvies ‘beweeggolven’ genoemd. De beweeggolven lopen in elkaar over en versterken elkaar, waardoor ze een steeds grotere impact hebben.

De doelstelling van het kabinet stelt ons voor een grote uitdaging. Vorig jaar voldeed namelijk nog maar 53 procent van de volwassenen aan de beweegnorm. En door de stijgende kosten zien we dat Nederlanders nu juist minder gaan sporten, niet meer. Het is dus zaak om de golven snel in beweging te krijgen. Daarvoor is een andere mindset nodig. We moeten werken aan een integrale aanpak waarin alle betrokkenen samenwerken: de landelijke overheid, gemeenten, sportverenigingen, buurtsportcoaches, vrijwilligers enzovoorts. Het versterken van de sportsector – waar sporten het doel is – biedt hiervoor aanknopingspunten. Die kunnen we vervolgens aangrijpen om sport ook als middel in te zetten.

Ilustratie beleidsadvies

Herwaardering van ons unieke sportlandschap

Nederland kent een uniek sportlandschap dat draait op bevlogen en betrokken vrijwilligers. Tegelijkertijd kampen traditionele sportverenigingen met de nodige uitdagingen. Het ledenaantal neemt bij verenigingen af, de anders georganiseerde sport is sterk in opkomst en het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Daarnaast verwacht met name de overheid steeds meer dat verenigingen ook een bijdrage leveren aan allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dat kan conflicterende verwachtingen opleveren. Zo ziet de overheid de sportvereniging misschien als integratiemogelijkheid voor verschillende doelgroepen, terwijl die clubs al lang blij zijn wanneer ze, bij wijze van spreken, in het weekend de kantine kunnen openen.

Wij vinden daarom dat de sportvereniging een herwaardering verdient. Nog altijd is het sportveld een belangrijke plek waar mensen elkaar ontmoeten en plezier beleven aan het sporten en bewegen. De kleur van het shirt verbindt. Maar als we blijven doen wat we deden, dan verandert er niets. En krijgen we dus niet meer Nederlanders aan het sporten en bewegen. Om de ambitie van de beweegnorm te behalen, moeten we beginnen met het versterken van de sportsector. Dat kan op een drietal punten. 

Lees het hele artikel verder op bmc.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.