‘It takes a village….’

We zullen met steeds minder mensen het werk moeten doen.

BMC
17 mei 2024
BMC
Beeld: Shutterstock

Nederlanders krijgen minder kinderen en worden steeds ouder. In de komende decennia groeit de Nederlandse bevolking gestaag naar 20 miljoen. Die groei is vooral toe te schrijven aan een positief migratiesaldo, volgens de prognose van het CBS en het rapport van de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. De cijfers laten zien dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlander stijgt en dat de groep ouderen steeds groter wordt; inmiddels bekend als dubbele vergrijzing. Al vanaf 2025 stagneert de  groep mensen in de werkzame leeftijd. Met als gevolg dat we met steeds minder mensen het werk moeten doen. Je zal maar een jongere zijn en deze schouderlast in het vooruitzicht hebben.

Illustratief is de verhouding tussen de groep die recht heeft op pensioen en de groep werkenden. Eind jaren vijftig stonden er tegenover elke 65-plusser ongeveer zeven mensen in de werkzame leeftijd. In 2021 zijn dat er nog maar drie, oplopend naar één op twee in 2040! We hebben iedereen in de werkzame leeftijd daarom harder nodig dan ooit. Dus staan we als werkgevers met open armen klaar om onze stagiairs, de werkers van de toekomst, te ontvangen! Toch?

Ik waag het te betwijfelen. Natuurlijk, begeleiding van stagiairs kost tijd en aandacht. En beide hebben we nauwelijks. Met schrijnende situaties als gevolg, kijk maar eens naar de aanleiding voor CNV Jongeren om begin dit jaar een meldpunt misbruik MBO-stages in te stellen. Meer tijd om stagiairs te begeleiden komt er niet, maar een tijd van te weinig collega’s komt er zeker en snel. Naast het belang van organisaties en branches om nieuwe collega’s kennis te laten maken met de praktijk, hebben we simpelweg de plicht om nieuwe werkenden te begeleiden in het werkende leven. En daarmee zou het een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk moeten zijn. 

In ‘Meer doen met minder mensen’ dat eind 2023 verscheen, geeft het UWV een paar concrete oplossingen om de groep werkenden zo groot mogelijk te maken. De laatste oplossing in het rijtje is een oproep aan werkgevers om generatiebewust te werken. Begeleiden van stagiairs zien als leer- en ontwikkeltijd en een noodzakelijke investering in de toekomstbestendigheid van je organisatie is daar een mooie uitwerking van.

Zo slaan we twee vliegen in één klap: ervan uitgaande dat de meeste stagiairs uit een andere generatie komen dan wijzelf, doen we gelijk iets aan generatie-overbruggend werken. Laten we er ons allemaal voor inzetten. Want tenslotte: It takes a village….

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Jammer helaas dat de bevolking blijft groeien door sectoren die niets te maken hebben met het tegengaan van de effecten van de vergrijzing. Lage lonen sectoren zoals de land- en tuinbouw en de distributiesector. Deze sectoren VERSTERKEN de effecten van de vergrijzing. Als we in Nederland een miljoen arbeidsmigranten binnenhalen waarvan het grootste deel geen pensioen opbouwt maar hier wel zal blijven, dan leggen we daarmee een bom onder de welvaartsstaat.