bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Top 5 digitale middelen voor bewonersparticipatie

Top 5 digitale middelen voor bewonersparticipatie. Zoektocht naar de juiste participatievorm

BMC
16 juni 2020
BMC.png

Op 1 juli 2020 is het 5 jaar geleden dat de Woningwet 2015 van kracht ging. Deze wet beoogt onder andere het tot stand komen van prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporatie en bewonersorganisatie ten behoeve van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De ambities uit de Woningwet sloten aan op de koers, die veel corporaties in 2015 al hadden ingeslagen gericht op het centraal stellen van hun klanten. Deze klantgerichte benadering leidde veelal tot het aanpassen van werkprocessen en inrichting van klantcontactcentra, al dan niet ondersteund door digitale middelen. Op het gebied van samenwerking met bewonersorganisaties zijn minder eenduidige verbeterslagen in de sector zichtbaar. Daarbij is het de vraag in hoeverre digitale middelen bevorderend zijn voor bewonersparticipatie en waarop corporaties bij een online participatie-aanpak moeten letten.

Zoektocht naar de juiste participatievorm
Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar is het algemene beeld van bewonersparticipatie, dat deze vooral gestalte krijgt door als corporatie en bewonersorganisatie te zoeken naar passende samenwerkingsvormen. Hierbij blijven de traditionele overleggen tussen corporatie en bewonersorganisatie een basis om ten minste een paar keer per jaar met elkaar in gesprek te gaan.

Binnen de zoektocht naar nieuwe manieren van participatie dienen, mede ingegeven door de coronacrisis, digitale mogelijkheden zich steeds vaker aan. Jeroen van der Lugt en Amarenske Wind, beide adviseurs Wonen en Vastgoed bij BMC, kwamen tot een top 5 van deze online mogelijkheden, die kunnen worden ingezet bij het verbeteren van bewonersparticipatie.

Top 5 digitale participatiemiddelen
In willekeurige volgorde kunnen de onderstaande 5 digitale participatiemiddelen helpen bij het in contact komen met bewoners: ... Lees het hele artikel op bmc.nl > 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.