bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

900.000 woningen erbij? Pak het regionaal aan!

Het regionale perspectief – en dus ook regionale samenwerking – wint aan belang.

BMC
12 januari 2023
BMC

900.000 nieuwe woningen in 2030. Dat is waar we in Nederland voor staan. Een complexe opgave, zo merk ik dagelijks in mijn werk. Persoonlijk denk ik dat de oplossing vooral ligt in betere regionale samenwerking. In deze blog ga ik hier nader op in.

De woonopgave waar we in Nederland voor staan, is immens. Ga maar na: als er in 2030 in ons land 900.000 nieuwe woningen moeten staan, hebben we het feitelijk over meer dan 100.000 woningen per jaar. Dat is een enorme opgave. Een opgave waar volop mee wordt geworsteld. Niet alleen binnen gemeenten, provincies en op rijksniveau, maar ook bij ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Om wat voor soort woningen gaat het? Waar moeten ze komen? En wie is waar verantwoordelijk voor? 

Kansen benadrukken

Zelf ben ik vooral van de positieve aanpak. Ik zie en benadruk in mijn werk altijd de kánsen van de woningbouwopgave. Met alleen bouwen, bouwen, bouwen redden we het niet. Er liggen namelijk zo veel opgaven binnen de gebiedsontwikkeling – denk aan bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, klimaatadaptatie – dat het jammer zou zijn als we de woningbouwopgave niet als een hefboom zouden gebruiken voor die opgaven. Een integrale aanpak is daarbij essentieel. We moeten bijvoorbeeld ook de groenblauwe structuren meenemen. En aandacht besteden aan bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatadaptatie. 

Eén ecosysteem

Zo’n grote opgave moet je niet alleen willen aanpakken. Dit betekent dan ook dat het regionale perspectief – en dus ook regionale samenwerking – aan belang wint. Vaak hebben we het in de gebiedsontwikkeling over de tegenstelling tussen stad en omliggende regio. Maar die tegenstelling bestaat helemaal niet: het stedelijk gebied heeft de landelijke omgeving nodig en vice versa. De inwoners van de stad genieten van de landelijke omgeving voor ontspanning en recreatie; de economische functies van de stad maken gebruik van de werknemers uit de regio én de keten van toeleverende industrie die zich vaak in de regio bevindt. Bewoners van de omliggende regio maken gebruik van de topvoorzieningen in de stad en hebben belang bij een stevige ‘motor’ voor de ontwikkeling van de regio. Stad en omliggende regio vormen één ecosysteem. En van die kracht moeten we gebruikmaken.

Lees het hele artikel op bmc.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.