Advertentie

Bestuurders eisen schadevergoeding BING

NRC Handelsblad schrijft maandag dat Verver en de politici zeggen dat ze persoonlijk en zakelijk schade ondervinden van de mislukte onderzoeken.

23 februari 2015

Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver en politici en bestuurders uit Wassenaar, Nieuwegein, Albrandswaard en Rotterdam leggen het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) het vuur aan de schenen met schadeclaims.

Onzorgvuldige onderzoeken
Het zestal heeft het bureau aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaan is door onzorgvuldige BING-onderzoeken die bij de rechter uiteindelijk niet overeind bleven. NRC Handelsblad schrijft maandag dat Verver en de politici zeggen dat ze persoonlijk en zakelijk schade ondervinden van de mislukte onderzoeken. In een rapport over Verver uit 2011 valt te lezen dat zij haar macht als burgemeester misbruikte en aan vriendjespolitiek deed.

Bedrag met zes nullen
Verver stapte naar aanleiding van de beschuldigingen op. Het rapport dat BING naar aanleiding hiervan uitbracht werd vorig jaar deels afgekeurd door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De schade bedraagt volgens haar advocaat Carene van Vliet een bedrag ‘met zeker zes nullen’, zo tekent de krant op. Daaronder vallen onder meer hoge juridische kosten, een onverkoopbaar huis in Schiedam en de gedaalde kans op werk. De oud-burgemeester is van mening dat gemeenten geen commerciële onderzoeksbureau's zoals BING moeten inschakelen bij integriteitsonderzoek.


Wassenaarse seksrel
Ook een BING-rapport uit 2010 over een raadslid uit Nieuwegein dat mogelijk uit politiek motief ontslagen zou zijn moet worden ingetrokken, zo eist Van Vliet. Daarnaast helpt ze drie Wassenaarse politici om BING aansprakelijkheid te stellen voor het door het Accountantskamer gekraakte rapport over de zogeheten Wassenaarse seksrel. Dan ligt er nog een claim bij BING van een wethouder uit Albrandswaard die moest opstappen na BING-onderzoek en diende een oud-bestuurder van Rotterdamse deelgemeente Feijenoord een klacht in over verkeerde conclusies in een rapport.


BING wil tegenover NRC weinig kwijt omdat de zaken onder de rechter zijn.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bastiaan Scherpstra
En BING wil WEER niet reageren. Treurig! Het rapport is naar de prullenmand verwezen. De raadsleden in het gelijk gesteld. Er ligt volgens mij helemaal niets meer bij de rechter. Wat een flauwekul zeg.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Dit alles is een gevolg van de introductie van het vergrijp 'schijn van belangenverstrengeling'. BING richt zich helemaal op 'schijn' en dat gaat dus niet altijd goed. Zodra iets zwaardere eisen aan bewijsvoering worden gesteld sneuvelt de 'schijn' al snel en blijkt het om roddel en achterklap te gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
een commercieel bureau wat zich nog steeds (mag) noemen: Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten - BING - zet héél veel lokale, regionale en landelijk journalisten en burgers op het verkeerde been.

dat de VNG daar nog steeds geen afstand van heeft genomen zegt mij genoeg..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maarten de Schepper / Rijksambtenaar
Het is mij niet helemaal duidelijk waarom gemeenten de schade zouden moeten verhalen bij BING. Kan Ben Paulides dat uitleggen zoals hieronder gesteld?Ik vind het overigens wel heel vreemd dat welke gemeente dan ook, geen reactie geeft nadat een BING rapport door een rechter van de tafel wordt geveegd. Dat geldt dus ook voor de gemeente Wassenaar in casu de burgemeester Jan Hoekema. Die hoor ik hier namelijk nooit over. Als een rechter een rapport diskwalificeert dan diskwalificeert hij, wat mij betreft, ook de opdrachtgevers van een dergelijk rapport.Overigens in het geval van Wassenaar had de rechter al geoordeeld dat Jan Hoekema een kwalijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van een dergelijk rapport! Er zijn burgmeesters om minder weggegaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
wellicht is het interessant om uit te zoeken wat de verbinden zijn tussen (ex) VNG bestuurders en de voormalige en huidige eigenaren van Bing? Het is maar een vraag!

Tot nu toe vindt de VNG alles best?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Toch zeer opmerkelijk dat de gemeentes na de raadsverkiezingen 2014 op grote schaal opdrachten aan BING hebben verstrekt. Op dat moment was het droevige trackrecord van BING al overbekend.Tegelijk is het zeer opmerkelijk dat BIOS zo weinig wordt genoemd. Je zou verwachten dat gemeentelijke Integriteit en kwaliteit bewakers en gemeentelijke politieke bestuurders die weg al lang zouden zijn opgegaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
De gemeentelijke opdrachten aan BING leveren altijd -> en bijna gratis
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Yvonne Oonk
Het zou verboeden moeten worden prutsers zoals BING. Geen cent is genoeg om te compenseren wat zij stukmaken.

BING zegt overal "aan ons ligt het niet". Je zou toch achter je oren moeten krabben na alle uitspraken van diverse rechters.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
Het klopt niet wat BING zegt want een aantal zaken zijn niet meer onder de rechter. Er liggen al diverse rechterlijke uitspraken over de kwestie Verver. Het door BING zelf ingesteld hoger beroep in de zaak Wassenaar, die drie gedupeerden kent en door BING als zeer kansrijk werd ingeschat, is kort voor de zitting door BING zelf schielijk ingetrokken, waardoor ook die zaken niet meer onder de rechten zijn. Opvallend dat de onderwerpen van zijn BINGonderzoeken altijd publiekelijk te kakken worden gezet vanwege de onderzoeksuitslagen en dat hij van zichzelf (als directeur BING en onderzoeker) vindt dat hij geen publiekelijke verantwoording hoeft af te dragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan
Eerst verwoest BING volstrekt onterecht de levens van tal van personen met broddelwerk en daarna gaan ze alles doen om rechtszaken te traineren en als ze dan door diverse rechters met de grond gelijk worden gemaakt legt men vonissen anders uit en duikt men en is niemand aansprakelijk voor de schade. Aan welke voorwaarden/eigenschappen moet je voldoen in dit land om het label criminele organisatie te krijgen? Integriteit in de naam? Het is te genant woorden. En hoofdbestuur VNG al een standpunt bepaald over uw kindje ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dhr Zonneweijde
In elke woonplaats en in elke zaak zijn meerdere gedupeerden beste Arnold. En dan heb je natuurlijk nog degene die helemaal geen schade hebben maar over de rug van een ander doen alsof ze schade hebben. Zo heb jje altijd mensen die beweren dat ze haaruitval hebben gekregen, kramp in de kuiten, parkiet dood, nicht gezakt voor haar rijbewijs, partner last van hyperventilatie/hartklachten/eczeem/overgang/buien/ et cetera. Ik denk jij wel snapt waar ik heen wil. Missie van is voorspelbaar en gedoemd te mislukken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan
BING nam tal van bestuurders en ambtenaren bewust of onbewust verkeerd de maat, ging men verhuizen en communiceerde men naar de mening van BING daar niet genoeg over dan had men de schijn tegen, kon men een bonnetje niet vinden of had men een gesprek met een medewerker die zich gepikeerd voelde dan was het einde oefening. Schaamt de VNG zich niet want men heeft een monsterlijke organisatie in het leven geroepen die veel verder gaat dan het strafrecht want daar heb je tenminste nog rechten en waarborgen. En nu BING tal van loopbanen en levens heeft verwoest duikt men weg en geeft niet thuis en heeft zich diep ingegraven in de schuttersputjes en zijn voormalige directeuren met de noorderzon vertrokken. Als BING iets niet is dan is het wel integer en de VNG zwijgt in alle toonaarden .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Paulides Democratische Liberalen afd Wassenaar / Fractievoorzitter
De insteek van de personen die genoemd worden in dit artikel is niet voor iedereen dat men met schadeclaims het vuur aan de schenen legt bij BING. Er iis in mijn gevalnog slechts sprake van een aansprakelijkheidstelling.naar BING.In de gevallen van Wassenaar is er sprake van een onzorgvuldig, ondeskundig en onprofessioneel rapport. Dat kan dus niet in stand blijven. Mijn advocaat daarrom een aansprakelijkheidsstelling gestuurd naar BING omdat het handhaven van een dergelijk ondeugdelijk rapport schadelijk is. Er ligt geen claim maar een aansprakelijkheidstelling. Naar BING. Het is aan BING hoe hiermee om te gaan. Over de andere zaken kan ik geen uitspraak doen.Het lijkt mij wel dat de betrokken gemeenten (vanwege het feit dat zij door ondeugdelijke rapporten van BING op het verkeerde gezet zijn) alle geleden schade terugclaimen bij BING. Dit mag niet ten laste komen van de gemeenten cq de belastingbetaler.. Mochten de gemeenten hiertoe niet overgaan dan kan ik wel bedenken wat de reden daarvan is.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Dit debacle zat er natuurlijk al heel lang aan te komen, voor wie trends in het binnenlands bestuur mee volgt. De transparantie nam te zeer toe. Het was onhoudbaar geworden. Met dank aan het onvolprezen internet dat het machtsmisbruik nationaal en internationaal gevoelige klappen toedient (power to the people). We zien een tendens dat de waarheid en de democratie bepaald gediend zijn met deze toenemende transparantie en speciale vormen van burgerpaticipatie (unite and strike back).Wegduiken voor schadeclaims, evenals voor de waarheid, dat is wat rest. Logisch als je best zwaar fout zit: niet-integer en niet-objectief werken als INTEGRITEITBUREAU, dus vriendjespolitiek bedrijven in onderzoek en rapportage als integriteitbureau dat voor de overheid mag werken, dat is ook nogal wat. Maar wacht eens even? Voor de overheid werken? Een bureau dat bij klachten of meldingen over niet-integer gedrag bij de overheid zelf onbetrouwbaar werkt bv. voor de melder of klokkenluider? Een bureau dat we terugzien bij de superveilig geachte “vertrouwenslijn 0800 2800 200”, een initiatief van het Ministerie van BZK voor o.a. meldingen van integriteitschendingen waarbij belangrijke samenwerkingspartners van het Ministerie zijn betrokken?

(zie de website: http://www.devertrouwenslijn.nl).Zoals op die site te lezen valt: “de vertrouwenslijn helpt om persoonlijke rust en vrijheid van werken te hervinden”. Wellicht de apaiserende lijn die iemand in Schiedam destijds maar eens heeft gebeld in 2010/2011? Zou je denken? Of de lijn die vanwege bewuste uitstraling van soliditeit en betrouwbaarheid misschien wel gebeld wordt door klokkenluiders? Deze vertrouwenslijn blijkt in elk geval opgezet “om politieke ambtsdragers te ondersteunen met dilemma’s rondom agressie en geweld”, maar dus ook over integriteit, volgens BZK op de site.

Samen met de oude moeder VNG staat de uitgehuwelijkte dochter BING (51% aandelen in 2008 geruild voor poen waarbij ze haar meisjesnaam gewoon mocht blijven voeren) op de lijst van vertrouwenspartners. Vandaar hierbij op basis van voormelde trend een CODE ORANJE voor alle bestuurders, ambtenaren en (potentiele) klokkenluiders in integriteitsnood met eventuele meldingen/vragen over gemeenten, ministeries, provincies, en zelfs veiligheidsregio’s . Pas op voor de vertrouwenslijn! Ik ken een stel melders en bestuurders die helaas nogal teleurgesteld of zelfs bedrogen uitkwamen bij hun volste vertrouwen op 1 bepaald vertrouwensadres. Ik waarschuw vanuit de tendens dat je tegenwoordig zowat niemand meer zomaar kunt vertrouwen, zelfs niet mensen die integriteit op de pet hebben staan…En de Minister BZK? Die bleef vol vertrouwen actief van week tot week zijn theetje drinken in de Ministerraad, en af en toe als hoofdsponsor binnen de integerste burelen bij de VNG, afgeschermd van de democratische controle. Niet echt een vertrouwenshulplijn bij integriteitsnood dunkt me. Werd hoog tijd voor Code ORANJE dus!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie