Advertentie

Bestuursrecht - Stappenplan

Wanneer het handhavingsbeleid ‘redelijk te achten’ is, moet een gemeente zich daaraan houden en niet het eigen stappenplan negeren. Zelfs als de ernst van de overtreding gering is. De Raad van State heeft de beginselplicht tot handhaving ‘gepreciseerd’.

11 november 2011

Sinds 1963 bewoont de familie Dorssers een eigen woning in het Noord-Limburgse Reuver. De tweede en de derde generatie wonen er sinds 1999. In 1982 is naast het huis café-restaurant ‘t Lambaerke geopend. Van het horeca-etablissement ondervindt de familie geen noemenswaardige overlast.

Als Maarten Snippe de zaak in 2003 overneemt, wordt het een café waar zowel de oude stamgasten als een nieuw jong publiek komen. ‘Café Friends’ is langer open, de muziek klinkt harder en het publiek is luidruchtiger. Volgens Guido Dorssers hebben zijn ouders en hij regelmatig last van luidruchtig pratende, schreeuwende en joelende bezoekers.

De familie trekt aan de bel bij de gemeente. Die stelt in de nacht van 1 op 2 augustus 2008 vast dat het geroetsj van de rolhanddoekenautomaat in het cafétoilet het maximum van de toegestane geluidssterkte overschrijdt, net als het stemgeluid van mensen die buiten op het caféterras zitten. Ook in de nacht van 16 op 17 januari 2009 wordt geconstateerd dat terrasbezoekers te veel lawaai maken.

Als de familie Dorssers vraagt om handhaving, wijst de gemeente dat verzoek af. Een sanctie zou veel te zwaar zijn nu de geluidsgrenzen slechts kort een beetje zijn overschreden. Nadat de familie vergeefs bezwaar heeft gemaakt tegen de weigering, buigt de Raad van State zich over de kwestie.

De Raad herhaalt dat een bestuursorgaan alleen onder bijzondere omstandigheden mag afzien van handhaving als een wettelijk voorschrift is overtreden. De Raad ziet echter aanleiding om deze plicht ‘te preciseren’ met een toevoeging. ‘In gevallen waarin het bestuursorgaan in dat kader redelijk te achten beleid voert (...) dient het zich (…) in beginsel aan dit beleid te houden.’

Volgens het Handhavingsbeleid 2009 hanteert de gemeente Beesel een tweestappenplan. Eerst wordt de overtreder schriftelijk gemaand om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Als bij controle blijkt dat de overtreding voortduurt, volgt stap twee: een bestuurlijke maatregel. De gemeente zal stap één overslaan als de overtreder binnen 1 jaar twee keer dezelfde overtreding begaat. Volgens de Raad van State had de gemeente stap één moeten overslaan gezien de recidive.

B en W van Beesel beraden zich op de gevolgen van deze uitspraak.

Volgens jurist Sebastiaan Levelt, die niet bij deze zaak betrokken is, opent de uitspraak de mogelijkheid dat bestuursorganen de handhavingsplicht inperken. Bijvoorbeeld door in het beleid vast te leggen dat er alleen wordt gehandhaafd voor zover de ambtelijke capaciteit dit toelaat. Maar dan moet de bestuursrechter dit beleid wel redelijk vinden.

Vindplaats: LJN BT6683

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie