Advertentie

Bestuursrecht - Naturavergoeding

Een zuinige gemeente mag planschade vergoeden door wegbestemde bouwmogelijkheden te herstellen. Het college van B en W moet daarbij wel een bedrag toezeggen voor het geval de bouw toch niet kan doorgaan. Maar moet de hoogte van het bedag nu wel of niet vooraf bekend zijn?

23 september 2011

Door het nieuwe bestemmingsplan Westdorp 1999 kan de eigenaar van een perceel in Raalte geen tweede woning meer bouwen op zijn grond. Een schadebeoordelingscommissie taxeert de schade op 87.500 euro. De eigenaar zal dit bedrag krijgen als hij niet de bouwmogelijkheden kan realiseren die B en W hebben toegezegd. Die mogelijkheden komen erop neer dat de eigenaar binnen 2 jaar een bouwvergunning moet indienen.

 

B en W zullen deze vergunning via een vrijstelling verlenen. De eigenaar kan daarna 3 jaar of eventueel langer gebruik maken van de vergunning. De mogelijkheden gelden ook voor de ‘rechtsopvolger’ van de eigenaar, zoals een koper of een erfgenaam. De vraag of deze planschadevergoeding in natura voldoet aan de wettelijke vereisten beantwoordt de Raad van State in 2005 bevestigend.

 

Op 5 kilometer van Raalte ligt in Ommen recreatiepark Zonnebloem-West. Door de herziening van bestemmingsplan Buitengebied leiden de eigenaren van de percelen 21, 47, 50 en 52 schade. Nummer 21 kan door het plan twee zomerhuisjes minder bouwen, nr 47 vijf minder en nummer 50/52 ‘drie tot vier’ minder.

 

B en W van Ommen compenseren de schade van nummer 21 door met een half oog naar Raalte te kijken. De eigenaar - of zijn rechtsopvolger - kan binnen 2 jaar een vergunning indienen voor de bouw van maximaal twee woningen en vervolgens 3 jaar gebruik maken van de vergunning. Mocht de bouw niet lukken, krijgt de eigenaar een bedrag dat op grond van een onafhankelijke taxatie wordt vastgesteld.

 

Nummer 21 is niet van plan zijn grond te verkopen of verder te bebouwen en ziet liever geld. De gemeente is spaarzaam en wil niet vooraf een bedrag noemen. Anders willen andere eigenaren misschien ook geld hebben. De rechtbank Zwolle-Lelystad zegt op 29 juni 2011 dat deze natura-vergoeding voldoet aan de eisen van ‘Raalte’.

 

Het lachen vergaat Ommen als een andere bestuursrechter van dezelfde rechtbank op 2 september het tegenovergestelde concludeert nadat ‘47’ en ‘50/52’ in beroep zijn gegaan. Deze eigenaren hebben precies dezelfde toezegging gekregen, alleen het toegestane huizenmaximum verschilt. Deze bestuursrechter vindt de schadevergoeding echter onvoldoende verzekerd, omdat B en W vooraf geen concreet bedrag hebben toegezegd.

 

Bovendien ontbreekt volgens de rechter de toezegging aan de rechtsopvolgers van de eigenaren.

 

Gemeente-advocaat Wim Klostermann is verbaasd en adviseert B en W in beroep te gaan tegen deze twee uitspraken. ‘Er is wel degelijk een toezegging gedaan over rechtsopvolgers. En moet je nu wel of niet vooraf het bedrag vaststellen?’

 

Vindplaatsen: LJN BR6605 en BR6613 (Ommen) resp. AT4747 (Raalte) De uitspraak over nummer 21 heeft zaaknummer AWB 11/42 en staat niet op rechtspraak. nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie