Advertentie

Bestuursrecht - Huisbezoek

Anonieme tips alleen zijn onvoldoende om met een controlerend ‘huisbezoek’ inbreuk op het huisrecht te rechtvaardigen. Het college van B en W in Amsterdam kan de belastende bevindingen van het bezoek daarom niet gebruiken om een onderverhuurder te beboeten.

01 juli 2011

Op 23 maart 2010 bellen een medewerker van de woningstichting Eigen Haard en een ambtenaar van de Amsterdamse dienst wonen, zorg en samenleven (WZS) aan bij een portiekwoning in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Aanleiding voor het bezoek zijn twee anonieme tips die zijn binnengekomen bij Bureau Zoeklicht. Dankzij de 1.100 merendeels anonieme meldingen van burgers, heeft dit bureau vorig jaar de onrechtmatige bewoning kunnen beëindigen bij 135 particuliere huurwoningen en vijfhonderd corporatiewoningen.

Bij het huisbezoek stellen de functionarissen vast dat het niet aannemelijk is dat de houder van de huisvestingsvergunning samenwoont met de vrouw die zij aantreffen. Eigen Haard dwingt via de kortgedingrechter ontruiming af. De boete, die Eigen Haard eist wegens schending van het huurcontract, wijst de kortgedingrechter niet toe. Daarover moet de bodemrechter zich later uitspreken. De huurder vecht met succes de bestuurlijke boete van 3 duizend euro aan. Die heeft B en W voor het eerst inzo’n zaak opgelegd, omdat de huurder ook de Huisvestingswet heeft overtreden.

De rechtbank Amsterdam maakt uit het rapport over het huisbezoek op dat de bewoonster niet goed is geïnformeerd over het doel van het bezoek. En dat zij de bezoekers niet vrijwillig toestemming heeft gegeven binnen te komen. Daarmee is haar huisrecht geschonden. Nu kán een inbreuk op het huisrecht geoorloofd zijn. Maar de rechtbank vindt één of meer anonieme tips ‘onvoldoende om als redelijke grond te dienen voor een huisbezoek’.

Volgens de rechtbank was toestemming van de bewoonster niet nodig geweest wanneer WZS van de burgemeester een machtiging tot binnentreden had gekregen. Maar WZS wil deze ‘forse maatregel’ alleen inzetten als zij ‘excessen’ vermoedt. Dit geval vindt de dienst geen exces omdat het niet gaat om een huisjesmelker.

Overigens heeft de bewoonster wel degelijk toestemming gegeven, zegt de gemeente. Alleen is dat niet goed gedocumenteerd. Bovendien had de rechter volgens de gemeente meer waarde gehecht aan de bevindingen van het huisbezoek wanneer het verslag ambtsedig was opgemaakt. Evengoed vindt de bestuursrechter de inbreuk op het huisrecht onoverkomelijk. Hoewel de civiele rechter de bevindingen van dit huisbezoek een goede basis vindt voor een ontruimingsvonnis, vindt de bestuursrechter dat ze niet als basis kunnen dienen voor een bestuurlijke boete.

De gemeente gaat niet in beroep tegen het vonnis. Bij huisbezoeken legt WZS de bevindingen tegenwoordig onder ambtseed vast. Ook documenteert zij beter het onderzoek van de anonieme tips vóór het huisbezoek. De uitspraak weerhoudt B en W er niet van bestuurlijke boetes op te leggen.

Vindplaats: LJN BQ8594  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie