bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Voor elke doelgroep de juiste begeleiding kunnen kiezen?

Professionals in het sociaal domein hebben behoefte aan kennis over psychische stoornissen en verstandelijke beperkingen.

16 augustus 2022
Zorg

Professionals in het sociaal domein hebben behoefte aan kennis over psychische stoornissen en verstandelijke beperkingen. Dat helpt om cliënten betere begeleiding te bieden. Mijntje van Beers raadt daarom haar training aan.

Verschuiving van afgeschermde zorg naar lokale voorzieningen

“In onze participatiesamenleving willen we graag dat iedereen meedoet”, vertelt Mijntje. “Ook de mensen met psychiatrische en psychosociale stoornissen en verstandelijke beperkingen. Voorheen woonden deze doelgroepen vaak afgeschermd. Mensen met complexe psychiatrische problemen kregen hele dagdelen aan behandelingen van meerdere professionals. Om ze te laten meedraaien in onze samenleving is het beter dat zij thuis wonen of in ieder geval dichtbij. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats. Cliënten kloppen nu aan bij hun gemeente voor bijvoorbeeld begeleiding vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Professionals in het sociaal domein hebben daardoor vaker te maken met doelgroepen waar ze eerder niet mee werkten. Dat vraagt om andere kennis.” 

Inzicht in gedrag en beperkingen nodig

Kennis over verschillende stoornissen is belangrijk, maar professionals moeten vooral weten hoe zij met specifiek gedrag kunnen omgaan en wat cliënten in verschillende situaties nodig hebben. Dat is best lastig. “Iemand van 92 jaar die net een heupoperatie heeft gehad en de trap niet meer op kan, heeft een traplift nodig”, licht Mijntje toe. “Dat is een helder verhaal en diegene kan zelf goed aangeven wat er nodig is. Maar bij mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek is het moeilijker te vatten waar zij precies last van hebben. Hoe beperkend is een stoornis nu echt voor iemands dagelijkse leven? Wat kun jij doen om de situatie te verbeteren? Ook moet je de grens kunnen bepalen: wanneer is het niet meer verantwoord of wenselijk dat iemand zelfstandig thuis woont?”

Training Omgaan met Psychiatrie en Psychosociale Problematiek en (Licht) Verstandelijke Handicaps

In de training Omgaan met Psychiatrie en Psychosociale Problematiek en (Licht) Verstandelijke Handicaps komen veelvoorkomende psychiatrische stoornissen, verstandelijke beperkingen, aangeboren hersenletsel en dementie aan bod. Vervolgens leert Mijntje je hoe je specifieke problematiek aan kunt pakken. “Natuurlijk leg ik uit wat de symptomen zijn, maar verschillende mensen met dezelfde beperking of stoornis kunnen ander gedrag vertonen. Het is dus nog belangrijker dat je leert hoe je met bepaald gedrag om kunt gaan en wat iemand nodig heeft om goed te functioneren. Ik ben zelf opgeleid als GGZ-agoog en heb met vrijwel alle doelgroepen en stoornissen uit deze training al eens te maken gehad. Daarom kan ik je de handvatten geven om mensen echt vooruit te helpen en eventuele kwetsbaarheden en risicofactoren te minimaliseren. Ook ga je in deze training op zoek naar je eigen talenten, want het is per professional verschillend met welke stoornissen hij of zij het beste om kan gaan.”

Een geschikte training voor iedereen in het sociaal domein

Deze training is eigenlijk onmisbaar voor iedereen in het sociaal domein. Volgens Mijntje wordt kennis over verschillende psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen nog te weinig opgedaan in de standaard zorgopleidingen. “Ik merk als docent dat veel professionals, zoals Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers en medewerkers in de jeugdhulp, behoefte hebben aan deze kennis. Ze hebben daar in hun opleiding weinig over geleerd, maar komen uiteindelijk vaak in aanraking met deze doelgroepen. We hebben in Nederland op dit moment gewoon heel veel mensen met forse problematiek die geholpen willen worden. Professionals willen de symptomen herkennen en weten hoe ze deze mensen beter kunnen begeleiden of ondersteunen.” 

Interesse in deze training? 


Wil je deze boeiende training graag volgen? Als je je nu inschrijft, kun je al in september van start! Meer informatie over de training vind je hier. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs. Zij zijn te bereiken via 035 20 06 761 of info@bestuursacademie.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.