bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 1-1-2013 in werking

Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 1-1-2013 in werking.

13 december 2012

Volgt u het nog …? Met deze wijzigingen in het Activiteitenbesluit worden diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het betreft het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit bodembescherming en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij. Daarnaast komen intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit te vallen.

Een aantal zaken zijn in het ontwerpbesluit opgenomen die op dit moment in vergunningen voor intensieve veehouderijen geregeld worden, zoals:


• de beoordeling van op grond van de Wet ammoniak en veehouderij
• de beoordeling op grond van de Wet geurhinder en veehouderij
• de beoordeling van de gevolgen van fijn stof
• voorschriften voor huisvestingssystemen en
• voorschriften voor het reinigen en ontsmetten van veewagens.

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij wordt niet in deze wijziging opgenomen. Dit besluit zal naast het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Daarvoor verzorgen wij tevens verschillende cursussen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.