Advertentie

Bestuurlijke crisis Hollands Kroon compleet

Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

03 november 2017

Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

Overschrijding
Onlangs moesten twee topambtenaren al vertrekken bij Hollands Kroon vanwege de financiële problemen bij de gemeente en omdat zij het college daarover niet juist en tijdig hebben geïnformeerd. Deze week bleek uit een rapport van de gemeentelijke ‘auditcommissie’ dat de verbouwing van twee gemeentekantoren zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland. Eerder werd nog uitgegaan van een overschrijding van 1,2 miljoen euro.

 

Emoties
Wethouder Meskers (VVD) slaagde er, overmand door emoties, niet in om zijn afscheidsspeech af te maken. Even daarvoor had hij betoogd dat er geen sprake is van doelbewuste misleiding van de gemeenteraad. ‘Ik heb u juist willen informeren, maar dat heb ik niet kunnen doen.’ Dit omdat hij zelf niet de juiste informatie van de ambtelijke top van de gemeente zou hebben gekregen.

 

Valpartij
De gemeenteraad noemt het opstappen van de twee wethouders onvermijdelijk. De raadsleden vinden dat Hollands Kroon te veel en te snel heeft willen veranderen en dat de interne controle tekort heeft geschoten. Meerdere raadsleden twijfelen nu of de fusiegemeente de ambitieuze koers – onder meer het werken met zelfsturende teams en een grote verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie –  moet voortzetten. Tijdens zijn afscheidsspeech riep Westerkamp de raad op om dat toch vooral wel te doen. ‘Nu heeft er een valpartij plaatsgevonden en dat doet heel erg pijn. Maar ik hoop dat u vertrouwen houdt in de koers en de organisatie van Hollands Kroon. Er gaat namelijk ook heel veel goed.’

 

Privéredenen

Onlangs is er een herstelplan, ‘Balans 2018’, gepresenteerd om Hollands Kroon weer uit het dal te krijgen. Burgemeester Nawijn zei donderdagavond in het plan te geloven. Overigens maakt Nawijn, anders dan zich had voorgenomen, geen gebruik van de mogelijkheid tot herbenoeming. Zijn huidige termijn loopt op 1 september 2018 af. De burgemeester geeft ‘privéredenen’ op als reden voor zijn besluit. 

Reacties: 27

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Wilmink / Gepensioneerd ambtenaar
Naar mijn visie is Hollands Kroon doorgeslagen met haar innovaties en daarbij op het punt aangeland dat ze essentiële elementen van de overheidsrol en het ambtelijk vakmanschap heeft veronachtzaamd. Het heeft de zelfsturende teams daardoor aan een goed richtpunt ontbroken. Zie uitvoeriger ons stuk op Platform O. https://platformoverheid.nl/artikel/hollands-kro …

Erik
Waarom niet de naam veranderen in Hollands Hoop en in de legale wietteelt gaan? Maar of dat samengaat met zelforganisatie? ??
Hendrik
Het valt mij op dat met weinig kritiek wordt geschreven over gemeenten die 'de boel op de kop zetten'. Eerder hadden wij bijvoorbeeld het merkwaardige gedoe in de gemeente Oude IJsselstreek en nu helaas de gemeente Hollands Kroon. Vernieuwing schijnt een doel op zich te worden terwijl het besturen van een samenleving een serieuze aangelegenheid is met zorgvuldige checks en balances. Verandering is nodig omdat de samenleving verandert. Mag er daarbij iets meer aandacht zijn voor die gemeenten die het zorgvuldig en zonder al te grote schokken oppakken? Graag nu een artikel over wat er allemaal misging in Hollands Kroon, dat eerdere signalen zijn genegeerd. Wat is ervan te leren voor die gemeenten die zorgvuldige vernieuwing nastreven?
FJ / HRM
Hoop toch echt dat de gemeente zich niet uit het veld laat slaan en doorgaat op de ingezette koers. Als overheid hebben we raden en bestuurders met lef en vernieuwingskracht nodig. Geen bange poeperds die bij de eerste tegenslag weer teruggrijpen op de vorige eeuw. Sterkte!
FJ / HRM
...maar als ik zo de reacties lees dan vrees ik dat gemeenteambtenaren nog een hele lange weg te gaan hebben en liever met het schip verdrinken dan eens iets nieuws proberen. Denk maar aan de mensen van V&D of de banken die nu massaal op straat staan. Er is geen enkele garantie dat dit niet ook met ambtenaren kan gebeuren. Blijf jezelf ontwikkelen.
FJ / HRM
Hoop toch echt dat de gemeente zich niet uit het veld laat slaan en doorgaat op de ingezette koers. Als overheid hebben we raden en bestuurders met lef en vernieuwingskracht nodig. Geen bange poeperds die bij de eerste tegenslag weer teruggrijpen op de vorige eeuw. Sterkte!
Carol
@FJ: De overheid is er voor de burgers, niet andersom.

De overheid is een dienstverlenend orgaan, geen speeltuin voor allerlei modieuze fratsen.
Hendrik
@FJ Jouw reactie onderstreept mijn waarneming. Volgens jou behoor je tot de "bange poeperds" wanneer je kanttekeningen plaats bij het onzorgvuldig omgaan met vernieuwing. Het kost Hollands Kroon heel veel extra geld dat afkomstig is van inwoners. Vernieuwing dient zorgvuldig en goed doordacht doorgevoerd te worden.
Jervin Tonneman / ondernemer en Campinghouder
Wij hebben een zeer nare ervaring met deze heren Nawijn, Theo Groot en Theo Meskers gehad, Wat mij betreft zal er een hele grote bezem door deze Gemeente gehaald moeten worden.

Wij hebben een heftige rechtszaak met deze heren gehad die wij op alle punten gewonnen hebben, deze heren hebben alles op alles gezet om hun gelijk te halen met een flinke mokerslag van de rechtbank Alkmaar op hun vingers.

Nu zitten wij in een schadestaatprocedure met deze Gemeente, het enige wat ik kan zeggen dat het een grote oplichters bende is.

Iedereen loopt daar op zijn tenen met Nawijn als een zeer onbetrouwbare heerser, kijk maar naar zijn verleden.
Hannie van den Bosch / gebiedsmanager
Goed dat er pioniers als gemeente HK zijn. Je moet nu eenmaal revolutie prediken om verder te komen. Ik denk dat er elders mooie resultaten worden bereikt uit de zaadjes die HK heeft gepland. Misschien is het daar allemaal te snel en te veel geweest.
peter / ondernemer
Ik heb vorig jaar eens gesolliciteerd bij de gemeente HK en werd geconfronteerd met een uiterst merkwaardige sollicitatieprocedure. Ze vroegen heel veel tijd van je in de procedure (meedraaien, oefendag, voeten-op-tafel-gesprek e.d.), maar gaven omgekeerd geen antwoord op basisvragen zoals, voor hoeveel uur/week, de functie, het salaris en andere arbeidsvoorwaarden e.d.m. Ook daar bleek men van mening dat de uitdaging was dit zelf uit te zoeken (zelfsturing?). Wát een misplaatste arrogantie en respectloze houding naar de sollicitant. Ik ben boos afgehaakt.
H. Wiersma / gepens.
Waar hebben we het eigenlijk over? Een overschrijding van een budget van E 2 miljoen euro (op hoeveel investering?) is niet niks. Maar als je het omzet in de jaarlijkse lasten dan hebben we het bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar (inclusief rente) over een last in het 1e jaar van ca. E 130.000 (op een begroting van ???). Terecht dat wethouders op hun verantwoordelijkheid worden gewezen maar twee wethouders naar huis sturen en op wachtgeld zetten, waar niets tegenover staat, dat doet pas echt pijn.
M.breet
Groter moest het worden. Want dan was het goedkoper, beter te besturen enz. En wat iedere burger voorspelde is gebeurd. Diezelfde burger die dit weer mag ophoesten.
onbekend / -
Als innovatie, zoals zëlfsturende teams, een doel opzich wordt zonder onderliggende visie
Heuvelman
Opvallend! Alle reacties onder de vorige artikelen over Hollands kroon van Brian van der Bol zijn compleet verdwenen. De redactie van Binnenlands Bestuur durft het niet aan om die te laten staan? Bang voor de vernietigende kritiek op het beleid van BB? Want gewaarschuwd was men al vanaf het 1e artikel, dat HK een karikatuur van een gemeente was geworden. Of wie weet, misschien zijn de tijden van Erik Gerritsen wel weer terug.
Jos van Putten / Beleidsmedewerker
Inderdaad opvallend Heuvelmans. En de huisschrijver van Hollands Kroon zakt al net zo hard door het ijs als de bestuurlijke en ambtelijke top van HK. Opheffen en herindelen!
Lou de Jongh / Directeur Adviesbureau
Zelfsturende teams is allang op zijn retour.
Heuvelman
@Jan: ik kan me nog een hoofdredactioneel artikel herinneren (in de papieren BB, niet digitaal verschenen) waarin Hollands Kroon de hemel werd ingeprezen voor haar innoverende aanpak en haar vernieuwende bestuursstijl. En waarin deze gemeente als voorbeeld werd gesteld voor alle andere in ons land. Tja, dan kom je met de ontwikkelingen van de afgelopen maand als redactie wel van een hele koude kermis thuis. Maar de redactie en meneer Brian kunnen niet zeggen dat ze niet zijn gewaarschuwd door haar lezers (al probeert ze die nu te verdonkeremanen).
Eric de Kluis
Beste Heuvelmans,

Alle artikelen die in de papieren versie van Binnenlands Bestuur zijn verschenen, inclusief de commentaren, zijn op deze website terug te vinden. We hebben inderdaad een serie gebracht over de gemeente Hollands Kroon en de bestuurlijke vernieuwingen die daar plaatsvinden. En, zoals het een goed journalist betaamt, schromen wij ook niet om er melding van te maken wanneer er zaken zijn die niet goed verlopen. U noemt dat 'van een koude kermis thuiskomen', wij noemen dat onafhankelijke journalistiek.vriendelijke groet,Eric de Kluis

Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur
Alles-is-anders
Jarenlang was Hollands Kroon zeer goed in het zichzelf profileren (mocht ook wat kosten) en werd dus soms klakkeloos gevolgd en bewonderd, want 'succesvol', zo leek het. Nu zijn de luiken al wat open en is een beetje zichtbaar wat de prijs is.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Gaat lekker daar in 'voorbeeldgemeente' Hollandse Kroon'. Gemeentesecretaris Cremers, die de bui al zag hangen, onlangs weg "in goed overleg", concerncontroller Jolanda Verhoeks gedwongen op te stappen, burgemeester Nawijn die afziet van herbenoeming, vele medewerkers vertrokken die het nieuwe organisatieconcept niet zien zitten, en nu 2 wethouders gedwongen op te stappen na deze financiële miskleun. En dat alles in enkele maanden tijd. Hoe een gemeente zo snel in het ongerede kan raken. Misschien heeft de externe exposure ermee te maken, een virus wat aan menig gemeente kleeft: naar buiten doen alsof alles geweldig gaat, als afleiding dat het intern een rommeltje is. Iets meer realiteitszin zou wonderen doen, en vooral geen goedkope blablaverhalen houden hoe geweldig het gaat, maar nuchter werken aan het welzijn van de inwoners. Is dat teveel gevraagd van de dames en heren bestuurders en managers?
Th Moras . / Actievoerder gem. Niedorp
Resterende wethouders zitten de rit uit?

Nu de wethouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om op te stappen had het logisch gezien voor de hand liggend geweest dat het hele college wel was afgetreden en opgestapt. Volgens de voorzitter spreekt het college met één mond. Dat heet “Collegiaal Werken”.

Met de wetenschap wat er allemaal heeft plaats gevonden met de benoeming van deze burgemeester en alle voorvallen die daarna hebben plaatsgevonden had dat zeker geen verrassing geweest voor verreweg de meeste inwoners van Hollands Kroon. Remkes heeft deze burgemeester die in zijn vorige gemeente al in opspraak was gekomen en waar de inwoners het totaal niet er erg vonden dat hij elders benoemd en geïnstalleerd zou worden. Meteen werd er als kennismaking een aanklacht tegen fractievoorzitter Ravensteijn ingediend wat de zaak al behoorlijk op scherp heeft gezet bij de LADA fractie en inwoners. De kwestie met de thuiszorg waar de coalitie het zelfs tot een rechtszaak liet komen en gesommeerd werden hun ingenomen standpunt ondanks hevige protesten bij te stellen. Nog steeds lopen er diverse rechtszaken tegen deze slimme en nergens tegen opziende gemeente die zelfsturend hun eigen beleid ten uitvoer trachten te brengen en waar de oppositiepartijen het meest onder te lijden hebben en niet serieus worden genomen.

Zo zorgde ook de locatie van het Trafostation bij De Weel voor de nodige commotie. Campingbaas en ondernemer Tonneman wordt van alle kanten dwars gezeten en zit met enorme schade posten opgescheept door het halsstarrige optreden Hollands Kroon. Veegbedijf wordt ook het vuur nog steeds aan de schenen gelegd en dwars gezeten en regelmatig met een Boa op hun terrein geconfronteerd om gek van te worden.

Vergunning werd er tussentijds ook nog stiekem aan ZAP verleend voor dat er een motie werd ingediend om naar een andere locatie te verhuizen.

Dan speelt ook de kwestie over en met de Zure Gekken nog steeds, de fam. Lombaard en de buren hopen deze langslepende zaak binnenkort in hun voordeel afte sluiten en mogelijk zullen er dan nog meer koppen rollen voordat de verkiezingen in maart 2018 plaats vinden. Dat zijn bepaald geen perspectieven om met de overgebleven wethouders door te blijven aanmodderen, het zo nodige vertrouwen is weg en vervlogen al hebben er toch nog fracties te kennen gegeven deze wethouders door te gaan.

Alles blijkt dus mogelijk te zijn in de beschadigde politieke verstandhoudingen in Hollands Kroon waar Burgemeester Nawijn zijn termijn hoopt te mogen uitte dienen.Nicole Markus / Organisatiecoach
Ik hoop van harte dat het effect van het aanvankelijke bejubelen en nu afbranden van de -misschien iets te- moedige inzet op verandering in Hollands Kroon niet is dat iedereen die probeert echt iets te veranderen nu kopschuw wordt. Want de cultuur is nu dat je kop er af gaat als je iets uitprobeert en het niet in een keer goed doet. Zo krijgen de stuurlui aan de wal altijd gelijk en wordt het aantal mensen dat risico durft te nemen steeds kleiner. Geen verandering zonder risico. Respect en aanmoediging voor degenen die het lef hebben om uit te proberen. En ruimte om te leren en bij te stellen. Al dat oordelen en vooral het veroordelen is contraproductief voor de oh zo gewenste en noodzakelijke verandering!
veestapel
@markus

De kop er spreekwoordelijk af, was dat maar waar...er is wat kapotveranderd over de rug van anderen terwijl een vaste kliek profiteurs er steeds weer hun zakken mee vult.
mark
Ik herinner mij de artikelen in BB dat zij een voorbeeld gemeente waren van vernieuwing. Dit hoort dan ook bij de vernieuwing.
Karel / kritisch observant
Twee wethouders weg na een debacle van ruim 3,5 miljoen overschrijding op de huisvesting. Alle topambtenaren weg(gestuurd), die het college verkeerd hebben voorgelicht. Enorme leegloop aan ervaren managers en medewerkers die het concept van zelfsturing niet zien zitten.Wat is de rol van de burgemeester in dit alles eigenlijk?

Jaap Nawijn heeft dit alles (mee) in gang gezet, en voelt nu dat zijn kaartenhuis instort. Dezelfde Nawijn die al eerder 3.700 euro aan onterechte declaraties had ingediend (en moest terugbetalen) en niettemin mocht blijven zitten (elders zijn burgemeesters, wethouders en 2e kamerleden voor minder naar huis gestuurd of hielden de eer aan zichzelf). Nawijn die burgers schoffeerde door hen als 'zure gekken' weg te zetten: https://www.hollandskroonactueel.nl/2016/10/28/i …Nawijn wilde graag in 2018 herbenoemd worden en meldde dat dit voorjaar aan de CvdK, Remkes. Maar trok schielijk zijn wens tot herbenoeming onlangs in, nadat langzaam de beerput van Hollands kroon open kwam te liggen.Kan de gemeenteraad zo'n burgemeester nog een jaar handhaven? De vraag stellen is 'm beantwoorden. Een waarnemend burgemeester zou in Hollands Kroon wonderen kunnen doen.
ah / niet-werkgever
Dit was toch inderdaad de voorbeeldorganisatie met zelfsturende teams, geen leidinggevende etc maar kennelijk was er toch weinig overzicht. Dit kan uiteraard ook in "traditionele" gemeentelijke organisaties gebeuren maar het is wel goed te lezen dat hier dan toch ook wel eens iets mis gaat en niet alleen de loftrompet wordt gestoken.
Advertentie