Advertentie

Politici vaker gescreend op integriteit

De aandacht voor integriteit van bestuurders en raadsleden is flink toegenomen. Het aantal screeningen naar het netwerk en (voormalige) functies van toekomstige bestuurders stijgt volgens Bureaus Necker van Naem en Berenschot explosief.

12 juli 2016

Bij gemeenten is de aandacht voor integriteit van bestuurders en raadsleden flink toegenomen. Het aantal screeningen naar het netwerk en (voormalige) functies van toekomstige bestuurders stijgt volgens Bureaus Necker van Naem en Berenschot explosief.

Riskant

Dat meldt BNR. Gemeenten laten onder meer in kaart brengen waar integriteitsrisico's liggen voor politici, meldt Hans Oostendorp van Necker van Naem. Het resultaat van zo’n onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat een wethouder een voor hem riskant deel van zijn portefeuille afstaat. Berenschot ziet de toename van screenings niet alleen bij gemeenten, maar ook  bij provincies, waterschappen en toezichthouders; vooral rond verkiezingen. Het bureau heeft geen cijfers. Ook de onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en BIOS (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector), die onlangs zijn opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, laat aan BNR weten een stijgende aandacht voor integriteit bij gemeenten te zien.


Belangenverstrengeling

Steeds meer burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn bang om beschuldigd te worden van niet-integer handelen, bleek uit het onlangs verschenen Jaaroverzicht 2015 van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Vorig jaar werd 76 keer om advies gevraagd over de aanpak van een mogelijke integriteitsschending; het gros daarvan betrof vragen over belangenverstrengeling. Integriteit was in 2014 en in 2015 de belangrijkste valfactor van wethouders, zo kwam naar voren in de wethoudersonderzoeken van Binnenlands Bestuur, waarin aantallen en oorzaken gesneuvelde wethouders in kaart worden gebracht.

Te weinig

In het eerstkomende nummer brengt Binnenlands Bestuur de resultaten van een enquête onder ruim dertig kleine- en middelgrote gemeenten. Daaruit blijkt dat er juist te weinig aandacht voor integriteit is. Het magazine verschijnt 22 juli.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jonathan
Gewoon goed andere woorden zijn er niet voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / AS
Och, er kan meer aandacht zijn voor integriteit bij bestuurders, maar als vervolgens de in en in corrupte Van Rey wegkomt met een lullig taakstrafje, zullen er weinig politici van wakker liggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
De overheid is zo mild.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie