Advertentie

Raadsleden moeten beter geschoold worden

Minister Plasterk en Kamerlid Manon Fokke vinden dat gemeenteraadsleden beter geschoold moeten worden, omdat Gemeenten meer taken krijgen.

13 februari 2013

De PvdA wil dat raadsleden beter geschoold worden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vindt de partij. Kamerlid Manon Fokke: ,,Gemeenten krijgen de komende tijd meer taken. Op al die nieuwe taken moet goede democratische controle plaatsvinden''.

Aantal leden verminderen
De Kamer praat dinsdagavond over een initiatiefwet van Pierre Heijnen van de PvdA om het aantal leden van de gemeenteraad te verminderen. Sinds 2002 mogen wethouders niet langer ook raadslid zijn, maar het aantal raadsleden bleef gelijk. Dat betekent dat er relatief meer raadsleden zijn om de colleges te controleren.
 
Geld besparen

Als dat nu door de initiatiefwet weer recht wordt getrokken, wordt er geld bespaard. Van dat geld zouden de gemeenten aan scholing kunnen doen, aldus de PvdA.

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Fred (ambtenaar) / ambtenaar
Mosterd na de maaltijd...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theo Krins / Raadslid Gouda
Vreemde gang van zaken: steeds meer taken vanuit rijk en provincie naar de gemeente en dan inzetten op minder raadsleden. Gebruik dan de kostenbesparing om de raadsvergoeding te verhoging vanwege toename werkbelasting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dirk Jans / manager
Op zich een goede gedachte om raadsleden te scholen, alleen zal de besparing door vermindering van het aantal geen dekking kunnen bieden omdat het gemeentefonds al wordt gekort met € 18 miljoen als gevolg van deze maatregel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Weer zo'n technocratische maatregel die als mosterd na de maaltijd komt. Van belang is een fundamentele discussie over de verhouding tussen Gemeenteraad, burger en college. Raadsleden moeten veel beter geworteld zijn in de samenleving, de inhoudelijke deskundigheid moet versterkt worden bij de Griffie. Raadsleden zijn nu teveel de speelbal van het college. Je hebt voldoende raadsleden nodig voor het contact met de lokale gemeenschap. Je kunt het echter ook op andere manier organiseren, maar dat kost tijd. Interessant is hoe men het in Friesland doet met de dorpsraden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gertjan van Wijk / oud burgemeester
Natuurlijk moet dit. Als het kan vooraf, als ze in de 'wachtkamer' zitten. Ieder vak vraagt om scholing en het is geen verijwilligerswerk meer. Er zijn fraktievergoedingen en eenmaal raadslid ontvangt men ook een onkostenvergoeding. Nu wordt veela gedacht: 'als ik maar goed de vele nota's lees dan kom ik er wel'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sander / Amtner om útens
Wat houdt de PvdA tegen haar eigen raadsleden en parlementsleden beter op te leiden?

Ik dacht dat dat een van de functies was van een politieke partij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan
Lijkt mij om te beginnen het aantal overheidstaken terug te brengen dan hoeven raadsleden zich daar ook niet in te verdiepen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ed
Gertjan,zelfs minister van financieen is maar een bijbaantje.Of is dit de functie van EU commissaris?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joscha de Vries / directeur Hiemstra & De Vries
Goed dat gesproken wordt over manieren het lokaal bestuur te versterken en raadsleden hierbij te ondersteunen. Jammer dat in de meeste berichten over het versterken van de raad alleen de controlerende rol van de raad benoemd wordt. Met veel lokale bestuurders en ambtenaren zijn wij er van overtuigd zijn dat de raad als hoogste bestuursorgaan zich juist veel meer zou moeten concentreren op de kaderstellende rol. Richting geven vanuit je rol als volksvertegenwoordiger, kaders meegeven aan die richting (en daar dan in de loop van het proces vanzelfsprekend ook op toetsen). Een veel belangrijker rol, die ons allen veel meer toegevoegde waarde biedt, dan achteraf controleren of het allemaal wel goed is gegaan (controle- en regelreflex)! Ontbureaucratiseren en elkaar aanvullen in plaats van elkaar controleren en bureaucratiseren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boot / burgemeester
Betere scholing wekt de suggestie dat Raadsleden niet over de benodigde kwaliteiten zouden beschikken. Dat vind ik een verkeerde invalshoek. Het raadswerk is in de afgelopen decenia wezenlijk veranderd. Regionale samenwerkingsverbanden, de toename van het aantal verbonden partijen waar raadsleden mee te maken hebben gekregen vraagt van Raadsleden een wezenlijk andere kijk op en benadering van het raadswerk. Ik hoor maar al te vaak dat Raadsleden het gevoel hebben alleen nog maar " ja of ja " te mogen zeggen. Ze vragen zich af hoe zij nog invloed kunnen hebben op het beleid van GR en en claimen uit gevoel van onmacht maar al te vaak een uitzonderingspositie in GRen. Er zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan deze veranderingen en hoe een Raadslid in deze nieuwe werkelijkheid zijn werkwijze kan aanpassen om toch een goede kaderstellende en controlerende functie te kunnen uitoefenen..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert 't Hart / directeur
Raadsleden dienen de juiste vragen te stellen : mooi plan maar welke onzekerheden ? Hoe heeft u deze in kaart gebracht? Wie zijn hierbij betrokken?
Hoe heeft u tegenspraak georganiseerd ?

Dit kan toch iedereen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Als scholing van raadsleden nodig is (wat ik niet betwijfel gelet op wat ik in de praktijk zie) is dat een taak van de politieke partijen en niet van de gemeente, provincie, rijksoverheid en waterschap.

De afgelopen tien jaar is gebleken dat politieke partijen slecht zijn in het recruteren (m.n. Fortuijn, Trots op mezelf, PVV) en dat er soms leden in de raad komen die er "de ballen verstand van hebben maar wel een hele grote mond". Ik vind dat zorgelijk maar het publiek smult ervan. Ik denk dat de gemeente wel iets kan doen, maar dan breed. Namelijk goede uitleg over hoe het in elkaar zit. Richting burgers, bedrijven en instellingen maar ook aan raadsleden, politieke partijen, wijk- en buurtorganisaties, scholieren en studenten, subsidie-ontvangers en belastingbetalers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Daar gaan we weer!. Gemeente Hoogeveen !.

Raadsleden zijn er om het college te controleren, niet alleen om elke maand hun hand op te houden!. democratie;s gekozen bestuurders, die zich laten inpalmen en verschuilen achter de grote blunders. Ambtenaren die er een gigantische puinhoop van maken. Zes jaar lang heeft de gemeente Hoogeveen mij tegen gewerkt bij een aanvraag voor dubbele bewoning. Op 25-6-2012 kreeg ik de rekening wabo omgevings vergunning. Deze werd netjes over gemaakt via pc. Tot mijn grote verbazing, een maand later bezoek van een deurwaarder. De heer Hans Kopmels. Procesverbaal executoriaal beslag op mijn onroerende zaken. het word steeds grotesker!. Cannock Chase is de handelsnaam van ( Mandaad!!! BV. Deze deurwaarder verzuimde mijn bewijs van betaling in te zien, en vertrok met de mededeling,dat op 31-08 2012 beslag zou worden gelegd. Normaal gesproken zou ik een aanmaning moeten ontvangen,maar niets is minder waar. Gemeente Hoogeveen een dienstverlenende gemeente!, het maffia stadje aan de A28. De bewijzen spreken voor zich!. vriendelijke groet, Klokkenluider misbruik praktijken gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank / Betrokken Burger
Ben het er niet mee eens om aantal raadsleden terug te brengen net zoals ik het er niet mee eens ben om aantal kamerleden terug te brengen. Controle op bestuur en verdieping in cassusen zijn essensieel om goede keuze's te maken.

Door gebrek aan tijd op je te verdiepen, in soms complexe materie, verkeerde afwegingen maken/verkeerde beslissingen nemen kost veel meer geld dan evt te realiseren bezuinigingen ( lijkt mij tenminste).

Wel ben ik het er mee eens dat over de deskundigheid van sommige kamerleden (vaak afkomstig uit dezelfde pertij ?) te twisten valt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Dat is water naar de zee dragen. Zolang er geen eisen zijn aan en controle op gedrag en kennis van raadleden en wethouders, is scholing zonde van tijd en geld. Een aap kun je niet leren vliegen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cecil Penso / ondernemer, interim manager, burger
Dit is geen samenhangend artikel maar onbegrijpelijke losstaande zinnen waar op allerlei verrassende manieren op wordt gereageerd....maar...Waar reageert men op?

Wat heeft beter geschoold te maken met goede democratische controle??. Zo wordt wel duidelijk waarom vergaderingen eindeloos kunnen duren. Ik kom het in mijn adviespraktijk vaak tegen tijdens allerlei soorten overleg. Stel voordat je reageert eerst de vraag: Waar gaat dit over? Pas als die vraag is beantwoord voor iedereen kan men tot een kort. krachtig en effectief overleg komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie