Advertentie

Beleid gezinshereniging asielkinderen teruggedraaid

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer, die om opheldering over de zaak had gevraagd.

24 augustus 2021
woonunits-asielcomplex-opvanglocatie-azc-Ter-Apel---Directie-Voorlichting---Ministerie-V-en-J.jpg

Het kabinet past het beleid rond de gezinshereniging van alleenstaande minderjarige asielzoekers aan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer, die om opheldering over de zaak had gevraagd.

Familielid
NRC meldde maandag dat de regels rond gezinshereniging eind vorig jaar waren gewijzigd zonder dat de Kamer daarvan op de hoogte was gesteld. Het kwam er volgens de krant op neer dat asielkinderen niet meer automatisch recht zouden hebben op gezinshereniging als ze in Nederland worden opgevangen door een (ver) familielid. Onder meer CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks eisten vervolgens opheldering.

Groter
Uit onderzoek blijkt dat het om 207 gevallen gaat. ‘De omvang van de casuïstiek blijkt aanmerkelijk groter dan aanvankelijk gedacht’, aldus de staatssecretaris. Bovendien gaat het om een diverse groep waarbij ‘een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is’.

Nareis
Asielkinderen die werden afgewezen voor gezinshereniging mogen toch nog een aanvraag daartoe indienen. ‘De IND zal, daar waar nodig, betrokkenen die in de afgelopen periode onder genoemde werkwijze geen aanspraak op nareis hebben kunnen maken, aanbieden de oorspronkelijke nareisaanvraag in behandeling te nemen.’

Goedgekeurd
Volgens Broekers-Knol heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2019 voor het eerst besloten een verzoek tot gezinshereniging van een alleenstaande asielzoeker niet te honoreren. De rechter heeft deze lijn goedgekeurd. Daarna is deze werkwijze algemeen gehanteerd binnen de IND. De stichting NIDOS, die zich richt op alleenstaande minderjarige vreemdelingen, vroeg de IND vorig najaar om uitleg over de wijze waarop de dienst de term alleenstaande hanteerde.

Inventarisatie
In maart werd Broekers-Knol op de hoogte gesteld. Zij besloot naar aanleiding van die nota tot een inventarisatie, maar handhaafde ook de bestaande werkwijze van de IND. De bewindsvrouw kreeg de inventarisatie deze week en heeft daarop besloten dat de werkwijze van de IND betreffende asielkinderen en gezinshereniging niet meer algemeen mag worden toegepast.

Absurd
VluchtelingenWerk Nederland is opgelucht over de aanpassing. De maatregel was volgens de organisatie in strijd met het verdrag voor de rechten van het kind en ook was Tweede Kamer niet geïnformeerd. ‘Een absurde werkwijze’, vindt VluchtelingenWerk. (ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Als wij als samenleving vluchtelingen willen helpen, dan moeten we dat zo doelmatig mogelijk doen. Nu hebben we toevallig een verdrag gesloten en daar staat een hulp-instrument in: het asielrecht en het verbod op terugzending naar oorlogsgebieden. Natuurlijk kunnen deze instrumenten vluchtelingen “helpen”, maar het is heden ten dage niet bepaald doelmatig meer. Het zijn instrumenten die de westerse politiek in stand wil houden om geen “gezichtsverlies” te lijden en naar andere landen te kunnen wijzen. Het was een terechte maatregel van de IND om de doelmatigheid van de asieluitvoering te verhogen, maar het politieke argument heeft weer eens gewonnen, helaas. Mensen gaan nog spijt krijgen dat zij D66 hebben gestemd. Wat mij betreft “helpen” wij vluchtelingen, maar niet meer met het asiel instrument. Het is maar een middel, laten we dat eens inzien. Helaas is het door het EvRM ook nog eens juridisch toetsbaar geworden. Het is een rare werkelijkheid, waarin doel en middel zijn omgedraaid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
Eens met Pieter. Het al heel oude vluchtelingenverdrag is aan modernisering toe. Als West-Europa kunnen we nu eenmaal niet de lasten blijven dragen van structurele conflicten in andere werelddelen met totaal afwijkende normen en waarden. En het nu teruggedraaide beleid lijkt op uitlokking. Het wordt enorm aantrekkelijk om een kind 'als kwartiermaker' op pad te sturen met alle gevaren van dien. En dat in de verwachting dat het hele gezin (meestal talrijk) na zal reizen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Bouwplietie
De gelukszoekers kunnen gewoon teruggestuurd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Ben graag bereid om een substantieel deel van mijn inkomen te besteden aan echte vluchtelingen. Wat dat betreft sta ik er anders in dan de PVV. Dat vind ik niet kunnen. Maar: ik vind dit probleem met de asielkinderen passen in het rijtje van de honderden Oegandese vluchtelingen die zich voordeden als homo en daarvoor getraind werden door reisagenten. Kan dus ook concluderen: dit beleid functioneer niet. Als mevrouw Kaag omwille van haar internationale contacten Nederland blijft opzadelen met dit soort bagger, dan denk ik dat de kiezer haar zal afstraffen. Dat weet zij en zij probeert daarom de linkse partijen mee te trekken in de kabinetsformatie. Dus, ik betaal graag aan vluchtelingen, maar ik denk dat als we ervoor kiezen om alle euro’s die we aan deze shit betalen, in de vluchtelingenkampen in te zetten, dat we veel meer bereiken. Het middel, asiel, lijkt erger dan de kwaal. Het politieke debat berust op emotie en niet op verstand. Asiel is een ideologie geworden. We hebben een EMO tweede kamer, zowel voorstanders als tegenstanders van vluchtelingenbeleid zijn allemaal EMO.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Piet, Johan, deze meeste vluchtelingen halen Nederland helemaal niet en worden al in de regio opgevangen. Grote uitzondering is Duitsland die antuurlijk heel veel Syriërs heeft opgenomen. En ja het is een onrustige wereld, meer vluchtelinengen dan ooit. Kijk meteen even waar de meeste vluchtelingen vandaan komen en bedenk ook waarom het in die landen onrustig is geworden...

https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/#:~ …,hen%20zijn%20Palestijnse%20vluchtelingen%2C%20geregistreerd%20door%20vluchtelingenorganisatie%20UNRWA.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
@p dat is mij bekend. Het is ook bekend dat deze kampen chronische gebrek hebben aan financiële en andere middelen. Wat Nederland uitgeeft aan deze kampen is een schijntje vergeleken met wat Nederland uitgeeft aan 300 Oegandezen die zich voordoen als homo. Laten we het geld dat we uitgeven aan die 300 Oegandezen dan als de sodemieter naar de kamoen sturen. Dan doen we echt iets. Het is eigenlijk schandalig dat we dat niet doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
@Johan; dacht het niet.

Eenmaal binnen dan is uitzetting vrijwel onmogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie