Advertentie

Raadsleden willen ook vergoeding beveiliging woning

De vergoeding voor preventieve beveiliging van woningen van lokale bestuurders geldt straks niet voor raadsleden. Dat vindt hun belangenvereniging niet te verklaren, want ook raadsleden worden met regelmaat bedreigd.

06 augustus 2020
bedreiging-vuist.jpg

De vergoeding voor preventieve beveiliging van woningen van lokale bestuurders geldt straks niet voor raadsleden. Dat vindt hun belangenvereniging niet te verklaren, want ook raadsleden worden met regelmaat bedreigd.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden reageert op de conceptregeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in het kader van preventieve beveiligingsmaatregelen voor decentrale bestuurders. Die wordt per 1 januari 2021 van kracht om die ambtsdragers beter te beschermen tegen agressie en bedreigingen. De koepelorganisatie voor raadsleden betreurt het dat die regeling alleen voor de decentrale politieke bestuurder is opgesteld, zoals burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en commissarissen van de koning.

 

5G-masten

Als argumentatie voor de keuze om de regeling alleen voor decentrale bestuurders voor te stellen voert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan, dat raadsleden over het algemeen minder een publiek profiel hebben. ‘De discussie rondom de plaatsing van 5G-zendmasten laat zien, dat deze redenering niet op gaat. Raadsleden uit het hele land hebben dreigementen per mail en online ontvangen in verband met de besluitvorming over de plaatsing van 5G-masten’, aldus de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Die ziet graag dat de regeling ook van toepassing wordt op decentrale politieke volksvertegenwoordigers.

 

Volksvertegenwoordigers

De monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die vorige maand verscheen, toont dat de mate van agressie, bedreiging en geweld onder decentrale politieke ambtsdragers is toegenomen. Dat rechtvaardigt volgens de raadsledenvereniging de wijziging van de rechtspositie om, los van de politieke discussie, preventieve beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen. Maar dat voor die vergoeding – van maximaal 2.000 euro per woning – in gemeenten alleen burgemeesters en wethouders in aanmerking komen, is niet te billijken. ‘Raadsleden, en ook Statenleden, krijgen eveneens meer met agressie en bedreiging te maken. De toename beperkt zich niet alleen tot burgemeesters en wethouders.’

Ook dat staat overigens in de monitor Integriteit en Veiligheid: ‘Politieke ambtsdragers zijn volgens de geïnterviewden het meest kwetsbaar voor situaties van agressie en geweld wanneer er een persoonlijk beroep op hen wordt gedaan om de belangen van burgers te dienen. Dit geldt voor zowel bestuurders als volksvertegenwoordigers.’

 

Deurspion

Onder preventieve beveiligingsmaatregelen vallen de beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten om braak te beperken, de installatie van een deurspion of video-intercom, de installatie van een basissysteem waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten en een installatie van een brand- en inbraakwerende kluis.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Opeens denken ze belangrijk te zijn; de meesten schoppen nog geen deuk in een pakje boter. Anderzijds: bescheidenheid is bepaald geen deugd in de politiek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan H
@Hans: sla het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers er eens op na dan zie je dat in afdeling 2.3 (provincies), 3.3 (gemeenten) en 4.3 (waterschappen) sprake is van gemeenschappelijke bepalingen voor volksvertegenwoordigers en collegeleden voor 'Bewaken en beveiligen'. Dus het heeft niets te maken met een slechte deugd. Als in 2014 is dat al geregeld in de negen afzonderlijke rechtspositiebesluiten en in 2019 overgenomen in het gezamenlijke rechtspositiebesluit voor de drie decentrale bestuurslagen. Het lijkt er eerder op dat de minister de door haar en haar voorgangers ingevoerde rechtspositiebesluiten niet kent en evenmin de jaarlijkse Monitor Integriteit en Veiligheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie