Advertentie

Slob: ‘Misplaatste flinkheid om alles op de schop te gooien’

‘Ik vind het een misplaatste flinkheid om nu alles op de schop te gooien', stelt CU-lijsttrekker Arie Slob. De CU is ook tegen de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF).

17 augustus 2012

De ChristenUnie wil niet tornen aan de omvang van gemeenteraden. ‘Ik zit niet te wachten op wilde ingrepen in bestuurlijk Nederland. Alleen stevige raden kunnen hun controlerende taak goed uitoefenen.’ Dit zegt CU-lijsttrekker Arie Slob in een interview met Binnenlands Bestuur.

Stevige raden

‘Ik vind het een misplaatste flinkheid om nu alles op de schop te gooien. We gaan de verantwoordelijkheid van veel taken op het sociale domein bij gemeenten neerleggen. Alleen al daarom hebben we stevige raden nodig. Verkleining van gemeenteraden is wat ons betreft dan ook niet aan de orde’, stelt Slob.

 

'Gedrochten'

Aan de intergemeentelijke samenwerkingsconstructies zoals de WGR’s (Wet gemeenschappelijke regelingen) moet wat de ChristenUnie betreft wel een einde aan komen. Slob: ‘Ik vind het gedrochten. Er is een groot democratisch tekort bij dergelijke samenwerkingsverbanden.’

 

Geen Wet Hof

De ChristenUnie wil niet schrappen in het Gemeente- en Provinciefonds. ‘We willen de zaken continueren zoals ze nu geregeld zijn.’ De Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) mag wat Slob betreft de prullenbak in. ‘Hiermee beknotten we de gemeentelijke autonomie en hun mogelijkheden om te sparen voor investeringen in hun gemeente. Uiteraard moeten we ons begrotingstekort terugdringen om aan de EMU-normen te voldoen en gemeenten, provincies en waterschappen moeten daaraan een bijdrage leveren. Maar wat mij betreft is daar geen Wet Hof voor nodig.’

 

Nullijn

De ChristenUnie heeft niet alleen goed nieuws voor de lokale overheden. Slob: ‘Het is niet plezierig voor de ambtenaren, maar die nullijn staat wel. Maar wat ons betreft niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor de zbo’s [zelfstandige bestuursorganen – red]. Het is inherent aan deze tijd dat ook zbo’s iets gaan merken van het feit dat we in een crisis zitten en dat het wat minder gaat. Het hanteren van een nullijn kan hier echt een paar miljoen gaan opleveren.’


Confrontaties

Slob vindt dat bij de kabinetsformatie afspraken moeten worden gemaakt over gemeentelijke takenpakketten, voorwaarden om deze in te vullen, gemeentelijke autonomie en verantwoordelijkheden. ‘Als het kabinet dan ook eens een keer vier jaar blijft zitten, dan hebben we eindelijk eens een keer rust in de bestuurlijke tent van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat zou gemeenten ontzettend kunnen helpen om alle energie te steken in het uitvoeren van belangrijke taken die ze hebben, in plaats van in confrontaties met Den Haag.’

 

Lees hier het interview met Arie Slob

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sjoerd Visser
Vele regeringen hebben gepredikt over een betere toekomst...maar diezelfde regeringen nemen steeds meer mensonvriendelijke besluiten in diezelfde tijd. Dat is tegenstrijdige onwerkbare beleidsvoering...die al bijna 40 jaar bezig is. Dat beleid moet op de schop gegooid worden. Zolang je geen mensvriendelijker beleid maakt zul je nooit die "betere" toekomst krijgen..hoe hard je dat ook roept. Vers bloed in de politiek zou dat wel voor elkaar kunnen krijgen zolang ze zich niet laten leiden door lieden/politici die te lang een tegenstrijdig beleid uitstippelen en jammer genoeg met de waarheid spelen: bijna alle oplossingen in de laatste 40 jaar heten "bezuinigen". Alsof dat de oplossing was. Dus niet: men heeft inmiddels daardoor veel kapot bezuinigd...en zichzelf daarvoor tijdens het bewind Balkenende zónder tegensputteren beloond met een salarisverhoging tot maar liefst 30 procent. Terwijl ieder ander moest bezuinigen. De toegenomen oneerlijkheid (óók in besluiten...wegens die tegenstrijdigheid) maakt meer kapot dan ons lief is, evenals het meten met verschillende maten. Helaas is de politiek niet bij machte om zelf flink te bezuinigen ZONDER de nadelige effecten (eventueel via via) weer af te schuiven naar ieder ander. Helaas: de huichelarij viert hoogtijdagen/jaren/deccennia/... !
Jan Keijzer
In de periode dat ik raadslid was, heb ik persoonlijk niet ervaren dat de gemeenteraad ook echt het beleid op de effecten en de uitvoering van dat beleid heeft gecontroleerd. Er was helemaal geen behoefte aan controle. Vaak ontbrak ook de nodige deskundigheid of waren de beleidsdoelen dermate vaag gesteld, dat controle ook onmogelijk was. Subsidies werden vertrekt om iedereen te vriend te houden, niet om een voorafbepaald beleidsdoel te bereiken. Er werd subsidie gegeven, omdat we dat altijd al deden. Het controlerend vermogen van een gemeenteraad wordt niet bepaald door de omvang van de raad, maar vooral ook door de wil en de kunde om te controleren.
Jan
Slob preekt gewoon voor eigen parochie. Bij een kleinere gemeenteraad maken splinterpartijtjes als de CU minder kans op een zetel.
Doeke Kuipers / corporatieman
Als je de "gemeentelijke fusiedrang" zijn gang laat gaan, dan komt een verkleining van de gemeenteraad vanzelf? In de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân, die vanaf 2002 door de VVD'er Arno Brok, als een prooi werd nagejaagd en uiteindelijk in 2010 werd gerealiseerd, is mede door de halvering van het aantal - laat ik de kwaliteit maar buiten de beschouwing laten - van de raadsleden de controlefactor al niet meer mogelijk. Bij de laatste begrotingsbehandelingen hielden de coalitiepartijen VVD, PVDA en CDA gewoon een motie achter de hand om een "lang niet sluitende begroting" toch er door te drukken...... daarmee werd een tekort van 8 miljoen naar de "toekomst" verwezen! Na ons de zondvloed....... we verhogen later de belastingen van het "klootjesvolk" wel!! Geen wonder dat er bij de laatste verkiezingen de gemiddelde opkomst maar 48% bedroeg, in Sneeks zelfs maar 35%! Deze megafusie van 5 gemeenten, aangemoedigd door alle grote en kleine plaatselijke, provinciale en landelijke partijen in de Tweede- en de Eerste Kamer, tot een gemeente SWF van 82.000 inwoners is op een ondemocratisch wijze tot stand gekomen en zal daardoor niet gaan werken. Sneek is gewoon 35 km te ver weg!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het probleem in ons land is dat sommige politieke partijen noodzakelijke maatschappelijke veranderingen (innovatie, digitalisering) niet meer kunnen bijhouden. Het is natuurlijk grote onzin om de kwaliteit van het sociaal domein te koppelen aan de omvang van een gemeenteraad. Alsof enkele raadsleden minder het niveau daarvan kunnen bepalen laat staan verbeteren. Hiermee geeft Slob aan dat de CU weinig snapt hoe het werkt in gemeenten. Eén troost: er zijn meer 2e kamerleden die soms grote onzin uitkramen.

Daarom gauw uitvoeren die top - down verkleining van de bestuurlijke organisaties. En op het gebied van de bestuurlijke inrichting is nog zeer veel meer te doen!
True
Arie-Verraad van Lissabon-Slob zit niet te wachten op op wilde ingrepen in bestuurlijk Nederland.
Advertentie