Advertentie

Archiefinnovatie: het echte werk moet nog beginnen

Het programma Archief Innovatie Decentrale Overheden (AIDO) van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen houdt per 1 januari op. De initiatiefnemers hopen dat er een vervolg wordt gegeven aan de beweging en bieden Pia Dijkstra, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor BZK, daarom vandaag een rapport aan. Volgens de betrokken organisaties moet er nog veel gebeuren.

22 november 2016

Het programma Archief Innovatie Decentrale Overheden (AIDO) van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen houdt per 1 januari op. De initiatiefnemers hopen dat er een vervolg wordt gegeven aan de beweging en bieden Pia Dijkstra, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor BZK, daarom vandaag een rapport aan. Volgens de betrokken organisaties moet er nog veel gebeuren.

Overheden aan de bak met archieven
Archiefambassadeur Maria Wiebosch overhandigde de brochure Archiefinnovatie decentrale overheden: waar we staan en wat er moet gebeuren waarin wordt vermeld wat er de afgelopen jaren bereikt is en wat er nog moet bereikt worden. 'Digitale overheidsinformatie dient openbaar, toegankelijk en duurzaam beschikbaar te zijn voor de samenleving. Overheden moeten nu aan de slag met de opgeleverde visies om daadwerkelijk op moderne en toegankelijke wijze overheidsinformatie beschikbaar te stellen aan de samenleving', zo meldt stuurgroep AIDO in het bijgeleverde persbericht.
 

Maatregelen
Behalve strategie- en visievorming zijn er ook instrumenten ontwikkeld voor overheidsorganisaties, zoals een ontwerp voor een e-Depotvoorziening en een kwaliteitssysteem voor archiefbeheer. Er zijn volgens AIDO diverse maatregelen nodig voor goede en duurzame archiefinnovatie. De organisatie noemt daarbij de implementatie van producten bij decentrale overheden door een Taskforce, een nauwere verbinding van archieven met het informatiedomein en verder ontwikkeling van innovatieproducten.
 

Actieplan en verkorte overbrengingstermijn  
Ook moet de Archiefwet van 1995 gemoderniseerd worden om aan te sluiten op de gedigitaliseerde praktijk. Daarnaast is er stimulering nodig van bewustwording op de werkvloer, en dient er meer bestuurlijk draagvlak opgebouwd te worden. AIDO hoopt op een verkorting van de termijn voor 20 jaar overbrenging van informatie naar de archiefbewaarplaats en roept op tot een actieplan voor verbetering van de informatiehuishouding van overheden.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Renee Musch / Adviseur
De RHC's zijn momenteel druk bezig met vormgeven van diensten voor het (digitaal) uitplaatsen van archieven. Of beter gezegd, voordat archieven worden overgebracht kunnen archieven digitaal worden ondergebracht bij een Regionaal Historisch Centrum. Digitale archieven komen in één landelijk e-depot. Is dit iets voor AIDO?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie