bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Risico op angststoornis onder jongvolwassenen toegenomen

Risico op angststoornis onder jongvolwassenen toegenomen. Invloed COVID-19 pandemie

12 juli 2021
risico-op-angststoornis-onder-jongvolwassenen-toegenomen-scaled.jpg
Het risico op een angststoornis of depressie onder jongvolwassenen is in 2020 toegenomen (ten opzichte van 2016). De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en welzijn van de respondenten beïnvloed.

Het risico op een angststoornis of depressie onder jongvolwassenen (18-35 jaar) is toegenomen. Dit is één van de uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, een gezamenlijk onderzoek van 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. Zo’n 540.000 18-plussers in Nederland deden hier aan mee. I&O Research voerde de dataverzameling uit in 14 van de 25 GGD regio’s.

Uit het onderzoek blijkt dat één op elf (9%) jongvolwassenen van 18 tot en met 34 jaar in Nederland een hoog risico op een angststoornis of een depressie heeft in 2020. Dit is een toename ten opzichte van 2016. Toen had 7 procent een hoog risico, in 2012 was het 6 procent. Daar staat tegenover dat veel volwassenen (zo’n 80%), en in het bijzonder jongvolwassenen (88%), hun algemene gezondheid als (zeer) goed ervaren.

Elke vier jaar wordt met deze brede gezondheidsmonitor onderzoek gedaan naar diverse thema’s op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl. Gegevens worden onder andere gebruikt voor het opstellen van landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben – mogelijk – de gezondheid, leefstijl en welzijn van de respondenten beïnvloed. Mogelijke effecten van de coronacrisis op het risico van een angststoornis en een depressie en ervaren gezondheid zijn uitgevraagd en er lijkt een samenhang te zijn. Deze gegevens worden momenteel verder geanalyseerd en binnenkort gepubliceerd.


Onderzoeksverantwoording

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een vragenlijstonderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. De vragenlijst is gericht op volwassenen in Nederland en is afgenomen tussen september en december 2020. 

De landelijke gegevens en die per GGD-regio staan  op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. De cijfers per gemeente worden op 9 september 2021 openbaar gemaakt.


Meer informatie

Meer informatie over de (resultaten van de) Gezondheidsmonitor vindt u hier:


Contact

Michael Brandt, Onderzoeker

020-308 48 11 / m.brandt@ioresearch.nl

Kimberly Farzan, Senior onderzoeker

020-308 48 13 / k.farzan@ioresearch.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.