Advertentie

Gemeenteambtenaren stappen uit lokaal overleg

Ze stappenuit het Georganiseerd Overleg (GO) met de werkgever in de hoop beweging te krijgen in het vastgelopen cao-overleg.

18 april 2012

In de meeste gemeenten hebben gemeenteambtenaren de afgelopen dagen het georganiseerd overleg (GO) met lokale werkgevers stilgelegd. Dat meldt vakbond Abvakabo FNV. Met dit ‘zware drukmiddel’ hopen de vakbonden beweging te krijgen in het vastgelopen cao-overleg.

Vervelende consequenties

Hierdoor stokt het overleg met werkgevers over reorganisaties, bezuinigingen en de regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Dat kan vervelende consequenties hebben voor gemeenten, licht Gian Kerstges toe, vakbondsbestuurder gemeenten bij Abvakabo in Limburg en Oost-Brabant. ‘In veel gevallen kunnen geen besluiten worden genomen zonder overeenstemming in het GO. IN het uiterste geval betekent dit dat er in sommige gemeenten geen RUD zal komen voor 1 januari.’

Conflict al een jaar

De vakbonden – ook CNV Publieke Zaak is bij de actie betrokken - vinden dat de tijd is aangebroken voor een dergelijk zware maatregel. Het conflict met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe cao duurt al bijna een jaar. Na het eindbod van de VNG in mei 2011 liepen de onderhandelingen vast. Een korte hervatting van de gesprekken eind vorig jaar, strandde in februari. Meer dan 180.000 gemeenteambtenaren moeten het sinds juni 2011 stellen zonder cao.

Gesteund door referendum

De bonden eisen werkzekerheid, kwaliteit van werk en koopkrachtbehoud. ‘We voelen ons gesteund om aan onze eisen vast te houden door het referendum onder leden en niet-leden’, zegt Kerstges. 94 Procent van de 14.000 deelnemers sprak zich uit voor de eisen van de vakbonden.

Ultimatum

Het stilleggen van het GO gebeurde de afgelopen dagen in verreweg de meeste gemeenten, aldus Kerstges. ‘Op sommige plekken is het ultimatum voor het maken van lokale afspraken over de arbeidsomstandigheden nog niet verstreken. Maar ik verwacht niet dat het beeld sterk zal veranderen: Het overleg ligt stil.’

Spanningsveld

In enkele gemeenten is bewust besloten om het GO gaande te houden. Kerstges: ‘Soms spelen er reorganisaties, waarvan de leden zeggen: Als we die stilleggen, schieten we in onze eigen voet.’ Op andere plekken legt het drukmiddel het spanningsveld bloot tussen vakbondsleden en ongeorganiseerde Ondernemingsraden, die willen doorgaan met ingezette trajecten. Stilleggen vinden zij niet in het belang van de medewerkers.

Belang van medewerkers voor alles

‘Dat klopt’, zegt Kerstges. ‘Maar als je dat elke keer zegt, kun je nooit een machtsmiddel gebruiken. Het gaat hier over belangrijke cao-dossiers: werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden. De RUD’s zijn ook belangrijk voor de gemeente, maar daar hebben medewerkers niet voor gekozen. Hun belang gaat nu voor alles.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk / financ. medewerker
Primair telt de arrogantie van de werkgevers en voorheen Donner, flexibel als beton. Oké de bonden staan wel met de rug tegen de muur, maar wanneer hebben ze het lef om te roepen "we gaan plat" !!(zoals schoonmakers bij Schiphol). Zijn we veel te fatsoenlijk voor (geen paspoorten, geen ophalen vuil, geen begroting enz.) Prima! Bonden : bedankt, de huidige aktie maakt echt indruk bij de werkgevers. Nu kan ik zeker fluiten naar een CAO'stijging met terug-werkende kracht. Tip voor de bonden en Rutte :

De rijksambtenaren korten met de helft van die eerdere loonstijgingingen (2x3,9%) en dan bij de gemeente-ambtenaren er. Staan we eindelijk weer quitte!! Kost dus geen cent en me dunkt Rutte, bonden en gemeente-ambtenaren tevreden. Welke onderhandelaar durft?? Dan krijg je pas steun.

Tot dan moeten de bonden zich schamen om nu weer 2% voor rijksambtenaren te vragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Wat een gezeur over de enquete die aantoont dat er geend raagvlak zou zijn. Lijkt Nixon wel die van de 200 miljoen Amerikanen (inclusief kinderen en baby's) de anti-Vietnamoorlog demonstranten aftrok en sprak over de 'zwijgenden meerderheid'. Pure demagogie... Heel veel mensen vullen dit soortr enquettes niet in, maar willen wel actie.Verder heben ze groot gelijk want dit kabinet bestaat uit een onkundige premier van wie gezegd wordt dat hij goed kan debateren. Daar gaat het niet om... het gaat om daadkracht en handelen en het malen van beleid, en dat doet dit kind dat premiertje mag spelen niet. En dan de VNG, in handen van de vvd'er Jorritsma... en waarom in Duitsland wel 6% erbij? en waarom niet in Nederland... Het land heeft gewoon de verkeerde regering... Stekker eruit en nieuwe verkiezingen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert Jan / Adviseur (ZZP)
Het blijkt dat we tegen dat ons maatschappelijk systeem lopen als instituties als de vakbond niet inzien dat het opkomen voor uitsluitend hun eigen belangen ten koste van de belangen van anderen (burgers) contra-productief is. En als ambtenaren niet door hebben dat in het huidige economische klimaat zaken als werkzekerheid en koopkrachtbehoud niet te garanderen zijn, dan lijken ze me niet echt geschikt voor een baan waarbij dienen van het algemeen belang centraal staat. Of weten de ambtenaren niet dat er 19 miljard bezuinigd moet worden. Misschien iets voor Binnenlands Bestuur om aandacht aan te besteden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Groot gelijk!!! ik werk nu 30 jaar bij de gemeente, maar dergelijk arrogant gedrag vanuit de vng en politiek heb ik nog nooit meegemaakt. Wie wil straks nog bij een gemeente werken? Niemand! In elk geval niet mijn kinderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den berg / x
In Duitsland hebben ambtenaren er 6% bij !!!!!! Wat doet Rutte en co niet goed? Veel in elk geval!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Eindelijk actie en nu doorzetten. Opzouten met die RUD's. Eerst een fatsoenlijke CAO voor de gemeenteambtenaren. Hoe kan het zijn dat de bestuurders nog steeds met droge ogen aan de andere kant van de tafel stug blijven volhouden dat het er niet in zit, terwijl ze elk jaar een ruime marge overhouden op de begroting en zelf er al weer warmpjes bijzitten?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Dit is een verkeerde actie van de vakbonden. Ze hebben geen enkel draagvlak bij de medewerkers van de gemeenten (zie enquête) en zo proberen ze te laten zien dat ze nog bestaan.Het gaat de bonden alleen om hun eigen voortbestaan en niet om de werkers. Ze maken gebruik van een laatste middel wat in veel gevallen niet in het belang is van de ambtenaren en de maatschappij!De bonden moeten goed nadenken over hun positie en toekomst.Mijn belangen vertegenwoordigen ze niet meer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Ach die Gerrit. Straks wel die resultaten van de bondsakties opstrijken zeker???

De bonden worden juist door 94% van de ambtenaren gesteund blijkt uit de enquete. In Apeldoorn wellicht door 100%. Daar is een reorganisatie gaande en wil het college o.a. afwijken van het Sociaal Statuut, 250 functies wegbezuinigen, een nieuw functiewaarderingssysteem dat in de nabije toekomst veel geld oplevert en al het personeel benoemen in algemene dienst. Die reorganisatie moet voor 1 januari a.s. rond zijn, maar dan moet het GO wel positief adviseren. Natuurlijk doet het GO datr alleen als aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. Logisch toch!!!!

In heel Nederland moeten er gewoon acties komen, tot aan stakingen toe. De politiek heeft er zeker in Apeldoorn een rotzooi van gemaakt, levert zelf 0,0% in maar vraagt al jaren offers van dezelfde groep: ambtenaren. Tijd om een vuist te maken collega's!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elise / ambtenaar
Respresentatief kan je de uitkomst van het referendum volgens mijn niet noemen, met een respons van nog geen 10%. En nog belangrijker misschien, hoeveel % van de respondenten zijn vakbondsleden? dat werd wel gevraagd om in te vullen, maar daar wordt hier (wijselijk) niet op ingegaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie