Advertentie

Fraudeurs kapen adres leegstaande woning

De gemeente Amsterdam is aan het onderzoeken is of er vaak misbruik wordt gemaakt van leegstaande woningen. Fraudeurs schrijven zich in in leegstaande woningen en krijgen uitkering, toeslagen etc.

10 mei 2014

Het lukt fraudeurs zich in te schrijven in leegstaande woningen. Ze laten er hun uitkering, toeslagen en rekeningen bezorgen. De rechtmatige eigenaren draaien op voor de lasten.

Blauwe envelop
Mijn huis in Amsterdam staat te koop. Op een dag vind ik vier blauwe belastingenveloppen in de bus. Geadresseerd aan meneer D. Geen idee wie dat is. Het huis staat leeg, is casco, zonder keuken en sanitair, dus verhuren is geen optie. 

Meneer D.
Ik lees dat meneer D. waarschijnlijk recht heeft op teruggave van omzetbelasting. Ik bel de belastingtelefoon. ‘Nee, mevrouw, wij geven geen informatie over anderen aan derden.’ ‘Maar het is mijn huis en ik wil weten of er op mijn adres dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. In een tijdsbestek van drie weken vallen er nog meer brieven voor meneer D. op de mat. Een stuk of acht van de belastingdienst, maar ook van Nuon, een paar van een zorgverzekeraar, van het waterbedrijf, van de gemeente Amsterdam, van de Kamer van Koophandel, een verhuurder van een bedrijfspand en van twee deurwaarders. Allemaal willen ze geld van meneer D. Ik bel met de deurwaarders en leg uit dat ze niet hoeven te komen. ‘Ja, iedereen kan wel zeggen dat hij er niet woont’, is het snibbige antwoord.

Wietteelt
Volgens de afdeling fraudeopsporing in Amsterdam komt het vaker voor dat mensen proberen om zich op een ander adres in te schrijven. ‘Negen van de tien keer lukt het niet, maar de tiende keer lukt het wel. Vaak zijn het mensen die op die manier een uitkering of een toeslag denken te kunnen krijgen. En wat denk je van wietteelt.’

VOW
De gemeentelijke dienst handhaving heeft meneer D. per mail een week de tijd gegeven om te reageren. Dat is niet gebeurd en daarop is hij gedeponeerd in de bak VOW, Vertrokken Onbekend Waarheen. Maar wie draait op voor de ziekenhuisrekeningen, de achterstallige huur van en schade aan een bedrijfspand, diverse gemeentelijke belastingen en andere kosten die meneer D. heeft gemaakt? Wat gebeurt er eigenlijk met schulden van ‘onvindbaren’? De ziekenhuisrekening van meneer D. wordt betaald uit de collectieve middelen, zegt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. ‘Deze kostenpost dragen wij met zijn allen.’

Kale kip
Van een kale kip kun je niet plukken, maar van een onvindbare ook niet. De belastingdienst kan niet aangeven hoe hoog het in te vorderen bedrag is. De informatie is wel per individu bekend, maar er is geen totaaloverzicht van deze specifieke vorm voorhanden. De verjaringstermijn voor belastingschuld is normaal gesproken vijf jaar. ‘Maar die kan worden geschorst, en dat is ook het beleid. Indien iemand aangemerkt is als Vertrokken Onbekend Waarheen en de persoon heeft nog een belastingschuld openstaan, dan wordt de verjaringstermijn geschorst en zal de schuld blijven staan.’ Mocht iemand zich weer op een Nederlands adres inschrijven, en dus van VOW naar BRP gaan, dan komt de vordering automatisch weer bovendrijven.

Huur- of koopcontract
De gemeente Amsterdam is aan het onderzoeken is of er vaak misbruik wordt gemaakt van leegstaande woningen. ‘Wat al wel duidelijk is, is dat een groot deel van de woningen waar volgens de Basisregistratie Personen niemand op beschreven staat, wel bewoning is. Om misbruik van andermans adres tegen te gaan, zou de gemeente bij élke intergemeentelijke en binnengemeentelijke verhuisaangifte een huur- of koopcontract moeten vragen en in geval van inwoning om toestemming van de hoofdhuurder, zo erkent een woordvoerder van de gemeente.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur 9.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Ik ben het volledig eens met Klaas en Planken, het is echter zo dat men niet te rigide wil reageren aan de voorkant; "er moet een basis van vertrouwen zijn". Onzin natuurlijk en inmiddels door ervaring (schade en schande) hopelijk wijzer geworden. Het is leuk om de armen te spreiden voor wie aanspraak wil maken op wat dan ook aan subsidie of toelage, ECHTER, er mogen daarvoor wel zeker vooraf aan toekenning strenge eisen worden afgegeven ÉN GECONTROLEERD! De non-discussie dat er niet voldoende personeel is en dat dit steekproefsgewijs gebeurt; BS! De kosten die aan de voorkant worden ingezet ter controle (van mij part ga je langs ieder adres wat wordt opgegeven ter controle!), het verdient zich dubbel en dwars terug; gegarandeerd! De rechtschapen burger is het meer als spuugzat dat er over hun ruggen wordt geprofiteerd en dat de overheid zich ermee afdoet dat ze niet genoeg personeel voor grondige controle hebben; doe je tegelijkertijd ook iets aan de werkeloosheid! En vergeet niet, met de "nieuwkomers" - naar verwachting zo'n 65.000! dit jaar, zal de zorgvoorzieningenstroom wel de broekriem worden aangedaan. En ongetwijfeld zal er worden geroepen "ander potje", maar uiteindelijk is het de Nederlander die werkt, die ervoor opknapt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
belastingbetaler
OK, met deze status moet deze D. ook geen identiteitsbewijs, rijbewijs kunnen krijgen en moet de persoon zich melden bij de gemeente, zo niet geen uitkering, id bewijs, rijbewijs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
"Mocht iemand zich weer op een Nederlands adres inschrijven, en dus van VOW naar BRP gaan, dan komt de vordering automatisch weer bovendrijven" .....tja.. maar dan kan toch ook in deze tijd met deze berichten eenvoudig weg een adres worden gecontroleerd?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ik hoop maar dat mevrouw geen post meer krijgt, want de brief versturende instanties vervangen hun adresbestanden niet zo snel, ook al is iemand officieel uitgeschreven uit het GBA...helaas ervaring
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees Fisser / weggebruiker
Ik heb bij mijn gemeente een verklaring ingevuld, waardoor niemand zich op mijn adres kan inschrijven of bijschrijven, zonder mijn uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming (als hoofdbewoner). Dit zou de 'regel' moeten worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jackie
De afgelopen jaren hebben we regelmatig dit soort fraude meegemaakt. Denk aan de geboorteaangiften van niet bestaande kinderen, de "Bulgarenfraude" en ook misbruik van zogenaamde Briefadressen in de BRP. En er zal heus nog wel meer volgen als de knop niet rigoreus om(terug)gedraaid wordt. En dat betekent dat bij iedere verhuisaangifte gecontroleerd wordt via huur-, koopcontracten, verklaringen van hoofdbewoners en verhuisaangiften parkeren bij twijfel en eerst onderzoek ter plaatse uitvoeren.

Grote schuldige hierbij is de plaatselijke politiek : de dienstverlening aan de burger staat voorop, de kwaliteit van de BRP-gegevens is van minder belang (het kost de gemeente toch meestal geen of weinig geld, andere overheidsinstanties draaien er toch voor op ?). Via doldwaze Hostmanshipcursussen worden gemeentelijke medewerkers geïnstrueerd om zoveel mogelijk en zo vriendelijk mogelijk aan het gerief van de burger tegemoet te komen. Een zo hoog mogelijk cijfer voor de dienstverlening dat bij enquetes behaald moet worden staat immers voorop, nietwaar ? En uiteraard mag dat een lieve (overheids)duit kosten ! En de kwaliteit van de adresgegevens in dit verhaal ? Gaat volledig ten onder aan deze dienstverleningshype. Deze Titanic is immers nog niet eens halfweg !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kitty
Toen mijn zoon weer thuis kwam wonen, had de gemeente mijn handtekening nodig voordat hij zich weer kon inschrijven op ons adres. Logisch toch! Dus is het net zo logisch dat je een koop- of huurcontract laat zien als er geen andere hoofdbewoner is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom ten Hoedt
Alles moet digitaal kunnen! Met dit soort toestanden als gevolg! De (calculerende) burger moeten we terwille zijn. Controleren doen we wel achteraf. Wanneer worden we wakker in dit dienstverlenende (overheids-) land? Don't stop thinking about tomorrow...... Er wordt ongetwijfeld wel weer een "Haagse" circulaire ontwikkeld waarmee de gemeentelijke werkvloer praktisch uit de voeten kan....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.H.Planken
Het heeft mij, als handhaver van een Soc.Dienst, altijd verbaasd, waarom de betreffende instanties zich niet massaal beklaagden over de wanprestatie van het GBA. Dit kost handenvol geld, dat in de meeste gevallen nooit teruggevorderd zal kunnen worden. Handhaving is niet populair, maar zou dat wel moeten zijn. Ik durf te stellen, dat consequente handhaving zichzelf terugverdient. Bovendien gaat er een preventieve werking vanuit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerbrands / ambtenaar
Meneer D. is best te achterhalen, hij/zij zal immers een bankrekening en een mobiel telefoonabonnement hebben. Maar we varen blind op het GBA. Heeft men zich wel eens afgevraagd hoe het gaat in landen waar helemaal geen GBA bestaat (bijvoorbeeld in Engeland)?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Klaas
En zoals ik al zo vaak heb gezegd: controle begint aan de gemeentelijke balie. Zorg ervoor dat de medewerk(st)ers daar een goede procedurebeschrijving hebben m.b.t. aangifte verhuizing (dus ook 1e inschrijving en hervestiging), waarin ook wordt opgenomen de controle of betrokkene(n) daadwerkelijk een GELDIG huurcontract hebben of een verklaring van de hoofdbewoner (inclusief een duidelijke kopie van een gedig identiteitsbewijs. Pas dan tot opname verhuizing etc overgaan. Ook de backoffice MOET die controles uitvoeren om de aangifte te verwerken. Niet goed of onvolledig, niet verwerken en de betrokken medewerk(st)er van de frontoffice daarvan op de hoogte stellen (zodat hij/zij het de volgende keer beter doet). Mocht een medewerk(st)er Na een aantal keren nog steeds niet begrijpen waarom de procedure zo is (en dus nog steeds onjuiste aangiften opneemt), dan betrokkene of andere functie geven of ontslaan.Hard misschien, maar noodzakelijk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie