Advertentie

BBV en de rechtmatigheidsverantwoording

Deze tweedaagse training is ontwikkeld voor medewerkers financiën, planning & control, interne controle en (concern)controllers

Het BBV, oftewel het Besluit Begroting en Verantwoording, ondergaat regelmatig wijzigingen om bij te blijven met de veranderende financiële en bestuurlijke omstandigheden. Het bevat richtlijnen en voorschriften voor het opstellen van de begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages door overheden. Het is van groot belang voor financiële professionals in de sector om bij te blijven met deze veranderingen. Het volgen van training en bijscholing is cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste richtlijnen en voorschriften binnen het BBV. Dit zorgt ervoor dat je als financiële professional effectief kunnen werken binnen de geldende regelgeving en bijdragen aan transparant en financieel beheer bij de overheid.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:

  • Bent u in staat de belangrijkste basisbeginselen in het BBV te benoemen en toe te passen op de jaarrekening.
  • Weet u de jaarrekening te plaatsen in het geheel van de P&C-cyclus.
  • Kent u de eigenaardigheden van het BBV en in het bijzonder de eisen ten aanzien van arbeidsgerelateerde verplichtingen, materiële vaste activa, reserves en voorzieningen.
  • Bent u bekend met het begrip SiSa
  • Heeft u kennis van de belangrijkste vereisten rondom de rechtmatigheidsverantwoording 2023


Programma dag 1: Besluit begroting en verantwoording
Tijdens dag 1 gaan wij in op de volgende onderdelen:

09:30 Welkom & opening (voorstelronde en verwachtingen) 
10:00   Basisbeginselen van het besluit begroting en verantwoording
11:00 Koffiepauze
11:15 P&C en specifiek kenmerken van het BBV
12:30 Lunch
13:15 Materiële vaste activa
13:45 Eigen vermogen
14:15 Koffiepauze    
14:30 Reserves versus voorzieningen
15:30 Afsluiting


Programma dag 2: de rechtmatigheidsverantwoording

09:30   Welkom & opening (voorstelronde en verwachtingen)
10:00 Inleiding en theorie RMV
11:00 Koffiepauze
11:15 Totstandkoming van de RMV
12:30 Lunch
13:15 Getrouwheid versus rechtmatigheid
14:15 Koffiepauze  
14:30 Interne controle versus externe controle
16:00 Afsluiting

 

Trainers en werkvormen
De training wordt verzorgd door drs. Neil van Engelen RA en Nicole de Rooij. Beide zijn trainers met ruime ervaring uit de praktijk. De theorie weten we dan ook te voorzien van levendige praktijkvoorbeelden. Qua werkvormen wisselen we presentaties af met discussies en opdrachten. Zo houden we u bij de les.

Doelgroep
Deze tweedaagse training is ontwikkeld voor medewerkers financiën, planning & control, interne controle en (concern)controllers die behoefte hebben aan een verdieping binnen het vakgebied financiën en verslaggeving.

Reserveer alvast de onderstaande data
De trainingen vinden plaats op 11 en 18 december 2023 op onze trainingslocatie in Utrecht. Deze locatie is zowel per auto als openbaar vervoer goed te bereiken.

Kosten
De tweedaagse training bieden wij aan voor € 1.490 excl. btw.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

Advertentie
Advertentie