Ton Bestebreur

Ton Bestebreur is verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij doceert en publiceert over overheidsmanagement, organisatie en -financiën. Eerder werkte hij op het ministerie van Financiën. In zijn onderzoek en publicaties naar budgettaire besluitvorming probeert hij steeds de spanning te beschrijven tussen besluitvorming als een proces waarbij politieke, economische en juridische invalshoeken samenkomen, botsen en toch weer worden verzoend.
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Ambtenaren gingen voor marktwerking

  Boekrecensie: Neoliberalisme. Anno 2022 lijkt pragmatisme te overheersen in de politiek.

  02 september 2022
  cover boek Neoliberalisme
  Ambtenaren gingen voor marktwerking
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Ernst Hirsch Ballin: ‘Ambtenaren, de meeste deugen’

  Een interview met Ernst Hirsch Ballin, naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek 'Waakzaam burgerschap'.

  22 april 2022
  Ernst Hirsch Ballin
  Ernst Hirsch Ballin: ‘Ambtenaren, de meeste deugen’
 • financiën / Column

  Een nieuwe tijd

  Met het akkoord in wording van de Europese regeringsleiders sluiten we een tijdperk af. Europa is volwassen geworden en de openbare financiën zijn voorgoed verplaatst van Den Haag naar Brussel. Meer dan 7 jaar heb ik mijn gedachten hierover mogen laten gaan, vandaag voor het laatst. 

  16 december 2011
  Een nieuwe tijd
 • financiën / Column

  Positiever dan in 2008

  Het levert interessante televisie op, de verhoren van de commissie-De Wit. Ambtenaren als Financiëntopper Bernard ter Haar schitteren, gerenommeerde bankiers lijken met terugwerkende kracht bepaald niet degene te zijn aan wie je met een gerust hart je spaargeld kon toevertrouwen. Een van de meest schokkende zaken blijft dat de ambtelijke en politieke top, alsook de top van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en internationale instellingen, vrijwel volledig werd overvallen door het falend financiële systeem. 

  02 december 2011
  Positiever dan in 2008
 • bestuur en organisatie / Column

  Fusies en illusies

  Binnen de boezem van het kabinet kunnen verschillende gedachten naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld over de gewenste schaalgrootte van publieke instellingen. Is groter beter of is te groot verkeerd? 

  18 november 2011
  Fusies en illusies
 • financiën / Column

  De prijs van een reis

  Vertegenwoordigers van tal van bestuursorganen en overheidsorganisaties blijken peperduur te vliegen, luxe te slapen en gekke declaraties op te voeren, zoals whisky en sigaretten, pensionkosten voor de hond of gewoon de reiskosten van partners. We weten het, met dank aan RTL. Helpt deze openbaarheid over de besteding van middelen?

  04 november 2011
  De prijs van een reis
 • financiën / Column

  Subsidies krijg je niet weg

  Bestuurswetenschappers leggen met enige regelmaat bloot dat subsidies niet werken wanneer je ze aan strikte maatstaven toetst. Misschien moet je dat toetsen dan ook maar laten.

  21 oktober 2011
  Subsidies krijg je niet weg
 • financiën / Column

  Een tolerant land

  Al jaren staat de rijksoverheid zich er op voor dat de uitgaven goed gecontroleerd worden en in hoge mate rechtmatig worden besteed. Dat kan niet ieder land ons nazeggen, Europa al helemaal niet.

  30 september 2011
  Een tolerant land
 • financiën / Column

  Een zonnige toekomst

  Ik ga het proberen, nu vlak voor de Miljoenennota een positieve column te schrijven over de overheidsfinanciën. Dus geen apocalyptisch verhaal vol rampspoed over Griekenland, Cyprus, Italië, Portugal, Spanje en Ierland.

  16 september 2011
  Een zonnige toekomst
 • financiën / Column

  Naiëf of dapper?

  Het debat over verzelfstandiging van overheidsonderdelen is vrijwel verstomd. De minister van Financiën heeft ook weinig ambities, blijkt uit een vorige week verschenen evaluatie van het agentschapmodel.

  02 september 2011
  Naiëf of dapper?
 • financiën / Column

  Falen als noodzaak

  Alle goede wil ten spijt komt de loop er in de campingkantine niet echt in. De optredende artiest kan de caravan- en tentbewoners niet vermurwen onder hun schaduwplekjes vandaan te komen.

  29 juli 2011
  Falen als noodzaak
 • financiën / Column

  De last van geluk

  Wie zich inlaat met beleggingen is van nature een optimistisch mens die rekent op mooie rendementen. Een goede schatkistbewaarder daarentegen moet in de eerste plaats de hem toevertrouwde middelen beschermen.

  24 juni 2011
  De last van geluk
 • financiën / Column

  Ons Griekenland

  Het gaat te goed met de rijksbegroting 2011. Dat maakt het lastig echte stevige maatregelen te nemen. Het EMU-saldo is met 3,6 procent alweer bijna binnen de Europese afspraken. Natuurlijk valt Nederland nog onder het verscherpte toezicht van de EU maar die kan zijn tijd beter gebruiken om op Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje te letten, de PIGS. Geen vuiltje aan de lucht kortom?

  10 juni 2011
  Ons Griekenland
 • financiën / Column

  Waar blijft de linkse begroting?

  Binnenkort presenteert het kabinet- Rutte zijn tweede budgettaire agenda, na de overhaast en slechts op beperkte schaal gewijzigde begrotingen 2011 die nog door CDA en Christen- Unie waren voorbereid.

  13 mei 2011
  Waar blijft de linkse begroting?
 • digitaal / Column

  VBTB poging twee

  Goede besluitvorming over de begroting vereist begrijpelijke begrotingsstukken. En dat blijkt al decennia lang geen sinecure.

  29 april 2011
  VBTB poging twee
 • financiën / Column

  Kop uit het zand

  Het kabinet lijkt de kans op een snelle en succesvolle sanering van de uitgaven voorbij te laten gaan. Er wordt getreuzeld met het doorvoeren van maatregelen, de PVV haakt steeds vaker af en de begrotingsdiscipline binnen het kabinet brokkelt af.

  15 april 2011
  Kop uit het zand
 • bestuur en organisatie / Column

  Parlement en statistiek

  Het was even niet de week van PVV-Kamerlid Lilian Helder die statistiek geen bruikbare grondslag vond voor het nemen van beslissingen, in dit geval over het nut van taakstraffen versus gevangenisstraf.

  02 april 2011
  Parlement en statistiek
 • financiën / Column

  Lessen uit Amerika

  Amerika en Europa zijn beide bezig de gevolgen van de crisis te verwerken, die een grote impact heeft gehad op de overheidsfinanciën. Tussen beide landen zijn belangrijke verschillen, maar ook overeenkomsten.

  19 maart 2011
  Lessen uit Amerika
 • financiën / Column

  Miljardendansjes

  Binnenkort vinden de eerste besprekingen plaats over de begroting 2012. Dit keer mag het kabinet Rutte voor het eerst volledig zelf alle keuzen maken. En dat is geen sinecure nu er voor miljarden moet worden omgebogen.

  04 maart 2011
  Miljardendansjes
 • financiën / Column

  Is nul genoeg?

  De ambtenarenbonden en minister Donner hebben nog geen nieuwe cao voor het Rijk afgesloten. Donner houdt zich aan de letters en de cijfers van het coalitieakkoord en volhardt in afwijzing van de looneisen.

  18 februari 2011
  Is nul genoeg?