Sandra Olsthoorn

 • sociaal / Nieuws

  VNG wil schuldhulpwet niet meer

  De vernieuwing van de schuldhulpverlening staat op losse schroeven. De VNG steunt een wetsvoorstel dat de praktijk van de schuldhulpverlening moet verbeteren, niet langer. Dat voorstel verplicht gemeenten onder meer de wachttijd voor clienten terug te brengen naar maximaal vier weken.

  10 januari 2011
  VNG wil schuldhulpwet niet meer
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Forceren werkt soms beter dan miezemuizen’

  Lef en het afrekenbaar zijn op grote ambities hebben de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher de titel Beste Bestuurder van 2010 opgeleverd. ‘De stad is nooit saai. Er kan altijd wat gebeuren.’

  07 januari 2011
  ‘Forceren werkt soms beter dan miezemuizen’
 • sociaal / Nieuws

  Amsterdam handhaaft onvoldoende bij problemen in kinderopvang

  De gemeente Amsterdam schiet tekort in de handhaving nadat er problemen in de kinderopvang zijn geconstateerd.

  24 december 2010
  Amsterdam handhaaft onvoldoende bij problemen in kinderopvang
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Tegen humorloosheid en lamlendigheid van burgers

  Reizend over de wereld komt trendwatcher Adjiedj Bakas tot analyses over de samenleving waarin hij niemand spaart; burgers noch bankiers. ‘Zeg: U bent verwende mormels.’

  24 december 2010
  Tegen humorloosheid en lamlendigheid van burgers
 • sociaal / Nieuws

  Toch extraatje voor minima

  Inkomenspolitiek is voor gemeenten verboden terrein. Eindejaarsuitkeringen geven aan minima mogen ze dan ook niet. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken, VVD) liet pas nog weten daar streng op te zullen letten. Maar goed nieuws voor minima in Kampen: wethouder Lidi Kievit-Braakman (ChristenUnie) houdt vol. Huishoudens met een inkomen tot 115 procent van het bijstandsniveau kunnen nog steeds een extraatje krijgen.

  17 december 2010
  Toch extraatje voor minima
 • sociaal / Nieuws

  Re-integratie kan efficiënter

  Afgaande op het regeerakkoord wordt het geld voor re-integratie en begeleiding van werkzoekenden op dit moment grotendeels in het wilde weg ingezet. ‘Gericht’ is in het akkoord het toverwoord.

  16 december 2010
  Re-integratie kan efficiënter
 • sociaal / Nieuws

  Verplicht gehandicapten in dienst

  Moeten werkgevers worden verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen? De vraag lag bij het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken weer op tafel.

  16 december 2010
  Verplicht gehandicapten in dienst
 • sociaal / Nieuws

  Laat overheid ook bemiddelen

  Het bemiddelen van mensen naar werk kan beter worden gedaan door de uitzendbureaus dan door het UWV Werkbedrijf of de gemeenten. Ze hebben er veel ervaring mee en kunnen het goedkoper en efficiënter.

  16 december 2010
  Laat overheid ook bemiddelen
 • sociaal / Nieuws

  Achter de voordeur, en dan?

  ‘Achter de voordeur’, zo wordt de aanpak genoemd waarbij ambtenaren bij mensen aanbellen en vragen wat voor hulp er in een huishouden nodig is, in plaats van te wachten tot mensen zichzelf bij de gemeente melden.

  16 december 2010
  Achter de voordeur, en dan?
 • sociaal / Redactioneel

  Nuttige informatie

  Honderden banen verdwijnen er de komende jaren bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Sociale Verzekeringsbank. Bij het UWV Werkbedrijf gaan zelfs duizenden banen verloren.

  16 december 2010
  Nuttige informatie
 • sociaal / Nieuws

  Laaggeletterdheid op de kaart

  Drie van de vier grote gemeenten hebben beleid ontwikkeld op het gebied van laaggeletterdheid of hebben plannen daartoe. In 2006 stond het onderwerp nog nergens structureel op de agenda.

  10 december 2010
  Laaggeletterdheid op de kaart
 • sociaal / Nieuws

  Fors minder geld van provincies naar jeugdzorg

  De geldkraan van de provincies naar de jeugdzorg gaat dicht. De afgelopen jaren investeerden de provincies jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in de jeugdzorg uit hun eigen middelen. In 2011 is dat fors minder.

  06 december 2010
  Fors minder geld van provincies naar jeugdzorg
 • sociaal / Nieuws

  Te weinig hulp voor harde kern in bijstand

  Uitkeringsgerechtigden met veel problemen krijgen te laat en te weinig hulp van sociale diensten.

  03 december 2010
  Te weinig hulp voor harde kern in bijstand
 • sociaal / Achtergrond

  'Het is net puzzelen'

  Het is geen werk voor ongeduldige types: het ontcijferen van eeuwenoude teksten, geschreven in een vreemde taal en in zwierige, slordige handschriften.

  26 november 2010
  'Het is net puzzelen'
 • sociaal / Nieuws

  Eindejaarsuitkering minima uit den boze

  In de Verzamelbrief aan gemeenten, die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week stuurde, benadrukte hij dit nog maar eens: het mag echt niet. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is opdragen gemeenten streng te controleren op het verstrekken van zogenoemde categoriale bijzondere bijstand: financiële ondersteuning aan groepen, in plaats van aan individuen.

  24 november 2010
  Eindejaarsuitkering minima uit den boze
 • sociaal / Redactioneel

  BB Sociaal

  De grootste hervorming sinds het ontstaan van de verzorgingsstaat.’ Deze quote gaat over Groot-Brittannië, waar tientallen verschillende soorten uitkeringen wordt teruggebracht tot één.

  22 november 2010
  BB Sociaal
 • sociaal / Nieuws

  Re-integratie een luxeproduct

  Jaren is honderden miljoenen euro’s in het activeren, motiveren en trainen van werklozen gestoken, en toch weet niemand met zekerheid te zeggen of het eigenlijk wel effect heeft gehad.

  22 november 2010
  Re-integratie een luxeproduct
 • sociaal / Nieuws

  Bizarre situatie bijstandsbudget

  Belofte maakt schuld. Zo ongeveer verdedigde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de korting die het afgelopen zomer oplegde op het budget waaruit gemeenten de bijstandsuitkeringen betalen.

  22 november 2010
  Bizarre situatie bijstandsbudget
 • sociaal / Nieuws

  Bijna weer budgetoverschrijding

  Het UWV wacht een paar spannende weken. Begin december verschijnt, waarschijnlijk, het onderzoek naar de gigantische budgetoverschrijding die dit voorjaar aan het licht kwam.

  22 november 2010
  Bijna weer budgetoverschrijding
 • sociaal / Nieuws

  Zware taak staatssecretaris

  Er zijn ministers met een minder zware taak dan Paul de Krom. De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken heeft een van de heftigste portefeuilles in het nieuwe kabinet gekregen.

  22 november 2010
  Zware taak staatssecretaris