Michiel van der Eng

Michiel van der Eng (1973) dient graag de publieke zaak. Of het nu als ambtenaar, als trainer, als verkiezingswaarnemer of als bestuurder is. Tijdens zijn diensttijd als wethouder in de gemeente Leiderdorp (2010-2016) ontdekte hij zijn liefde voor gemeentefinanciën. Sturen met geld in de publieke ruimte is een vak apart en Michiel kan er niet over uitgesproken raken.  Zijn missie is om raadsleden bij te brengen dat financiële discussies vaak helemaal niet over geld hoeven te gaan. En nog minder over de tabel 6.1 op pagina 153 van de begroting. Een raad die weet welk maatschappelijk effect hij wil bereiken is al halverwege. Voor de andere helft helpt het als je de weg weet in de wereld van de gemeentefinanciën en daar helpt Michiel graag een handje bij. Soms met een wortel — en soms met een stok.
 • financiën / Column

  Begrotelijke woordmist

  De begroting is niet alleen een stapel goedkeuringen om geld uit te geven, het is ook de verzamelopdracht van de raad aan het college.

  26 oktober 2022
  Begrotelijke woordmist
 • financiën / Column

  Reservegeld

  Over hoe je geld in gemeentelijke reserves kunt laten werken voor je gemeenschap

  28 september 2022
  Reservegeld
 • financiën / Column

  ‘Ribezu'

  SPUK, een onmogelijke ambtenarenafkorting. De afgelopen jaren wilde men het aantal specifieke uitkeringen terugdringen, maar dit is mislukt

  31 augustus 2022
  ‘Ribezu'
 • financiën / Column

  Pik in, het is winter

  Is bevriezing van het accres in het belang van gemeenten?

  28 juni 2022
  Pik in, het is winter
 • financiën / Column

  Achter de feiten aanlopen

  De nieuwe jaarcyclus in gemeenten wordt beleidsarm gehouden, omdat men nog bezig is met het samenstellen van de colleges.

  31 mei 2022
  Achter de feiten aanlopen
 • financiën / Column

  Lui, dom en dakloos

  Kan een topambtenaar mediator zijn in de beroerde relatie tussen Rijk en gemeenten?

  29 april 2022
  Lui, dom en dakloos
 • financiën / Column

  Op de centencarrousel

  Waarom verse gemeenteraden vaak het beleid van hun voorgangers onwillekeurig nog een jaar uitvoeren.

  30 maart 2022
  Op de centencarrousel
 • financiën / Column

  Investeer een uurtje

  De gemeente als ver-van-mijn-bed-show of toch als iets van dichtbij. In ieder geval iets waarmee elke inwoner te maken heeft.

  02 maart 2022
  Investeer een uurtje
 • financiën / Column

  Aandacht

  Laten Rijk en gemeenten eerst over de inhoud praten. Het gesprek over het geld volgt daarna.

  31 januari 2022
  Aandacht
 • financiën / Column

  Leren van de spiegel

  Wanneer een politicus in de spiegel kijkt, ziet hij vaak een ander. Dat heeft met het politieke spel te maken: het is moeilijk om torenhoge verwachtingen van de andere spelers te hebben en tegelijkertijd kritisch naar je eigen handelen te kijken. Want het een vraagt stevig stellend en normerend gedrag en het ander juist een beetje nederigheid en introspectie.

  01 december 2021
  Leren van de spiegel
 • financiën / Column

  Geld als gelegenheidsargument

  Stel, je bent een opstandige puber. Je kleedt je heel bewust slonzig. Dat is jouw statement. Op een dag schuiven je ouders je een envelop toe met redelijk wat bankbiljetten erin. ‘We vinden dat je er zo onverzorgd bijloopt’, luidt de uitleg. ‘Koop eens iets leuks.’ Wat zou deze puber gaan kopen? En zal het tot tevredenheid van de geldschietende ouders zijn? Grote kans van niet.

  27 oktober 2021
  Geld als gelegenheidsargument
 • financiën / Column

  Bestuurscultuur in klinkende munt

  ‘Zo zijn de verhoudingen niet. Het is niet zo dat de Kamer een opdracht aan het kabinet kan geven.’ Aldus premier Rutte deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Die opmerking herkennen we op gemeentelijk vlak in een andere vorm: ‘De raad moet niet op de stoel van het college gaan zitten.’ Het is een opvatting over de heersende bestuurscultuur.

  29 september 2021
  Bestuurscultuur in klinkende munt
 • financiën / Column

  Ongemakkelijke vraag

  Een rotje in de regen. Daar lijken gemeentelijke verkiezingsbegrotingen wel een beetje op. Het belooft spectaculair te worden maar uiteindelijk is een teleurstellende sisser je deel. Wat moet er in de gemeentelijke begroting 2022 komen te staan?

  25 augustus 2021
  Ongemakkelijke vraag
 • financiën / Column

  Voorwaardelijke liefde

  Iedereen heeft wel zo’n familielid of vriend. Waar je ineens niets meer van hoort en als je dan een keer contact hebt, dan heb jíj het allemaal gedaan. Dan had jij meer aan de relatie moeten doen en nog sterker, als jij niet meer gáát doen, ‘dan hoeft het allemaal niet meer’. Ik noem dat voorwaardelijke liefde. Ik hou alleen van jou als jij mij aandacht geeft.

  30 juni 2021
  Voorwaardelijke liefde
 • financiën / Column

  Degelijk bestuur is niet gratuit

  Als de signalen niet bedriegen dan gloort er hoop achter twee kleine zinnetjes uit de mond van de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken. Zij uitte deze in een lang debat met de Eerste Kamer waaruit toch vooral bleek dat ook senatoren gevaarlijk weinig van ons lokaal bestuur begrepen hebben.

  26 mei 2021
  Degelijk bestuur is niet gratuit
 • sociaal / Column

  Het kind van de rekening

  Onze kwetsbaarste kinderen betalen momenteel letterlijk de rekening. Structurele problemen vragen structureel geld. En geen éénmalige som.

  28 april 2021
  Het kind van de rekening
 • financiën / Column

  Vertrouwen en verantwoordelijkheid

  Het spektakel leidde ook af van twee snoeiharde rapporten van hoog aangeschreven adviesorganen van de regering over de verhouding tussen rijksoverheid en gemeenten. Beide rapporten houden het netjes, maar winden er echt geen doekjes om voor wie niet bang is voor een beetje beleidstaal. Er staat feitelijk: u heeft er een prozaïsche puinhoop van gemaakt en u moet nodig aan het werk.

  31 maart 2021
  Vertrouwen en verantwoordelijkheid
 • financiën / Column

  De bomen en het bos

  De herijking van het gemeentefonds. Er verschijnt rapport na doorwrocht rapport, er zijn kamerbrieven over, er komen nog adviezen en er zijn meningen genoeg. Kritiek is er vooral: de methode rammelt, de uitkomsten zijn moreel onaanvaardbaar omdat de steden meer krijgen en de landelijk gelegen gemeenten minder. Iedereen vindt wel een argument in de berekeningen die verklaren waarom het anders moet. De voordeelgemeenten zwijgen hoopvol.

  23 februari 2021
  De bomen en het bos
 • financiën / Column

  De sluitpost van het volgende kabinet?

  Verkiezingstijd! Wat kunnen we de komende jaren verwachten op het gebied van de gemeentelijke financiën?

  27 januari 2021
  De sluitpost van het volgende kabinet?
 • financiën / Column

  Geen idee

  Als wethouder welzijn werd ik in 2015 gebeld door een directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De taken voor jeugdhulp, welzijn en participatie waren juist overgedragen aan gemeenten. De staatssecretaris werd hinderlijk achtervolgd door een lobbyclub die het maar lastig vond om bij 350+ gemeenten aan te moeten kloppen.

  25 november 2020
  Geen idee