Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen is lector aan de Haagse Hogeschool en bekleedt de Jean Monnet leerstoel Europees digitaal beleid.