Erik van Zwam hoofdredacteur Binnenlands Bestuur

 • financiën / Redactioneel

  Het jaar 2011

  Het is gedaan met 2011. Het is het jaar geworden dat de Euro onder vuur is gekomen. En dat zal nog verstrekkende gevolgen hebben de komende jaren. De Euro moest het symbool worden van de eenheid van Europa, van de Europese Unie.

  29 december 2011
  Het jaar 2011
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Laatste keer

  Dit is het laatste nummer van 2011. Het is het laatste nummer van Binnenlands Bestuur als weekblad. Vanaf 2012 verschijnt Binnenlands Bestuur als tweewekelijks magazine. Dit is ook mijn laatste commentaar in het blad.

  23 december 2011
  Laatste keer
 • financiën / Redactioneel

  Onderwijsgeld

  Gemeenten krijgen al sinds 1997 een bedrag van circa 1,5 miljard euro voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, achterstandsbeleid bij zwakke scholen en volwasseneducatie. En wat doen ze? Elk jaar romen ze er ruim 300 miljoen van af voor andere zaken (zie vanaf pagina 24).

  16 december 2011
  Onderwijsgeld
 • sociaal / Redactioneel

  Homohuwelijk

  Eén gereformeerd meisje en een gereformeerde jongen, zij 21 hij 23, willen trouwen. Ze zijn verliefd, anderhalf jaar verloofd en ze weten waar ze aan beginnen: tot de dood ons scheidt.

  25 november 2011
  Homohuwelijk
 • ruimte en milieu / Redactioneel

  De Vogelaarwijk

  De Vogelaarwijk, genoemd naar de voormalige PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie, is als naam bijna verdwenen, net als het programmaministerie.

  11 november 2011
  De Vogelaarwijk
 • carrière / Redactioneel

  Staken

  Slechts vierhonderd welzijnswerkers gingen ludiek schaatsen als protestactie voor een betere cao. En in Assen kwamen 2 duizend in plaats van de verwachte 3 duizend werknemers van sociale werkplaatsen om hun ongenoegen te uiten over het uitblijven van een cao en de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

  04 november 2011
  Staken
 • financiën / Redactioneel

  Dood geld

  Verliezen op de onroerend goedmarkt vormen een bedreiging voor gemeenten.

  28 oktober 2011
  Dood geld
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Gezocht: onderkoning

  En ja hoor, daar was de vacature dan voor de meest besproken baan van Nederland, die van onderkoning van het Koninkrijk der Nederlanden. Officieel staat de baan bekend als de vicevoorzitter van de Raad van State.

  21 oktober 2011
  Gezocht: onderkoning
 • financiën / Redactioneel

  De pensioenen-jojo

  De dekkingsgraad bij het ABP is in het derde kwartaal fors gedaald naar 90%. Van elke euro die moet worden uitgekeerd,  heeft het pensioenfonds er maar  90 cent van in kas. Tenminste…! De dekkingsgraad behoort minimaal 105% te zijn zodat inflatiecorrectie, etc meegenomen kan worden en risico’s verdisconteerd zijn. Die dekkingsgraad is gerelateerd aan de dagrente en daarmee een verschrikkelijk onnavolgbare jojo.  Kijk even mee.

  20 oktober 2011
  De pensioenen-jojo
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Bestuurlijke drukte

  De bestuurlijke drukte blijft een hot issue die maar moeilijk te tackelen is door het kabinet Rutte. De regeringsploeg zit nu één jaar in het zadel en minister Donner heeft manmoedig stand gehouden in zijn voornemen te komen tot één noordelijke Randstadprovincie met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, maar zonder Zuid-Holland.

  14 oktober 2011
  Bestuurlijke drukte
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Lekker polderen

  De Randstadprovincie moet er komen, vindt het kabinet. Om de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren, om de bestuurlijke drukte en wanorde aan te pakken, om de infrastructuur beter op elkaar aan te laten sluiten en om keuzes te kunnen maken.

  07 oktober 2011
  Lekker polderen
 • digitaal / Redactioneel

  Heilige autonomie

  De autonomie van de gemeente is een mantra die burgers op sommige terreinen al miljarden euro’s aan belastinggeld heeft gekost door pure spilzucht van narcistische overheden.

  30 september 2011
  Heilige autonomie
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Visie

  Visie, dat is het sleutelwoord de komende dagen. Het is ook het sleutelwoord in dit nummer van Binnenlands Bestuur met de Arbeidsmarktspecial ‘Aantrekken en afstoten’ (vanaf pagina 29) en de beschouwing over de visie van het kabinet-Rutte (vanaf pagina 8).

  16 september 2011
  Visie
 • digitaal / Redactioneel

  Slaap zacht

  De Nederlandse overheid kan niet langer instaan voor de veiligheid van haar websites, als het gaat om het vertrouwelijke verkeer met burgers, bedrijven en tussen overheden onderling.

  09 september 2011
  Slaap zacht
 • sociaal / Redactioneel

  Fraude loont

  Binnenlands Bestuur publiceert deze week een onderzoek naar de aanpak van fraude gepleegd door bestuurders van 43 islamitische basisscholen (zie vanaf pagina 22). De fraude en onrechtmatige uitgaven zijn al in 2008 geconstateerd door de Inspectie voor het Onderwijs en de Auditdienst van het ministerie van OC&W. Ruim 3 jaar later maakt Binnenlands Bestuur de balans op.

  02 september 2011
  Fraude loont
 • financiën / Redactioneel

  FNV

  Prinsjesdag komt er aan. De Miljoenennota wordt geschreven. De Macro Economische Verkenning wordt in allerijl bijgesteld nu de staatsschuldencrisis diepe sporen trekt. Het zal de economie niet onberoerd laten. De Nederlandse economie groeide de afgelopen maand slechts met 0,1 procent.

  26 augustus 2011
  FNV
 • sociaal / Redactioneel

  De Krom

  Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van het ministerie van Sociale zaken wil dat meer mensen met een uitkering gaan werken.

  14 augustus 2011
  De Krom
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Elektrisch rijden

  Het rijk en gemeenten investeren tientallen miljoenen euro’s om ons Nederlanders aan de elektrische auto te krijgen. We moeten zelfs, daar heb je het woord weer, “gidsland” worden en een “internationale proeftuin” zijn voor elektrisch rijden. En daar heeft het ministerie van Economische Zaken, onder toenmalig minister Maria van der Hoeven in 3 jaar tijd maar liefst 65 miljoen euro tegen aan gegooid.

  29 juli 2011
  Elektrisch rijden
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Centralistische EU

  Een Grieks bankroet lijkt nu afgewend. De ministers van de 17 Eurolanden stellen Griekenland een nieuwe zachte lening in het vooruitzicht en verhogen het Noodfonds naar 750 miljard euro om probleemlanden bij te springen.

  24 juli 2011
  Centralistische EU
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  Blowverbod

  We zijn weer wereldnieuws. En met we bedoel ik: wij Nederlanders en ons onvolprezen landje. Het Amerikaanse CBS News, de Huffpost en vele andere buitenlandse media berichtten deze week over één van onze glorieuze exportproducten: de nederwiet. Maar ze berichtten ook over die typische polderiaanse gedachtekronkels die alleen in Nederland kunnen voorkomen.

  15 juli 2011
  Blowverbod