Erik Dannenberg

Erik Dannenberg heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle. Sinds 2017 is Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Verder was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’ en 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.   
 • sociaal / Column

  Bouwsteentjes

  We zijn gewend problemen op te lossen door iets toe te voegen. Maar het idee om iets eenvoudiger te maken, wordt niet vaak gebruikt.

  20 maart 2024
  Bouwsteentjes
 • sociaal / Column

  Hofnar

  Hofnarren van organisaties met als belangrijkste taak op zoek gaan naar de blinde vlek in de organisatie.

  15 februari 2024
  Hofnar
 • sociaal / Column

  Belangrijker dan ooit

  Hoe de toekomst er ook uit ziet, dat zo’n groot deel van Nederland op PVV en NSC heeft gestemd, mogen we opvatten als een call to action.

  15 december 2023
  Belangrijker dan ooit
 • sociaal / Column

  Eén telefoontje

  Hoe één telefoontje een leven kan veranderen.

  15 november 2023
  Eén telefoontje
 • sociaal / Column

  Slapeloosheid

  Als het gaat om woningnood dan doen de meeste gemeenten wat ze kunnen. Ze denken mee, zoeken naar oplossingen, vaak buiten de kaders.

  05 oktober 2023
  Slapeloosheid
 • sociaal / Column

  Andere tijden

  Tekortberoepen, vroegtijdig schoolverlaters, een nieuwe kloof tussen gewaardeerde en ondergewaardeerde beroepen en onbenut arbeidspotentieel

  12 juli 2023
  Andere tijden
 • sociaal / Column

  Groeien, bloeien, snoeien

  Net zoals in een tuin is maatwerk en aandacht nodig in het sociaal domein.

  08 juni 2023
  Groeien, bloeien, snoeien
 • sociaal / Column

  Toevallig

  Het zorgdenken zoals het nu is, werkt eenzaamheid in de hand.

  26 april 2023
  Toevallig
 • sociaal / Column

  Op ooghoogte

  In het sociaal domein zou een regieprofessional niet misstaan: een generalist, die mensen begeleidt.

  20 maart 2023
  Op ooghoogte
 • sociaal / Column

  Goede voornemens

  Welke goede voornemens hebben het tot nu toe overleefd? Dat vraagt Erik Dannenberg zich in deze column af.

  14 februari 2023
  Goede voornemens
 • sociaal / Column

  Luisteren

  De overheid moet er zijn voor iedereen, maar vooral voor degene, die stil zijn.

  01 december 2022
  Luisteren
 • sociaal / Column

  Vastberaden

  Het Rijk moet inzetten op een structurele verbetering van de bestaandszekerheid. Niet alleen koopkrachtreparatie.

  15 september 2022
  Vastberaden
 • sociaal / Column

  Actieleren

  In sommige wijken bedenken wijkbewoners samen met maatschappelijke organisaties en de gemeente oplossingen voor hun problemen. Actie-leren.

  07 juli 2022
  Actieleren
 • sociaal / Column

  Innovatie

  Hoeveel kan er in een aantal jaar veranderen. Die verandering wordt het sociaal domein ook gegund.

  24 mei 2022
  Innovatie
 • sociaal / Column

  Nieuwe realiteit

  Crises leren ons hoezeer sommige groepen bij voorbaat al extra kwetsbaar zijn en hoe weinig er aan preventie is gedaan.

  20 april 2022
  Nieuwe realiteit
 • sociaal / Column

  Goedbedoeld

  De verschillende vormen van armoede komen stuk voor stuk neer op bestaansonzekerheid voor een steeds groter wordende groep mensen.

  17 maart 2022
  Goedbedoeld
 • sociaal / Column

  Volleybal

  Als overheid hebben we heel wat vertrouwen te (her)winnen, daar hoef ik niemand van te overtuigen vrees ik. Maar hoe doen we dat?

  21 februari 2022
  Volleybal
 • sociaal / Column

  Beter een vleermuis

  Ze hadden het niet zien aankomen. Het 55+ echtpaar zat er goed, in hun ‘sloopwoning’ waar ze in het kader van leegstandsbeheer tegen een lage huur konden wonen. Het gaf ze de ruimte om hun schulden af te betalen die waren ontstaan in het doolhof van diverse toeslagen en regelingen.

  10 december 2021
  Beter een vleermuis
 • sociaal / Column

  Curatief landje

  Met de curatieve instelling gaan we het niet redden. Complexe maatschappelijke problemen laten zich niet zo ééndimensionaal en bedrijfsmatig oplossen. Gezondheidsverschillen zijn daar een goed voorbeeld van.

  10 november 2021
  Curatief landje
 • sociaal / Column

  Scherpe kanten

  Het zit als een visgraat in mijn keel. Hoewel Divosa, de VNG en het ministerie van SZW goede bestuurlijke overleggen over het steunpakket hadden. Hoewel we het logisch vinden dat de overheidssteun rond corona wordt beëindigd. Ondanks de goede samenwerking. Toch die visgraat. 

  12 oktober 2021
  Scherpe kanten