Ed Lof

 • sociaal / Achtergrond

  'Werkende armen staan buitenspel'

  De maatschappelijke stabiliteit wordt bedreigd door een voor Nederland nieuw fenomeen: de groeiende groep mensen die wel werken, maar zich desondanks nauwelijks staande kunnen houden. Dat betoogt publicist Will Tinnemans in Voor jou tien anderen, een boek over ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

  09 september 2011
  'Werkende armen staan buitenspel'
 • sociaal / Nieuws

  Kwaliteit hoeft niet duur te zijn

  Als burger word je aangespoord om als slachtoffer van een misdrijf toch vooral aangifte te doen. Maar jaarlijks blijven 700 duizend van die aangiftes liggen, waarvan er 150 duizend waarschijnlijk makkelijk op te lossen zijn, bijvoorbeeld omdat de dader bekend is.

  07 januari 2011
  Kwaliteit hoeft niet duur te zijn
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Konijn in de koplampen

  'De opvatting die nog steeds in veel Haagse kringen leeft is dat iedereen toch het meest gebaat is bij nette mensen in het landsbestuur die elkaar goed kennen en die zeer wel weten wat goed is voor de natie.' Het is een van de vele rake constateringen van Sitalsing en Wansink, beiden verbonden aan de Volkskrant, in deze beknopte analyse van wat er mis is gegaan met de Nederlandse politiek.

  03 mei 2010
  Konijn in de koplampen
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Het spoor bijster

  Het spoor is een publieke zaak. Dat is de duidelijke conclusie van Arie van der Zwan, emeritus hoogleraar en prominent kritisch econoom die zijn sporen heeft verdiend in zowel de politiek als in het bedrijfsleven.

  02 april 2010
  Het spoor bijster
 • sociaal / Nieuws

  Averechtse hulp

  Een serieus boek van een zittend politicus is uitzonderlijk en het is wrang dat juist deze politicus door zijn partij, de VVD, is gedesavoueerd vanwege een vermeende inbreuk op royalty-etiquette. Niet alleen in Afrika worden politieke processen gefrustreerd door ondoorgrondelijke lokale mores. De historicus Boekestijn betoogt dat de ontwikkelingshulp die het rijke Westen sinds de dekolonisatie heeft verleend, jammerlijk heeft gefaald en vaak zelfs averechts heeft gewerkt.

  22 januari 2010
  Averechtse hulp
 • sociaal / Nieuws

  Sociaal moeras

  Ongeveer sinds het moment dat het trotse bouwwerk van de Nederlandse verzorgingsstaat voltooid was, ten tijde van het kabinet Den Uyl, staat het permanent in de steigers om te worden gerenoveerd of zelfs drastisch verbouwd. Echter, zonder dat de resultaten tot tevredenheid of zelfs maar voor rust in de tent zorgen. Wat is er aan er hand?

  09 oktober 2009
  Sociaal moeras
 • sociaal / Nieuws

  Te hoge verwachtingen van de wijk

  Beleidsmakers hebben de wijk ontdekt. Politici trekken de wijk in om te horen wat er onder de mensen leeft om zo de kloof tussen burger en overheid te overbruggen. Als antwoord op problemen van verloedering, criminaliteit en etnische tegenstellingen komen er initiatieven op om bewoners te betrekken bij verbetering van de leefbaarheid van hun wijk.

  14 september 2009
  Te hoge verwachtingen van de wijk
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Wenken voor de jongste dag

  De Russen komen! spitst zich toe op wat de Nederlandse autoriteiten tijdens de Koude Oorlog hebben ondernomen om bij een Russische aanval het aantal burgerslachtoffers te beperken en de bestuurlijke orde te handhaven.

  21 augustus 2009
  Wenken voor de jongste dag
 • financiën / Nieuws

  Meer kansen in New York

  Ter gelegenheid van de viering in 2009 van vierhonderd jaar New York, destijds gesticht als Nieuw Amsterdam, werd zowel in New York als in Amsterdam uitgebreid stilgestaan bij de historische banden en culturele verwantschap tussen beide steden, met hun traditie van tolerantie en culturele verscheidenheid.

  08 mei 2009
  Meer kansen in New York
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Slopen als sociaal experiment

  In de wijken uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw - de tuinsteden van ‘licht, lucht en ruimte’ voor de verheffing van het proletariaat - worden nu op grote schaal huurflats gesloopt en nieuwe, duurdere huurwoningen en koopwoningen gebouwd.

  10 april 2009
  Slopen als sociaal experiment
 • financiën / Achtergrond

  ‘Deregulering dreigt te verzanden’

  Robin Linschoten, voorzitter van de club die het aantal regels moet helpen terugdringen, is somber over de dereguleringsoperatie. ‘We dreigen weer in de oude situatie terecht te komen, van goede voornemens waar weinig van terecht komt. Dit kabinet mist politieke discipline.’  

  13 juni 2008
  ‘Deregulering dreigt te verzanden’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Geld speelt geen rol

  Het openbaar bestuur gaat te gronde aan het marktdenken. Dat is de rode draad in deze bundel van tien essays over de crisis in de collectieve dienstverlening en de groeiende kloof tussen burger en politiek.

  16 mei 2008
  Geld speelt geen rol
 • sociaal / Redactioneel

  Aan het werk

  Waarom integreren immigranten in de Verenigde Staten, Canada Australië wél goed en in Nederland zo slecht?

  28 maart 2008
  Aan het werk
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'

  Woningbouw is voor markt en overheid een lucratieve zaak geworden, dat maakt hebberig en kortzichtig. Geografe Harkolien Meinsma analyseerde de demografische ontwikkeling op de woningmarkt. 'De inhaalslag in woningbouw leidt tot leegstand'.

  04 januari 2008
  'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'