André de Vos

www.andredevos.com
 • financiën / Nieuws

  Samenwerken bij inzamelen afval goedkoper dan uitbesteden

  Voor periodes tot 5 jaar is private inzameling goedkoper, samenwerking tussen gemeenten is dan relatief duur. Bij samenwerking is sprake van hoge opstartkosten.

  09 december 2011
  Samenwerken bij inzamelen afval goedkoper dan uitbesteden
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Leegstand treft iedereen

  Ontwikkelaars, beleggers, bouwers en gemeenten zijn rijk geworden van de kantorenbouw. Nu de leegstand dramatische vormen aanneemt, is er geen geld voor een oplossing. Zo slagvaardig de partijen waren in de nieuwbouw, zo aarzelend zijn ze nu.

  28 oktober 2011
  Leegstand treft iedereen
 • sociaal / Achtergrond

  Halfslachtig en visieloos

  Gemeenten hanteren de kaasschaaf in plaats van de crisis aan te grijpen voor échte keuzes. ‘Juist nu kan je de burger uitleggen waarom je bepaalde taken niet langer uitvoert.’

  16 september 2011
  Halfslachtig en visieloos
 • sociaal / Achtergrond

  ‘PPS leeft niet’

  De partijen die zijn betrokken bij publiek-private samenwerking in de onderwijshuisvesting willen graag dat er een centraal punt blijft bestaan waar kennis van bouw, onderhoud en geïntegreerde contacten is ondergebracht.

  03 juni 2011
  ‘PPS leeft niet’
 • sociaal / Achtergrond

  PPS voor bouw school ten grave

  Het kabinet heeft weinig hoop dat het nog wat wordt met publiek-private samenwerking (PPS) in de onderwijshuisvesting, en stopt de subsidie aan het Servicecentrum Scholenbouw. Ten onrechte, vindt directeur Heijnders. ‘Ik trek niet aan een dood paard.’

  03 juni 2011
  PPS voor bouw school ten grave
 • financiën / Nieuws

  Gemeentelijk vastgoed voor 13 miljard euro ondergewaardeerd

  Gemeenten hebben een ‘stille vastgoedreserve’ van 13 miljard euro die gedeeltelijk als buffer kan dienen tegen toekomstige verliezen.

  20 mei 2011
  Gemeentelijk vastgoed voor 13 miljard euro ondergewaardeerd
 • sociaal / Achtergrond

  Leegstand dreigt voor stadshart

  Duizenden winkels staan leeg. Verpaupering van stadscentra dreigt. Door internet en vergrijzing is in de nabije toekomst landelijk 20 tot 35 procent minder winkelruimte nodig. Schiedam probeert het tij te keren.

  06 mei 2011
  Leegstand dreigt voor stadshart
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Winkelbeleid is nodig om kaalslag detailhandel te voorkomen

  ‘Als gemeenten hun winkelvoorzieningen op orde willen houden, moeten ze de trends in de sector kennen en een heldere visie op de detailhandel ontwikkelen’, zegt Sietske van der Linden van branchevereniging CBW-Mitex (mode en wonen). ‘Die visie ontbreekt nu vaak.’

  06 mei 2011
  Winkelbeleid is nodig om kaalslag detailhandel te voorkomen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Europese gemeenten pleiten voor minder regels en meer flexibiliteit

  Hogere drempelbedragen, verplichte inzet van langdurig werklozen en een ‘aanbestedingspaspoort’. Dat zijn enkele van de voorstellen die de Haagse wethouder Henk Kool volgende week gaat voorleggen aan de Europese Commissie. Kool is rapporteur namens het Comité van de Regio’s waarin Europese decentrale overheden samenwerken.

  06 mei 2011
  Europese gemeenten pleiten voor minder regels en meer flexibiliteit
 • financiën / Nieuws

  Minder OZB door lege kantoren

  Lege kantoren betekenen minder OZB-inkomsten voor gemeenten. De financiële schade van de leegstand valt voorlopig mee. ‘Pas als in absolute zin minder kantoorruimte wordt verhuurd, gaan we dat merken.’

  02 april 2011
  Minder OZB door lege kantoren
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Failliete bouwer kost altijd geld

  Een failliet bouwbedrijf betekent per definitie extra kosten. Een slim contract en snel handelen kan geld besparen.

  11 maart 2011
  Failliete bouwer kost altijd geld
 • financiën / Nieuws

  Verscherpt toezicht: BNG heeft 1 miljard euro extra nodig

  De kredietcrisis raakte de Bank Nederlandse Gemeenten amper. Maar de verscherpte regels voor banken kunnen wel pijn gaan doen. BNG moet op zoek naar één miljard euro om het eigen vermogen te versterken.

  04 februari 2011
  Verscherpt toezicht: BNG heeft 1 miljard euro extra nodig
 • financiën / Nieuws

  Gemeenten sparen zelden voor wethouderspensioen

  Wethouders zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds. Gemeenten moeten voor hun pensioen sparen, maar doen dat niet altijd zorgvuldig of professioneel, zo blijkt uit onderzoek van Ernst&Young. Dat betekent dat gemeenten voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan.

  21 januari 2011
  Gemeenten sparen zelden voor wethouderspensioen
 • financiën / Achtergrond

  Dans rond de kerncentrale

  Het kabinet is voorstander van een tweede kerncentrale en werkt mee aan een vergunning. De markt moet de bouwkosten echter ophoesten. Maar kan dat wel: een privaat gefinancierde centrale?

  14 januari 2011
  Dans rond de kerncentrale
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Idealisme drijft vooral beginnende ambtenaren

  Ambtenaren gaan doorgaans bij de overheid werken omdat ze begaan zijn met de publieke zaak. Maar dat idealisme hoeft niet altijd positief te zijn, stelt een promovenda.

  17 januari 2011
  Idealisme drijft vooral beginnende ambtenaren
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Een wet die niemand wil

  De nieuwe Aanbestedingswet ligt bij de Tweede Kamer. Het oordeel van gemeenten, bedrijven en deskundigen is nu al unaniem vernietigend: ‘Het gaat over procedures, terwijl het moet gaan over principes.

  19 november 2010
  Een wet die niemand wil
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Vermogende burger weet gemeente als goed doel nog niet te vinden

  Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de ‘goede doelen-status’. Donateurs kunnen zo fiscaal voordelig schenken. Maar donateurs zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheid.

  22 november 2010
  Vermogende burger weet gemeente als goed doel nog niet te vinden
 • financiën / Nieuws

  Beleggingen VNG: hoger rendement, lagere waarde

  De VNG heeft vorig jaar 5,4 miljoen rendement behaald op een beleggingsportefeuille met een waarde van 37,5 miljoen euro (eind 2009). Dat was meer dan verwacht en ook beter dan de benchmark die de VNG hanteert.

  10 november 2010
  Beleggingen VNG: hoger rendement, lagere waarde
 • financiën / Achtergrond

  Tocht door financiële krochten

  De overige eigen middelen zijn grillig en zitten soms diep verstopt in de boekhouding. De omvang verschilt sterk per gemeente, maar het afromen van dit eigen geld stuit alom op bezwaren. ‘Verrekenen met gemeentefonds is een premie op potverteren.’

  28 juni 2010
  Tocht door financiële krochten
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Integraal aanbesteden bouw hapert op decentraal niveau

  Het Rijk heeft de afgelopen jaren 700 miljoen euro bespaard door de bouw van infrastructuur en gebouwen integraal aan te besteden, van ontwerp tot onderhoud. Op decentraal niveau slaat deze DBFMO-methode (design, build, finance, maintain, operate) niet aan.

  14 juni 2010
  Integraal aanbesteden bouw hapert op decentraal niveau