of 59761 LinkedIn

Zeikerds en dromers botsen in stadhuis Amsterdam

De gemeente Amsterdam startte in 2014 een grote reorganisatie. Het doel ervan was tweeledig: bezuinigen en het neerzetten van een krachtige, op resultaten gerichte organisatie. In een door de Universiteit Utrecht en de NSOB opgestelde evaluatie – Met vereende kracht vooruit – wordt een beeld geschetst van een tweedeling in de ambtelijke organisatie als gevolg van de reorganisatie 2014-2016. Het ene kamp vertelt het verhaal van verlies, het andere kamp het verhaal van de vooruitgang. Omdat beide verhalen volgens de onderzoekers ‘niet bij elkaar komen’, belemmert dat de verdere voortgang van de organisatieontwikkeling.

De grote reorganisatie van de gemeente Amsterdam heeft geleid tot veel pijn op de werkvloer. Er is sprake van een hogere werkdruk, een toegenomen ziekteverzuim en een afnemende motivatie. Menig ambtenaar voelt zich ontheemd en ondergewaardeerd.

De gemeente Amsterdam startte in 2014 een grote reorganisatie. Het doel ervan was tweeledig: bezuinigen en het neerzetten van een krachtige, op resultaten gerichte organisatie. In een door de Universiteit Utrecht en de NSOB opgestelde evaluatie – Met vereende kracht vooruit – wordt een beeld geschetst van een tweedeling in de ambtelijke organisatie als gevolg van de reorganisatie 2014-2016. Het ene kamp vertelt het verhaal van verlies, het andere kamp het verhaal van de vooruitgang. Omdat beide verhalen volgens de onderzoekers ‘niet bij elkaar komen’, belemmert dat de verdere voortgang van de organisatieontwikkeling.

Voor- en tegenstanders
Het leidt er bijvoorbeeld toe dat voor- en tegenstanders elkaar verwijten maken. ‘Dat gaat schuren in de samenwerking. Mensen zoeken elkaar niet meer vanzelfsprekend op. Ze informeren elkaar minder, niet omdat ze daar bewust voor kiezen, maar omdat ze op persoonsniveau uit elkaar groeien en onbewust minder geneigd zijn elkaar te helpen. Voor de hand liggende oplossingen komen niet tot stand door onmin op persoonsniveau’, aldus de onderzoekers. Gevolg is dat er typische karakteriseringen van groepen over en weer ontstaan. ‘Tegenstanders van verandering worden dan de ‘zeikerds die blijven neuzelen dat vroeger alles beter was’ terwijl voorstanders worden weggezet als ’dromers op fantasy island’.

Stress onder medewerkers
De evaluatie leert dat er in het reorganisatieproces met name te weinig aandacht is geweest voor het menselijke aspect. De wijzigingen in de organisatiestructuur hebben ertoe geleid dat veel mensen zijn overgeplaatst. Mensen weten elkaar minder dan voorheen te vinden en er is verwarring over wie verantwoordelijk is voor coördinatie en uitvoering van taken in de stad. ‘Dat slaat ook neer op medewerkers’, aldus de onderzoekers. ‘Respondenten schetsen een beeld van een organisatie waar medewerkers ‘onzeker’ zijn, en zich door overplaatsing naar andere onderdelen ‘ontheemd’ voelen’, aldus de onderzoekers. ‘Men kijkt terug op de afgelopen twee jaar als een periode van chaos, onrust, onduidelijkheid en stress onder medewerkers.’

Meer waardering
Technisch gezien is de reorganisatie volgens de onderzoekers in grote lijnen geslaagd. Maar er is nog wel het nodige werk aan de winkel. Uit de evaluatie komt bijvoorbeeld naar voren dat mensen in de organisatie heel hard hebben gewerkt, maar dat duidelijke, openlijke waardering van het topkader uitbleef. Het beeld van beperkte aandacht voor menselijke krachten, ontheemding en vervreemding wordt volgens de onderzoekers geschetst in een aanzienlijk deel van de gesprekken.

Het advies aan de topambtenaren is te laten zien dat ze het werk dat medewerkers doen en hebben gedaan waarderen. Verder raden de onderzoekers aan minder top-down te werken, ruimte te bieden aan initiatieven van onderop en om medewerkers opnieuw te boeien en te binden aan de organisatie(ontwikkeling).

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door KoosZ op
Operatie geslaagd, patiënt dood.

In Amsterdam verbaas je je nergens meer over !
Door mark op
Wie betaalt bepaalt wat in het rapport komt. Dat er deze stevige woorden in staan wil zeggen dat de 1e versie van het rapport erg heftig was en nu dus is afgezwakt.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Er wordt weer geklaagd, geleuterd en er worden weer zondebokken gezocht, maar zulke uitkomsten kun je op je klompen toch voorspellen? Alles gebeurt bij die reorganisaties toch top-down met inhuur van veel politiek geëngageerde vriendjes die formidabele rekeningen mogen indienen om een paar kunstjes te flikken en op bevriende managers op een betere positie te doen belanden.. In Griekenland noemen we het corruptie, in Nederland heet het een mega-reorganisatie. Zijn die Grieken eigenlijk niet eerlijker?
Door Alfred op
Ja, die Arjan huppeldepup.

Daar doorheen speelt nog de eindeloze discussie over stadsdelen/bestuurscommissies. Het lijden voor ambtenaren en inwoners is door gemeenteraad nog verlengd door de al bestaande sterfhuisconstructie voor voort te zetten. Heb medelijden met beide lijdende partijen.

Amsterdam is iig heel erg met zichzelf bezig, zoals gebruikelijk.
Door Heuvelmans op
Die kop boven dit artikel! Gaat Binnenlands Bestuur nu ook al op de populistische toer?
Door Hans Visser (Organisatievitalisator) op
Zoals in veel reorganisaties waarin de zachte factoren worden vergeten/genegeerd groeit de mentale vervuiling die dikke stroop wordt in de samenwerking. Reorganisatie 'geslaagd'. Mentaal Verzuim toegenomen, evenals de daaruitvolgende onzichtbare faalkosten.
Door Joop op
Ik lees o.a "De grote reorganisatie van de gemeente Amsterdam heeft geleid tot veel pijn op de werkvloer" dit gaat niet alleen op voor Amsterdam, maar speelt bij veel meer gemeentes.