of 59345 LinkedIn

Provincies: soms ruim 30 procent externen

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A&O fonds Provincies. Voor het eerst is daarin, op verzoek van de vakbonden, een inventarisatie gemaakt van de omvang van de externe inhuur door provincies en hoe die zich verhoudt tot de loonsom per provincie.

Provincies geven gemiddeld 21,1 procent van de loonsom uit aan de inhuur an externen. Bij een enkele provincie zit het aantal externen zelfs boven de 30 procent.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A&O fonds Provincies. Voor het eerst is daarin, op verzoek van de vakbonden, een inventarisatie gemaakt van de omvang van de externe inhuur door provincies en hoe die zich verhoudt tot de loonsom per provincie. Dit conform de afspraak tussen werkgevers en bonden in de huidige cao voor provincieambtenaren. Een uitgangspunt van die cao is ‘dat organisch veranderen en vitaal organiseren zijn gericht op continue optimale benutting van medewerkers in vaste dienst’. Anders gezegd, het streven van de vakbonden is om de inzet van externen zoveel mogelijk te beperken, eigenlijk alleen voor wat piek, ziek en specifiek heet.

Uitschieters
Bestuurder Yoram Bovenkerk van FNV Overheid zegt desgevraagd niet te zijn geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. ‘Het bevestigt eerlijk gezegd eerder het beeld dat we al hadden’, zegt hij. Dat provincies met externen werken is geen probleem, het gaat om de mate waarin. Opvallend voor het cijfer ‘externe inhuur’ zijn de verschillen tussen de provincies. Zonder namen te noemen, maakt Bovenkerk gewag van uitschieters van boven de 30 procent. ‘Veel van die externen worden bijvoorbeeld ingezet bij grote projecten. Dat zou je specifiek werk kunnen noemen, maar omdat veel van die projecten vaak lang duren – projecten van vijf tot tien jaar zijn zeker niet uitzonderlijk – zou je even goed met vaste krachten kunnen werken. Na zo’n project is er niet zelden al een volgend project opgestart waar ook weer een medewerker voor nodig is. Waarom zou een projectleider voor X niet ook project Y kunnen doen?’

Tijdelijk werk
Een streefgetal hoeveel de externe inhuur per provincie gemiddeld mag zijn, is in de huidige cao niet opgenomen. Bij andere overheidslagen is zo’n norm wel gesteld: bij ministeries en gemeenten is de richtlijn maximaal 10 procent. Of er ook een dergelijk streefgetal komt voor provincies, kan Bovenkerk niet zeggen. ‘Het onderwerp staat nu wel op de agenda en we kunnen het er met de provincies over hebben wat tijdelijk werk is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Dit zijn idiote percentages. Snel een norm invoeren, want externe werknemers (ZZP'ers) zijn over het algemeen (veel) duurder dan vaste werknemers. Overigens een kostenplaatje maken is nooit weg en voor specifieke kortlopende projecten en voor de flexibele schil blijven ZZP'ers noodzakelijk.
Door p op
Veel externe inhuur is een symptoom van wat?
Wat is het probleem?