of 59130 LinkedIn

Provincie Utrecht telt nul slechte ambtenaren

De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goed tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er volgens de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goede tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies. Geen enkele andere provincie telt zoveel goed tot uitstekend functionerende ambtenaren. Die uitzonderingspositie geldt ook ten aanzien van het aandeel matig tot slecht scorende medewerkers.

 

Beoordelingsgesprek

In 2015 kreeg nog 1 procent van de Utrechtse provincieambtenaren het predicaat matig/slecht opgeplakt op basis van de beoordelingsgesprekken. Helemaal zeker is het overigens allerminst of er niet toch een verdwaalde ondermaats functionerende medewerker rondloopt in het Utrechtse provinciehuis. Uit de Personeelsmonitor blijkt namelijk dat met een kwart van de 828 Utrechtse provincieambtenaren in 2016 geen jaarlijks beoordelingsgesprek is gehouden.

 

Limburg matig

Limburg lijkt de provincie met relatief gezien de meeste matig tot slecht presterende ambtenaren. Uit de inventarisatie van het A&O fonds blijkt dat in 2016 bijna één op de tien medewerkers in die laagste categorie valt. En slechts 1 op de honderd ambtenaren in het Maastrichtse gouvernement zou een goede tot uitstekende beoordeling hebben gekregen. In 2015 was die verhouding nog precies omgekeerd. Navraag leert dat de kolommen abusievelijk zijn omgedraaid. 'Waar het is fout gegaan, weten we niet. Maar het moet precies andersom zijn: 1 procent valt in de categorie matig/slecht, 9 procent in de categorie goed/uitstekend', aldus een woordvoerder van de provincie Limburg.

 

Gros normaal

Gemiddeld genomen valt het gros van de Nederlandse provinciemedewerkers in de categorie normaal: 86 procent. Het predicaat goed/uitstekend is weggelegd voor 12 procent van het provinciale ambtenarenkorps. Gemiddeld blijft de beoordeling matig/slecht beperkt tot 2 procent. Op een totaalbestand van iets meer dan 10.000 provincieambtenaren komt dat neer op 200 bespreekgevallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA (Consultant Public-domein [AdviSum] ) op
Provincie Utrecht telt 0 slechte ambtenaren! Dus we hebben hier de super-Provincie te pakken. Oftewel andere provincies, voor de best practice, kijk naar de Provincie Utrecht. Ik sluit me zeker aan bij de andere reacties die gegeven zijn, want hoe weet je dat bij de niet beoordeelde ambtenaren (25%) er geen één slechte bij zit? Is En wat is goed en wat is slecht. Maar zover kom ik niet eens Het gevaar zit 'm in de getrokken stellige conclusie. En inderdaad, leidinggevenden bij de Provincie Utrecht, waarom zijn toch nog steeds een behoorlijk aantal van uw medewerkers niet beoordeeld? En u, als leidinggevende, behoort toch ook tot het ambtenarencorps? De conclusie die hieruit volgt, laat ik over aan de lezer...
Door Joh op
Het is heel erg misleidend. Utrecht moet ook vermelden dat zij - op basis van vriendjespolitiek - in 2013 tot 2016 'gereorganiseerd hebben en de top slechts hun vriendjes en vriendinnetjes om zich heen verzameld hebben. Opdrachten worden slechts aan hun vrienden gegund. Zelfs managers die goed functioneren, maar niet tot hun vrienden behoren, zijn inmiddels weggepest c.q. weggepromoveerd. Er heerst een 'verdeel - heers' cultuur en er werken in het stadskantoor enkel marionetten. Niemand durft meer hun mening te geven, anders worden ze teruggepakt met hun fu. / bo. gesprekken. Genoeg collega's hierom verplicht zien vertrekken, onder druk gezet om weggepromoveerd te worden, Als het gaat om attitude en vooral kwaliteit van het besturen, scoort Utrecht juist zeker 80% slecht(e ambtenaren - attitude).. En dan nu durven beweren géén slechte ambtenaren te hebben./?? Me dunkt, als je alleen maar vriendjes om je heen mag verzamelen...!! Walgelijk elite club die vooral likt naar boven en trapt naar beneden.
Door Josien Sneek / Ervaren Ambtenaren Training & Coaching (trainer en coach van 40+'ers in de publieke sector) op
Wat een misleidende titel! In de derde alinea staat dat met ruim 200 Utrechtse ambtenaren geen jaarlijks beoordelingsgesprek is gehouden. Dat op zich lijkt me zeker een artikel waard!
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Ik kan me niet herinneren dat er ooit 1 van de 828 toezichthoudende provinciale ambtenaren zich druk heeft gemaakt over de belabberde kwaliteit van de raadsleden bij gemeenteraadsleden in de 25 Utrechtse gemeenten. Daar valt m.i. zat commentaar op te leveren zo te zien aan de jaarlijkse begrotingen, voorjaars- en najaarsnota's
Door K. de Beer (adviseur) op
Voor wat het waard is. Ik zou dit niet durven beweren als in 25% van de gevallen geen functioneringsgesprek o.i.d. heeft plaatsgevonden. In de praktijk merk ik ook dat het nogal afhangt van de leidinggevende hoe dit instrument gebruikt wordt. De een laat zijn spierballen eens rollen want daar is het moment voor, de ander is meer van de geleidelijke weg. Hoe dan ook, provincie Utrecht is wel een aantrekkelijke werkgever hoor!