of 64621 LinkedIn

Privacy-klacht over Maastrichtse spionageaffaire

De spionageaffaire in Maastricht is nog niet uitgewoed. Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden voor de manier van handelen en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd het de volgende keer niet anders te doen.

Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de spionageaffaire in Maastricht. Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd de volgende keer niet anders te handelen.

Ambtenaren ‘zeer aangedaan’
In een brief aan wethouder Jim Janssen zegt CNV-bestuurder Huub Verbeek, mede namens zijn FNV-ambtgenoot Bert van Velthuijsen, dat de bond ‘na ampel beraad’ heeft besloten een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verbeek maakt de opmerking in de brief als een ‘terzijde’, want eigenlijk is het een antwoord op de vraag van de wethouder en de nieuwe gemeentesecretaris Ruud Kleijnen om het GO-overleg weer op te starten. Daarvoor moet eerst nog flink wat water door de Maas, want uit de gesprekken met kaderleden is gebleken dat die ‘zeer aangedaan’ en ‘ontdaan’ zijn door de hele spionageaffaire.

Plan van aanpak gemeente
Bestuurders en kaderleden van beide bonden willen graag eerst een plan van aanpak om de verhoudingen en betrekkingen met de bonden te normaliseren en dat bijdraagt aan het terugdringen van onveiligheidsgevoelens en het herstellen van het vertrouwen van de Maastrichtse ambtenaren. Verder willen de bonden dat eerder gemaakte afspraken met GO-leden, zoals het generatiepact, als eerste stap gezet dienen te worden om serieus te worden genomen en als blijk dat de gemeente die afspraken ook wil nakomen. Dat zou een eerste stap richting herstel van vertrouwen zijn.

Plan van aanpak Rekenkamer
Intussen heeft de Rekenkamer Maastricht een onderzoek in gang gezet naar aanleiding van de spionageaffaire. Zij doen dit op verzoek van een aantal partijen in de gemeenteraad: PvdA, PVM, M:OED, PVV, Liberale Partij Maastricht en de Groep Gunther. D66 en Seniorenpartij Maastricht gaven schriftelijk steun aan het onderzoek. Het plan van aanpak is afgelopen week naar de gemeenteraad gestuurd. De centrale vraag is welke lessen kunnen worden getrokken uit de bestuurlijke gang van zaken rond het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL).  

Beeld samenwerking en integriteit
Het onderzoek wordt in twee delen opgesplitst: in het eerste deel wil de rekenkamer goed in beeld krijgen hoe de samenwerking van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen met het SSC-ZL is geformaliseerd en hoe de raad is betrokken bij de vormgeving en voortgang van de plannen. Dit is van belang om de context van de spionageaffaire goed te kunnen duiden. In het tweede deel wil de rekenkamer namelijk de opzet en werking van het bestuurlijke en ambtelijke integriteitsbeleid in de affaire nader onderzoeken. De rekenkamer zal voor het onderzoek beschikbare documenten kritisch analyseren en ook gesprekken voeren met medewerkers van het SSC-ZL en de gemeente Maastricht. Het onderzoek moet in november klaar zijn en zal naar verwachting 232 uur in beslag gaan nemen.

Heidag voor de raad
De gemeenteraad van Maastricht gaat overigens zelf binnenkort onder begeleiding van oud-burgemeester Jan Mans een dag de hei op om de sfeer te verbeteren. Die is de afgelopen tijd namelijk verhard, zegt CDA-fractievoorzitter Niels Peeters tegen De Limburger. ‘De onderlinge sfeer is goed, behalve als we in debat gaan.’ Volgens Peeters zorgt de versplintering van het politieke landschap en de druk vanuit de samenleving voor een heel andere situatie dan vroeger. ‘Toen had je vaste achterbannen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Het bijzondere is wel dat de wethouder er nog steeds zit. Hij heeft de wet overtreden. Al dan niet willens en wetens. Hij heeft het risico genomen dat het niet helemaal juist zou gaan. En toch zit hij er nog.
Dat stelt bij mij héle grote vragen hoe de Maastrichtse politiek omgaat met de wetsopvolging. Of anders gezegd ze nemen het er niet zo nauw mee (?)
Door Ambtenaren kun je vaak genoeg controleren! op
Zolang ambtenaren misstanden niet melden, misbruik maken van belastinggeld (er zijn jaarlijks miljarden zoek/over de balk) moet je controleren met alle middelen die je hebt. Het gezeur over controle van personen en e-mail is dan ook onzin. De burger wil deze controle!

Zolang ambtenaren WOB verzoeken niet beantwoorden, dwarsbomen om eigen handelen te verhullen moeten ze extreem gecontroleerd worden het is nl. een ondermijning van de democratie. Bovendien de overheid is wettelijk verplicht een backup te houden van alle email berichten, dit is niet zonder reden. Nu ook whatsapp, sms, memo's, aantekeningen en alle andere communicatie onder de WOB vallen, moeten ambtenaren niet zeuren maar leveren. Anders gaan ze toch lekker een ander baantje zoeken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers