of 58952 LinkedIn

Jong voor oud in hooguit 25 gemeenten

Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de bestaande generatiepacten door het A+O fonds Gemeenten.

Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de bestaande generatiepacten door het A+O fonds Gemeenten. Het generatiepact is één van de afspraken tussen werkgevers en werknemers om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, en kan de gemeente besparen op de loonkosten.

 

55-plussers

In Hoorn kan in principe elke ambtenaar, ongeacht de leeftijd, gebruik maken van de regeling. De gemeenten Deventer, Goeree-Overflakkee en Groningen stellen hem open voor 55-plussers. Ambtenaren in Kerkrade en Midden-Drenthe moeten geduld hebben tot hun 57e voordat ze kunnen opteren voor een kortere werkweek. In het gros van de gemeenten  geldt de mogelijkheid vanaf 60 jaar.

 

Behoud pensioen

De gemeenten compenseren een deel van de uren die de medewerkers inleveren. Ze behouden een deel van hun loon en pensioenopbouw, het andere deel is voor hun eigen rekening. Bij een 60-80-100-regeling bijvoorbeeld, heeft een medewerker de gelegenheid zijn aanstelling te verlagen tot 60 procent tegen doorbetaling van 80 procent van het loon, met behoud van volledige pensioenopbouw. Ook arrangementen van 80-90-100 of 50-70-100 komen voor. Voor alle duidelijkheid: gemeenten zijn vrij in het kiezen van de vorm.

 

Tegenvallende deelname

Al is er het afgelopen half jaar een inhaalslag gemaakt, volgens Mireille Stuart, programmamanger bij het A+O fonds Gemeenten valt het aantal gemeenten met een generatiepact tegen. ‘Het zou veel meer kunnen zijn’, zegt ze. ‘Het ene pact werkt ook beter dan de andere. Er zijn gemeenten die maar een deelnamepercentage van 10 procent scoren in de doelgroep. Daarvan mag je zeggen dat ze niet de optimale regeling hebben.’ Deelnamepercentages zeggen volgens haar overigens niet alles: ‘Je kunt pas zeggen dat de regeling werkt als er jongeren instromen. Anders is het een verkapte VUT-regeling.’

 

Jonge instroom

Het geld dat de gemeente met het generatiepact bespaart, is in principe namelijk bedoeld om nieuwe, jonge medewerkers een baan aan te bieden. Deventer, Drimmelen en Leudal omschrijven dat ook expliciet in hun regelingen. Bij Goeree-Overflakkee en Groningen staat in de regelingen dat ze het bespaarde geld ‘deels’ inzetten om jongeren aan te trekken; bij de andere gemeenten is er volgens Stuart in de regelingen niets terug te vinden over deze ruil.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred op
Dit gaat alleen over uren, een wiskundige benadering bijna. Over de inhoud, welk takenpakket is er, in een dynamische 24-uurs economie, eigenlijke geschikt om in 50% van de tijd in te vullen?? Is dat nog uitdagend en leuk genoeg voor de ambtenaar die korter gaat werken?
Door Marjan (Manager ) op
Ook in Tytsjerksteradiel doen we hier aan mee. Sterker nog, we gaan zelfs verder! We zijn bezig met een regeling waarop alle ambtenaren (ongeacht de leeftijd) uren in kunnen leveren-- 50% mag dan worden ingevuld door jongeren.