of 63428 LinkedIn

Helft ambtenaren wil meer verlofdagen

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren zou meer verlofdagen willen. Bij jongere medewerkers leeft die wens veruit het sterkst: 60 procent van de ambtenaren jonger dan 45 jaar heeft behoefte aan meer verlofdagen. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst die de gemeentelijk werkgevers samen met de vakbonden hebben uitgezet onder gemeenteambtenaren ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren zou meer verlofdagen willen. Bij jongere medewerkers leeft die wens veruit het sterkst: 60 procent van de ambtenaren jonger dan 45 jaar heeft behoefte aan meer verlofdagen.

Dat blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst die de gemeentelijk werkgevers samen met de vakbonden hebben uitgezet onder gemeenteambtenaren ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao. In totaal vulden 26.915 medewerkers de vragenlijst in: 16 procent van het totale medewerkersbestand bij gemeenten en gemeentelijke instellingen.

 

Salarisafhankelijk

Uit de enquête blijkt dat de tevredenheid over het aantal verlofdagen afhankelijk is van leeftijd en salarisschaal. Bijna de helft (48 procent) van de respondenten geeft aan meer verlofdagen te willen. Bij medewerkers jonger dan 45 jaar is dit maar liefst 60 procent. Een bijna net zo’n groot deel – 47 procent – geeft overigens aan genoeg te hebben aan het huidige aantal verlofdagen. Vier procent geeft tot slot aan zijn/haar huidige verlofdagen niet op te krijgen.

Respondenten konden aangeven wat ze ervan zouden vinden om 5 mei als vaste vrije dag in de cao op te nemen. Bijna twee op de drie ambtenaren lijkt dit een goed idee. Het vastleggen van 5 mei in de cao is blijkens de enquête vooral populair in lagere salarisschalen.

 

Verlofbudget

Werkgevers en de vakbonden denken na over maatregelen rond vitaliteit. Een van de ideeën is om een deel van het verlof te storten in een vitaliteitsverlofbudget. Dat budget kan dan worden ingezet bij knelpunten in de werk/privébalans. Verlof dat niet is gebruikt, zo is het idee, kan aan het einde van de loopbaan worden opgenomen om minder te gaan werken met behoud van 100 procent inkomen.

De meeste respondenten tonen zich sceptisch over de bijdrage van een vitaliteitsverlofbudget aan het vitaal blijven van medewerkers: 53 procent ziet het idee van een vitaliteitsverlofbudget niet bijdragen aan vitaal blijven. Zij hebben liever geld of vrij opneembaar verlof. Van de respondenten ziet echter 38 procent wel kansen om met dat budget meer eigen regie te kunnen nemen over hun vitaliteit.

 

Wantrouwen

Zorgen over de haalbaarheid van zo’n vitaliteitsbudget zijn er ook. Zo geven sommige respondenten aan geen verlofdagen over te hebben om te kunnen storten en bestaat er behoefte aan meer details om een goede keuze te kunnen maken (kan het worden meegenomen naar een andere werkgever?). Daarnaast is er sprake van wantrouwen ten aanzien van hoe lang een dergelijke regeling zal blijven bestaan op basis van eerdere ervaringen met afgeschafte regelingen. Onder jonge ambtenaren (onder de 45 jaar) blijkt er minder animo voor het vitaliteitsverlofbudget dan in de overige leeftijdsgroepen – 28 procent versus 46 procent.

 

Start onderhandelingen

De VNG en de vakbonden leggen als volgende stap, ieder voor zich, het eindrapport voor aan hun achterbannen. De cao-partijen zullen zich bezinnen op de vraag aan welke wensen van medewerkers zij gehoor kunnen geven en welke zij meenemen naar de cao-tafel. De onderhandelingen voor de cao gemeenten gaan in november van start. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost (beleidsmedewerker) op
Als gemeenteambtenaar wil ik best zo'n 'slecht' salaris willen hebben als in het onderwijs en de zelfde hoeveelheid verlof. (144 uur versus 428 uur) Klagen helpt in Nederland. Politici kijken toch niet verder dan politie, zorg en het onderwijs.
Vergeten wordt dat er geen nieuwe collega's voor dit geld komen. Oplossing: inhuren tegen 100% extra kosten. Wie is er nu slim bezig?
Door P.Pluim op
Liever lui dan moe!
Door Arjan op
Je kunt nu toch al extra verlofdagen kopen van je individueel Keuze Budget?
Door Jeffrey (Adviseur) op
Het zou mooi zijn als de CAO keuze geeft: degene die wil kan met zijn salarisverhoging vrije dagen kopen, degene die dat niet wil hoeft geen extra vrije dagen te gebruiken.
Door R.F. Smid (Nadenker) op
Mijn ideaal: één dag werken en en vijf dagen betaald krijgen.
Door Peter op
Wellicht is het mogelijk om extra verlof te realiseren (gedeeltelijk) in plaats van een loonsverhoging het komende CAO.
Door k op
Ik zou het helemaal niet erg vinden om salaris in te leveren voor meer vrije dagen.
Door D te N (adviseur) op
ik heb de vragenlijst gemist, maar iedereen wil ook gratis bier als ik het vraag. Als meer verlofdagen minder salaris inhoudt denk ik dat het enthousiasme getemperd wordt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers