of 59329 LinkedIn

Geen #metoo-klachten bij commissie decentrale overheid

De LKOG (Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid) heeft over het jaar 2017 geen klachten ontvangen over seksuele intimidatie. 12 van de 14 klachten ging over pestgedrag, staat in het jaarverslag van de LKOG.

De LKOG (Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid) heeft over het jaar 2017 geen klachten ontvangen over seksuele intimidatie. 12 van de 14 klachten gingen over pestgedrag, staat in het jaarverslag van de LKOG.

Merendeel klagers en aangeklaagden mannelijk

Een drietal klachten ging over discriminatie. Van de 14 klachten bleken er negen ontvankelijk te zijn en drie ook gegrond. Elf van de veertien klachten werden ingediend door gemeenteambtenaren. Het merendeel van de klagers (8) is mannelijk, hetgeen ook geldt voor het aantal aangeklaagden (9). Het aantal klachten dat door de LKOG is behandeld nam in 2017 toe ten opzichte van het jaar daarvoor, waarin 9 klachten bij de commissie terecht kwamen.

 

Machtsverhouding speelt geregeld een rol

Volgens de commissie is door de #metoo-discussie het bewustzijn over seksuele intimidatie op de werkvloer toegenomen bij decentrale overheden. Desalniettemin is er geen meldingsgolf op gang gekomen. ‘De onderzoeken die de Klachtencommissie in 2017 heeft gedaan laten zien dat klachten nog steeds vaak gaan om bejegening, waarbij de machtsverhouding tussen beide partijen geregeld een rol speelt’, schrijft de commissie in haar rapport.

 

Vermenging met arbeidsconflicten

Volgens leden van de klachtencommissie hebben veel van de ingediende klachten een relatie met lopende arbeidsconflicten. ‘De trend dat een werknemer intimidatie/pesten ervaart, terwijl er volgens de organisatie sprake is van onvoldoende functioneren, heeft zich ook in 2017 voortgezet en leidt in de regel tot ongegronde klachten’, schrijft commissielid Marlies Vegter. ‘Wat me opvalt, is dat organisaties soms heel zorgvuldig willen zijn, maar daardoor weinig daadkrachtig zijn en conflicten (te) lang laten doorlopen.’ Ook commissielid Freek Walther valt op dat er ‘niet zelden sprake is van ‘vermenging’ met een arbeidsconflict.’   

 

Voortraject

Bij de LKOG zijn onder meer 220 gemeenten, 27 gemeentelijke regelingen, 5 GGD’en, 3 Sw-bedrijven, 16 veiligheidsregio’s en één provincie aangesloten. Voordat een klacht door de LKOG in behandeling wordt genomen kan er een voortraject plaatsvinden waarbij naar andere oplossingen wordt gezocht of de inhoud van een klacht verder geconcretiseerd wordt. Bedoeling is dat een klachtenprocedure bij de LKOG een laatste remedie is. Bij gegrondverklaring van een klacht adviseert de klachtencommissie de werkgever over een maatregel die getroffen kan worden om de situatie op te lossen of de aangeklaagde te sanctioneren.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.