of 59206 LinkedIn

Drie pastoors in dienst als rijksambtenaar

De overheid die het salaris van geestelijk voorganger betaalt, dat is in Nederland ondenkbaar. Of toch niet? De BES-Eilanden blijken drie pastoors te tellen die worden bezoldigd als rijksambtenaar.

De overheid die het salaris van geestelijk voorganger betaalt, dat is in Nederland ondenkbaar. Of toch niet? De BES-Eilanden blijken drie pastoors te tellen die worden bezoldigd als rijksambtenaar.

Algemeen bekend is dat bij de Diensten Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie zo’n 150 krijgsmachtpredikanten, aalmoezeniers, humanistische raadslieden en geestelijk verzorgers van andere religies op de loonlijst staan. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen geestelijk verzorgers in gevangenissen die op de loonlijst staan van Justitie en Veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om geestelijk verzorgers, en niet om voorgangers als dominees, pastoors, rabbijnen en imams.

 

Bijzondere gemeente
Maar ook daar bestaat binnen het Nederlands Koninkrijk een uitzondering op. Ondanks het feit dat 35 jaar geleden met de invoering van de Wet beëindiging financiële verhoudingen tussen Staat en kerk de financiële steun van de overheid aan kerken is gestopt, blijken er binnen het Koninkrijk nog steeds pastoors op de loonlijst van de overheid te staan. Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, Fokke Veenstra en Alex van Schreven de Vries, kwamen erachter dat er op de BES-Eilanden drie pastoors zijn die worden bezoldigd als rijksambtenaar. De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn sinds 2010 een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. De pastoors worden betaald op grond van Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES, Artikel  5. Per persoon genieten ze een inkomen van 1.345 euro per maand.

 

Oude wetgeving
De regeling is een overblijfsel uit de tijd dat de eilanden nog onder de Nederlandse Antillen vielen. Toen ze in 2010 Nederlands werden, is een groot deel van de oude wetgeving ‘beleidsarm’ overgenomen. De bezoldiging van de pastoors is een overblijfsel uit die tijd, zegt de Rijksdienst Caribisch Nederland.

 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 9 van deze week

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan (ambtenaar op de BES) op
Ik zie alleen maar voordelen. Kunnen we eindelijk een beetje invloed uitoefenen op dat kerkgedoe. Tot op heden zijn kerken gewoon commerciele organistaties die het ook nog voor elkaar hebben gekregen geen belasting te hoeven betalen. Maar dan wel ontvangen ;-) Misschien kunnen we de pastoors wat anders laten doen dan goedgelovige mensen sprookjes vertellen..
Door Alphonsus Baak (pastoor op Bonaire, geen rijksambtenaar) op
De twee mannen van de VVD zijn natuurlijk tegen elke inmenging. Jonge kerels die blijkbaar niets weten van alle inspanningen die de kerken hebben geleverd op de eilanden.
De letter van de civiele wet is voor hen blijkbaar een goddelijke wet. Maar de kerk als vijand zien is blijkbaar heel belangrijk

Alleen al het woord "schrijnend" is wel heel sterk overdreven. Het gaat hier om maximaal vier salarissen op Bonaire die ook nog niet eens zo hoog zijn.

Wellciht is men ook vergeten dat niet alleen de mensen van Naderland, maar ook alle inwoners van de BES-eilanden belasting betalen.De scheiding tussen kerk en staat beoogt allereerst dat men zich niet mengt in elkaars interne aangelegenheden.

Het betekent echter niet dat de kerk geen subsidie kan ontvangen van de staat.
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, bekrachtigd op 10 oktober 2010 heeft men voor de BES-eilanden de navolgende regeling aangenomen:

De priesters die op dat moment (10-10-2010) werkzaam waren op Bonaire, Saba en St. Eustatius, blijven hun honorarium behouden.

De regeling van honorering stamt uit de tijd dat gouverneur Piet Kasteel gouverneur was.

Indien nu een van de priesters de BES verlaat na 10 oktober 2010, dan vervalt de honorering voor de priester die daarvoor in de plaats komt.
Zodoende hebben pastoor Santiago Malagon en pastoor Alphonsus Baak geen recht meer op honorering van de Staat omdat zij na 10 oktober 2010 benoemd werden op Bonaire.

Zij worden nu door het bisdom betaald, echter zonder enig zicht op een pensioenregeling.

Zij krijgen een netto uitkering per maand van $ 1.360,00 waarvan zij dan weer $ 55,00 terugstorten in een solidariteitsfonds van het bisdom.

En deze geestelijken mogen dan wel 7x 24 uur stand-by zijn voor de bevolking.
Het is echter wel bedenkelijk dat destijds de eilandsraad bij de ontmanteling van de Nederandse Antillen geen enkele poging heeft ondernomen om de priesters en de protestantse dominee te behouden op de payroll.

Men heeft blijkbaar niet de moed gehad om de zorg die de kerken zovele jaren hebben geleverd op het eiland, te honoreren.


Kan de katholieke kerk en de protestantse kerk nog wel zorg leveren in de toekomst voor de mensen van ons eiland?

Een belangrijk werk van sociale cohesie gaat langzaam maar zeker verloren.

Was het dan zo moeilijk om op Bonaire vier mensen (drie priesters en een dominee) te behouden op de payroll en zo hun kerken te ondersteunen?
Ondertussen worden er allerlei baantjes weggegeven om de zorg in onze samenleving te behouden.

Banen verzonnen door onze politici op het eiland. Wellicht is het goed om de Dienst Zorg en Samenleving maar eens onder de loep te nemen en meer ambtelijke banen.

Vragen naar de effectiviteit van deze Dienst. De priesters krijgen van deze Dienst lijsten van mensen die aan de rand van de maatschappij staan.

Of de kerk zo goed wil zijn deze mensen te helpen met een of ander voedselpakket. Lijsten die bij nader inzien helemaal niet kloppen.
De twee VVD mannen uit Nederland schrijven dat alle pastoors rijksambtenaren zijn. Dat is dus niet de volle waarheid.

Maar daar is de VVD partij heel goed in, is de laatste jaren wel gebleken.

Allerlei mannen en vrouwen van de VVD hebben inmiddels het veld al geruimd.

Bonnetjes die kwijt waren, leugens over bijeenkomsten met Poetin, memo's die niet openbaar gemaakt kunnen worden etc. etc.

Deze twee jonge mannen worden alvast getraind om langs de waarheid heen allerlei zaken te verkondigen die niet op de volle waarheid berusten.
Wellicht ligt er toch nog een taak voor de lokale overheid van Bonaire om de betalingsregeling van pastoors en dominee te herzien en hen te waarderen voor hun werk.

Of moet men alles maar aan Nederland overlaten?
Pastoor Alphonsus Baak
Door Kawan (Pastor (vm ambtenaar)) op
@Spijker; Ik weet niet waarom je dit standpunt inneemt. Wel weet ik dat MW 'ers - in Europa opgeleid - veelal 'de plank' misslaan in hun begeleiding overzee (op gebied van cultuur, geloof en samenleving). De geestelijke verzorgers zijn net zo professioneel als de door jou bedoelde MW'ers. Sterker nog, de opleiding tot Geestelijke Verzorger is naar mijn ervaring zwaarder. Ik zie de nut er niet van in waarom je GV'ers zou moeten vervangen. Overzee zit men niet te wachten op de rationele sociaal werkers die "wel even zeggen hoe het e.e.a. moet gebeuren". Na 35 jaar overheidsdienst in NL ben ik nu Geestelijk Verzorger. Echt een wereld van verschil; het gaat in het leven niet alleen om materiële welzijn, maar ook om je geestelijk welzijn en spiritualiteit. Zeker in die landen overzee (BES, Antillen, Zuid-Amerika als ook in Azië)
Door Spijker (n.v.t.) op
Anno 2018 lijkt het beter om de geestelijke verzorgers te vervangen door een aantal professionele maatschappelijk werkers.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!