Het bod staat nog ver af van de eis van de bonden van 3,5 procent voor één jaar, zegt Marco Ouwehand (FNV Overheid). De minister stelde een driejarige cao voor met in totaal 7 procent loonsverhoging. 'We zijn er nog niet, maar het gesprek kan verder', aldus Ouwehand. De bonden willen er voor juli uit zijn.

Acties

Sinds minister Ollongren medio mei het aan haar gestelde ultimatum liet verlopen, zijn er diverse acties van rijksambtenaren geweest. De bonden zijn sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao Rijk. De cao liep af op 31 december 2017. (ANP)