of 59162 LinkedIn

Ambtenaren willen 'Personeelszorg' naast HRM

Sinds de invoering van Human Resource Management is er nog maar weinig oog voor de begeleiding van werknemers als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, carrière en cao-vragen. FNV wil daarom de invoering van Personeelszorg.

Sinds Personeelszaken in Human Resource Management (HRM) is opgegaan, is er veel begeleiding verdwenen. Vragen over carrièremogelijkheden of arbeidsvoorwaarden moeten tegenwoordig door de direct leidinggevende worden beantwoord. En dat is voor veel ambtenaren een gevoelig obstakel. FNV Overheid pleit daarom voor de invoering van Personeelszorg. ‘Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar uiteindelijk ook voor de organisatie,’ aldus Marco Ouwehand van FNV Overheid.

Kruisje

‘Ik vind mijn werk niet leuk meer en wil loopbaanadvies voor ander mogelijkheden.’ ‘Heb ik recht op meer salaris?’ ‘Ik vind mijn werk zwaar en zou misschien minder uren willen werken.’ Vragen die regelmatig bij medewerkers spelen en die ze bij hun directe leidinggevende moeten neerleggen. ‘En dat kan moeilijk zijn voor een ambtenaar. Ze willen liever niet dat je leidinggevende dat weet,’ legt Ouwehand uit, ‘je wilt immers geen kruisje achter je naam. Gevolg is dat mensen stil blijven staan of juist stiekem solliciteren op een andere baan en zo kansen binnen de huidige organisatie mislopen.’
 
Minimale rol

Binnen de overheid lopen alle lijnen via de managers. De praktijk is dat managers uiteindelijk worden afgerekend op de ‘productie’ van hun afdelingen en niet op de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. De afdeling HR vervult slechts een adviesrol en heeft een minimale rol bij de uitvoer van de cao-afspraken. Bovendien zijn ze te druk met andere dingen en niet volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.
 

HR onbereikbaar

FNV Overheid heeft de afgelopen maanden op 25 plekken in de Rijksdienst lunchbijeenkomsten georganiseerd. Leden en niet-leden konden zich uitspreken. De oproep tot Personeelszorg klonk daar luid en duidelijk. Ouwehand: ‘HR is voor medewerkers nauwelijks bereikbaar en managers geven leiding aan veel mensen en hebben simpelweg geen tijd.’

 
Vraagbaak 

Medewerkers binnen de Rijksoverheid missen dus de persoonlijke begeleiding vanuit de organisatie op het gebied van opleiding, persoonlijke ontwikkeling en cao-verwante zaken. Daarom pleit FNV Overheid voor een vorm van Personeelszorg, iemand die naast personeelszaken opereert, die een vraagbaak is voor de medewerkers en die een leidinggevende aan de afspraken kan houden. 'Mensen die een onafhankelijke positie hebben en het medewerkersbelang en, daarmee ook het lange termijn organisatiebelang, goed kunnen verbinden, schetst de vakbondsbestuurder, 'veiligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij van cruciaal belang.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dienstverlener op
Ik lees ook zo'n reactie van een wethouder, dat zijn van die figuren die je om de elke vier moet opleiden en opvoeden. Net als de meeste man-agers, die je moet leren dat een gemeente geen bedrijf is maar een dienstverlenend orgaan. En dat vraagt om dito werknemers. Terug naar de term afdelingshoofd of teamleiders, die snappen tenminste nog wel dat je een kilo suiker in elke willekeurige supermarkt kunt kopen maar dat de burger met zijn bouwaanvraag of paspoort bij die ene gemeente moet aankloppen, verplichte winkelnering. Ook stoppen met termen als HRM, die zijn gelieerd aan de bedrijfsvoering. Laten we het gewoon hebben over een afdeling P&O, de O is vaak wel goed geregeld maar de P sneeuwt steeds verder onder. Zorg dat die P van personeelszaken ook goed blijft want daar zat de personeelszorg ook bij.
Door henk op
HRM staat voor management ondersteuning en is er niet voor het personeel. Wat mij betreft is HRM volledig overbodig. Weg ermee dus. Of laten we het anders gewoon management buro en advies noemen! Dat is dan in elk geval duidelijk
Door Een ander geluid op
Ik ben gelukkig geen lid van de FNV. PZ, HRM, P&O. Allemaal organisaties waar je als medewerker alleen last van hebt. P&O zie je alleen als er gedoe is en je je zorgen moet maken over je baan. Mag ik aub zelf mijn toekomst bepalen. Als u daar wat budget bij regelt waarover ik zelf mag beslissen voor bijvoorbeeld opleidingen lijkt me dat prima, maar liever geen organisatie die weet wat goed voor mij is. De nul lijn was goed, later met pensioen, 3 P gesprekken per jaar, welke grote voordelen mis ik nog?
Door Mark de Vries (Adviseur aantrekkelijk werkgeverschap) op
Tja, ga je mensen die je kwetsbaarheid toedicht uitdagen of verzorgen? In de CAO-gesprekken tussen werkgevers en -nemers wordt gesproken over de verantwoordelijkheid van de medewerker over de eigen loopbaan. Aan de andere kant wordt bij de invoering van integraal management de taak van een goede benutting en ontwikkeling van mensen en hun werkkracht, ervaring en kennis als een belangrijke taak gezien. Als we dat goed doen, komt vanzelf de vraag aan de orde over hoe men dat SAMEN gaat doen. Dan komt het spel van de verwachtingen over en weer op de wagen.
Ik zie ook wel dat er nog te vaak sprake is van wantrouwen en onveiligheid. Maar volgens mij moeten we vooral steeds meer gaan leren om elkaar daar op aan te spreken en te stimuleren in plaats van de zorgen.
Maar ik snap wel dat men dat vanuit een vakbond roept. Want zorgen voor personeel is wat hen in stand houdt. Des te kwetsbaarder de medewerker, des te prominenter de rol van de vakbond. Maar dit is wel heel tegenstrijdig aan de ontwikkeling van de samenleving, waarin mensen steeds meer voor zichzelf leren opkomen en op basis van gelijkwaardigheid hun leven inrichten. En werk is nou eenmaal een onderdeel van het leven.
Door Janneke op
Goed idee. Dan moet Personeelszorg wel een vertrouwenspositie verwerven
Door doeterniettoe (-) op
Een logische en goede reactie op de ontwikkeling dat personeel duur en lastig is en niet meer als mensen worden gezien, maar als bedrijfsmiddel (dat ligt al in de term resources).
Maar waar bij bedrijven personeel onderdeel is om winst te maken (en je er in moet investeren om meer winst te krijgen), wordt het bij de overheid vooral als duur en lastig gezien (want het kan wel goedkoper en we willen niet horen dat onze plannetjes onhaalbaar en/of onzin zijn).
Door Abel Wortelboer (gemeenteambtenaar ) op
De afdeling P&O is bij de gemeente in deze eeuw steeds meer verworden tot louter een (HRM) instrument van bestuur en management ter regulering (spreek t/n 2014: reducering) van het personeelsbestand en steeds minder tot een objectieve en deskundige vraagbaak, begeleider en motivator van het personeel.
Deze afdeling, waar de ambtenaar vroeger meestal een begripvol oor vond voor zijn vragen en wensen vanuit een zo onafhankelijk mogelijke positie t.o.v. het bestuur, en waar werd ingezien dat tevreden medewerkers een eerste vereiste zijn voor een goede dienstverlening aan de burger en betrokkenheid bij de publieke zaak, heeft helaas bij veel medewerkers nogal wat van zijn geloofwaardigheid en waarde verloren. Dat lijkt mij niet goed voor de motivatie en het welbevinden van deze medewerkers. Bovendien dreigt het gevaar dat deze zich steeds meer als alleen nog maar een weinig gewaardeerde "kostenpost" en steeds minder als een betrokken werker voor de publieke zaak gaan voelen. En dat in een tijd waarin het geloof in de lokale politiek en het functioneren van het lokale bestuur toch al tanende lijkt. Dit vraagt m.i. om herbezinning nú op de ingeslagen weg!
Door Opmerker op
Niet wetende hoe dat elders in Frylân is, wethouder, denk ik dat uw relatief korte ervaring - zo schat ik in - in de ambtenarij u hier een verkeerde inschatting doet maken.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
De grootste fout die gemaakt en niet ingezien wordt , is dat er vanuit gegaan wordt dat overheidsorganisaties gelijk gesteld kunnen worden aan (commerciële) bedrijfsorganisaties. Op basis van dat verkeerde uitgangspunt krijgen ambtenaren niet de personeelsbegeleiding die zij verdienen, maar worden zij als het ware op de werkbank van een (verkokerd blikkend) management geplaatst, waarop aan heb 'geschaafd'wordt.
Door Barbeltje (gemeenteambtenaar) op
Die reactie van M. van der Veen begrijp ik niet zo goed. Hoezo creëren van nieuwe verschillen? Een normaal bedrijf heeft toch ook een afdeling personeelszaken waar een werknemer voor personele aangelegenheden terecht kan zonder dat daar meteen de leidinggevende voor wordt aangesproken. Bij veel gemeenten heet de afdeling Personeel en Organisatie. Tegenwoordig is het meer Organisatie dan Personeel. Het personeel wordt gezien als 'middelen' voor de werkgever. Dat is de tendens en daar hebben medewerkers moeite mee. Een simpele vraag over je arbeidsvoorwaarden creëert niet meteen verschillen met 'andere werknemers'. Die arbeidsvoorwaarden zijn lang niet in elke gemeente zo heel helder en transparant toegankelijk. Die riante arbeidsvoorwaarden die ambtenaren jaren hebben gehad zijn al lang verleden tijd. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om weten waar je recht op hebt zonder dat je jezelf daardoor benadeelt. Niet iedere leidinggevende is namelijk in staat om zaken objectief te beoordelen. Dat zijn ook maar mensen.