of 63946 LinkedIn

Feiten en Cijfers: Over geld

CAO-afspraken gemeenten
De vakbonden en gemeenten hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao tot 1 januari 2019. Vanaf 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0% en vanaf 1 januari 2018 nog eens met 1,5%. In het akkoord staan verder afspraken over flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid, bewust belonen en banenafspraken. Gedurende de looptijd van de cao moeten 2000 jongeren aan het werk worden geholpen bij gemeenten. Ook moeten uiterlijk in 2024 5250 nieuwe banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.
Reageer

CAO-afspraken gemeenten

De vakbonden en gemeenten hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao tot 1 januari 2019. Vanaf 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0% en vanaf 1 januari 2018 nog eens met 1,5%. In het akkoord staan verder afspraken over flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid, bewust belonen en banenafspraken. Gedurende de looptijd van de cao moeten 2000 jongeren aan het werk worden geholpen bij gemeenten. Ook moeten uiterlijk in 2024 5250 nieuwe banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit artikel verscheen eerder in het jaarboek JONG & ambtenaar 2018 - Alles over werken bij de overheid. Lees hier het jaarboek.


Oppassen met salarisschalen
Alle gemeenten gebruiken een vaste salaristabel waarin elke functie wordt gewaardeerd met een salarisschaal. Een salarisschaal bestaat uit meerdere stappen, ofwel periodieken, die lopen van 0 tot en met 11. Normaliter krijg je als ambtenaar elk jaar een salarisverhoging die bestaat uit één stap omhoog in dezelfde salarisschaal.

Als je bijzonder goed functioneert, kun je een extra periodiek krijgen. Als je het einde van de schaal hebt  bereikt dan houdt de min of meer automatische jaarlijkse salarisverhoging op. Stel je wilt 2800 euro bruto per maand verdienen. Dat kan zowel in schaal 7, 8, 9 als 10. Maar als je een functie aanvaardt in schaal 8 dan houdt je salaris snel op bij 3293 euro, terwijl het in schaal 10 in de loop der jaren min of meer automatisch doorgroeit naar 4121 euro, ofwel zo’n 25% meer. Als je solliciteert bij de overheid dan is het dus belangrijk niet alleen naar het feitelijke salaris te kijken, maar ook naar de salarisschaal waarin je terechtkomt.


Bijvoorbeeld Utrecht
In de gemeente Utrecht komen jongere medewerkers, voor wie groeiperspectief belangrijk is, niet meteen in een maximumschaal. Als je veel potentie laat zien, maar niet helemaal aan de functie-eisen voldoet, word je in een aanloopschaal aangenomen. Die ligt één schaal onder de schaal die bij de functie hoort. Het kan dus zo zijn dat je solliciteert op een functie in schaal 11, maar start in aanloopschaal 10. Een bepaald salaris bij een functie komt voor binnen verschillende salarisschalen. Het functiehuis van de gemeente Utrecht bestaat uit functies van lbo tot wo+ niveau. Een functie als projectmanager wordt op verschillende niveaus ingevuld, namelijk van schaal 9 - 14. Bij projectmanagers is schaal 9 het niveau waarop starters instromen. Je kunt ook in hogere schalen worden aangenomen, dit hangt af van opleiding, werkervaring en competenties.

Het jaar 2017 laat in Utrecht voor reguliere instromers tussen 25-30 jaar het volgende beeld zien, het gaat om brutosalarissen voor bijvoorbeeld deze functies:
- beleidsmedewerker financiën, schaal 10, gemiddeld € 3.300,-
- netwerkbeheerder, schaal 9, gemiddeld € 3.500,-
- projectleider, schaal 9, gemiddeld € 3.200,-

Uitzondering hierop zijn de traineegroepen die altijd op een vast niveau starten. Trainees krijgen het volgende salaris (bruto):
- Schaal 9, trede 1 voor hbo, € 2.635,-
- Schaal 9, trede 3 voor wo, € 2.850,-

 

Zo pak ik die baan!
Hoewel de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen over het algemeen beperkt zijn, moet je goed kijken wat de vacature precies zegt over de inschaling. Soms wordt de vacature wervender gemaakt door enige ruimte te bieden voor een hogere inschaling, bijvoorbeeld met een tekst als:‘Bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met uw kennis en ervaring’.

Dit biedt jou enige onderhandelingsruimte en het is belangrijk die optimaal te benutten.
- Laat je allereerst door de p&o-medewerker uitgebreid voorlichten over alle regelingen en mogelijkheden.
- Vraag de volledige tekst van alle relevante regelingen.
- Vraag de salaristabel op.
-  Vraag wat er mogelijk is op het gebied van toeslagen.
- Vraag welke inschaling op grond van jouw opleiding en ervaring in aanmerking komt.
- Geef vervolgens aan dat je alle ingewikkelde regelingen op je gemak wilt bestuderen.

Als je in een hogere schaal terecht wilt komen dan is het vaak verstandig de onderhandeling aan te gaan met de betreffende leidinggevende, of de voorzitter van de sollicitatiecommissie. Deze heeft in het algemeen meer mogelijkheden dan de p&o-afdeling om aan jouw wensen tegemoet te komen.

(Bron: leren.nl - salarisonderhandeling overheid)

 

Veel geld voor opleidingen

De uitgaven aan opleidingen zijn in 2016 gestegen naar gemiddeld 1050 euro per medewerker. Gemeenten besteden bijna 2% van de totale loonsom aan opleidingen. Het grootste deel van het opleidingsbudget gaat naar vakinhoudelijke ontwikkeling. In vrijwel alle gemeenten wordt de ontwikkeling van medewerkers ondersteund door regelmatige hr-gesprekken die meestal twee keer per jaar plaatsvinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!