of 64231 LinkedIn

Schulinck Omgevingsrecht

De Omgevingswet zal naar verwachting 1 januari 2022 in werking treden en heeft grote impact heeft op gemeenten, het gemeentelijk beleid en de manier van werken en samenwerken. Wolters Kluwer biedt met haar online kennisbank Schulinck Omgevingsrecht gemeenten juridische ondersteuning bij de introductie van de Omgevingswet. In onze online kennisbank vindt u praktische uitleg van de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast is ook de nieuwe wet- en regelgeving beschikbaar op één centrale plek en maken wij een praktische vertaalslag van deze nieuwe wet- en regelgeving. U kunt dus gemakkelijk tijdreizen en direct zien wat de impact van de verandering betekent voor uw gemeente.

Het Omgevingsrecht is niet alleen veelomvattend, het is ook voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het Omgevingsrecht en dat u op de juiste manier bijgeschoold wordt. Tijdens onze opleidingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden – daar waar het kan – oplossingen. Uiteraard praten wij u bij over de actuele stand van zaken en behandelen wij veel casuïstiek.


 • Bent u dagelijks bezig met omgevingsrecht? Zijn er domeinen die u van binnen en buiten kent?

  Bent u dagelijks bezig met omgevingsrecht?

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Zijn er domeinen die u van binnen en buiten kent? Test uw kennis over omgevingsrecht:  beantwoord 10 meerkeuzevragen  en wie weet wint u een mooie prijs.
 • Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022.

  Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer …
 • Vraag en antwoord omgevingsrecht. Woningbouwproject gemeente Hattem

  Vraag en antwoord omgevingsrecht

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Graag delen we interessante casussen omtrent omgevingsrecht die op onze helpdesk binnen zijn gekomen! Dit zijn casussen die rechtstreeks uit de gemeentepraktijk komen.
 • Tenaamstelling omgevingsvergunning. Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging.

  Tenaamstelling omgevingsvergunning

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging. Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld als sprake …
 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Inwerkingtreding op 1 januari 2022?

  Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Reageer
  Inwerkingtreding op 1 januari 2022? Eind vorig jaar heeft minister Ollongren eindelijk haar antwoorden gegeven aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer over de voorhangversie van het Besluit …
 • Opleidingencatalogus van Schulinck Omgevingsrecht. Heeft u de nieuwste al?

  Bent u al klaar voor de komst van de Omgevingswet?

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Heeft u de nieuwste catalogus al? Na jaren van voorbereiding en meerdere keren uitstel is het nu bijna zover. De eerste kamer heeft de Omgevingswet aangenomen en naar alle waarschijnlijkheid …
 • Beheersing van geluidsproductie onder de Omgevingswet. Kwaliteit van de fysieke leefomgeving behouden.

  Beheersing van geluidsproductie onder de Omgevingswet

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  De Omgevingswet geeft kaders voor geluid dat mag worden geproduceerd door verkeer en het gebruik van industrieterreinen, om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te behouden en waar mogelijk te …

Contactgegevens

Wolters Kluwer
Schulinck Omgevingsrecht
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Tel: 077 – 475 8018
schulinck.marketing@wolterskluwer.com
www.schulinck.nl

 

Vind meer informatie over Schulinck Omgevingsrecht op schulinck.nl.

 

Geïnteresseerd in een opleiding voor Omgevingsrecht? Kijk hier.

Meest gelezen

Afbeelding

Schulinck Omgevingsrecht

Modules

Als u een abonnement heeft op de online kennisbank Schulinck Omgevingsrecht kunt u deze uitbreiden met verschillende modules waaronder:

Module onderhoud gemeentelijk beleid

Schulinck werkinstructies

Schulinck Opleidingen

Incompany Opleidingen

Whitepapers