of 64740 LinkedIn

Schulinck Omgevingsrecht

De Omgevingswet zal naar verwachting 1 januari 2022 in werking treden en heeft grote impact heeft op gemeenten, het gemeentelijk beleid en de manier van werken en samenwerken. Wolters Kluwer biedt met haar online kennisbank Schulinck Omgevingsrecht gemeenten juridische ondersteuning bij de introductie van de Omgevingswet. In onze online kennisbank vindt u praktische uitleg van de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast is ook de nieuwe wet- en regelgeving beschikbaar op één centrale plek en maken wij een praktische vertaalslag van deze nieuwe wet- en regelgeving. U kunt dus gemakkelijk tijdreizen en direct zien wat de impact van de verandering betekent voor uw gemeente.

Het Omgevingsrecht is niet alleen veelomvattend, het is ook voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het Omgevingsrecht en dat u op de juiste manier bijgeschoold wordt. Tijdens onze opleidingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden – daar waar het kan – oplossingen. Uiteraard praten wij u bij over de actuele stand van zaken en behandelen wij veel casuïstiek.


 • Infographic: toetsing technische bouwactiviteit Wkb. Werkwijze van het college verandert.

  Infographic: toetsing technische bouwactiviteit Wkb

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Toetsing technische bouwactiviteit onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert de werkwijze van …
 • De AVG binnen het Omgevingsrecht. Werkt u in overeenstemming met de AVG? Ook binnen het Omgevingsrecht?

  De AVG binnen het Omgevingsrecht

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Werkt u in overeenstemming met de AVG? Ook binnen het Omgevingsrecht? Rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn nog altijd veel vragen. …
 • Stuur op vroegtijdige participatie. Hoe ga je om met alle wensen en belangen?

  Stuur op vroegtijdige participatie

  Schulinck Omgevingswet 1 reactie
  Gemeenten gaan steeds vaker ‘aan de voorkant’ het gesprek aan met betrokken inwoners, ondernemers en belangenbehartigers. Een goede en noodzakelijke ontwikkeling, vindt Alphons van den …
 • Bouwen onder de Omgevingswet. Alle ins en outs omtrent de omgevingsvergunning

  Bouwen onder de Omgevingswet

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Op 16 september verzorgt mr. dr. ing. Peter de Haan de opleiding Bouwen onder de Omgevingswet.
 • De ‘bouwvergunning’ onder de Omgevingswet. Verschillen tussen de huidige en toekomstige ‘bouwvergunning’

  De ‘bouwvergunning’ onder de Omgevingswet

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Onder de Omgevingswet wordt de ‘bouwvergunning’ opgeknipt in een aparte vergunning voor een technische bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit. Tussen deze vergunning geldt geen …
 • Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers. Voortgang van de implementatie van de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de wet- en regelgeving

  Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers

  Schulinck Omgevingswet 1 reactie
  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de implementatie van …
 • Omgevingswet. Wat wijzigt t.o.v. artikelen 6.23 en 6.25 Wro?

  Omgevingswet. Wat wijzigt t.o.v. artikelen 6.23 en 6.25 Wro?

  Schulinck Omgevingswet Reageer
  Wat wijzigt in de Omgevingswet ten opzichte van de huidige artikelen 6.23 en 6.25 Wro? De bevoegdheid tot toepassing van de exploitatieregeling ligt in de Omgevingswet rechtstreeks bij het bevoegd …

Contactgegevens

Wolters Kluwer
Schulinck Omgevingsrecht
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Tel: 077 – 475 8018
schulinck.marketing@wolterskluwer.com
www.schulinck.nl

 

Vind meer informatie over Schulinck Omgevingsrecht op schulinck.nl.

 

Geïnteresseerd in een opleiding voor Omgevingsrecht? Kijk hier.

Meest gelezen

Afbeelding

Schulinck Omgevingsrecht

Modules

Als u een abonnement heeft op de online kennisbank Schulinck Omgevingsrecht kunt u deze uitbreiden met verschillende modules waaronder:

Module onderhoud gemeentelijk beleid

Schulinck werkinstructies

Schulinck Opleidingen

Incompany Opleidingen

Whitepapers