of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Gemeente niet btw-plichtig bij crisisopvang asielzoekers

  Reageer

  Gemeenten die van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoeding ontvangen voor het bieden van crisisopvang van asielzoekers, hoeven daarover geen btw te betalen. Dat heeft het Ministerie van Financiën laten weten op vragen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wel adviseert BDO gemeenten om goed te kijken naar het recht op compensatie van de btw op de kosten van crisisopvang.

 • Notitie winstoogmerk gepubliceerd

  Reageer
  Op 12 februari heeft het SVLO de langverwachte notitie winstoogmerk gepubliceerd. In de notitie wordt een methode geïntroduceerd waarmee overheden kunnen bepalen of al dan niet aan het fiscale winstcriterium wordt voldaan, namelijk de ‘afpelmethode’.
 • Gemeente, is de informatiebeveiliging in control? Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.

  Gemeente, is de informatiebeveiliging in control?

  1 reactie

  Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.

  De wereld digitaliseert en ook lokale overheden worden steeds afhankelijker van IT-systemen en koppelingen met externe instanties. Niet in control zijn levert enorme risico’s op. Privacywet- en regelgeving worden steeds meer aangescherpt en staan nadrukkelijk in de maatschappelijke belangstelling. Met de kosteloze Informatiebeveiligingsscan brengt u alle relevante aspecten voor gemeenten in beeld.

 • De tien adviezen voor verantwoord veranderen in het sociaal domein

  Reageer

  De transities in het sociaal domein vragen om nieuwe manieren van sturing en beheersing door de gemeenten en zorgaanbieders. BDO en RadarAdvies voerden samen een onderzoek uit met als hoofdvraag: hoe kunnen gemeenten en zorgaanbieders hun sturing en beheersing het beste inrichten zowel op korte als middellange termijn? De resultaten zijn vertaald naar tien adviezen voor verantwoord veranderen in het sociaal domein.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers